ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Στο επιστημονικό περιοδικό Open Schools Journal for Open Science άρθρο μαθητών του ΓΕΛ
11. 09. 2020

Η "μελέτη και δημιουργία σεισμογράφου για εκπαιδευτική χρήση" ήταν ο τίτλος άρθρου που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό "Open Schools Journal for Open Science" με την υπογραφή επτά μαθητών του Γενικού Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του club Ρομποτικής. 

Οι μαθητές: Κωνσταντίνος Ανδριώτης, Δημήτρης Γραικός, Ντανιέλ Κοτόρρι, Κωνσταντίνα Αγαπητού, Μαρία Ιωάννου, Δημήτρης Χρήστου και Παύλος Αζιλαζιάν - υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους Νίκου Πεγιόπουλου - συνέταξαν το άρθρο μετά τη βράβευση τους στο διαγωνισμό «φτιάξε τον δικό σου σεισμογράφο», τονίζοντας ότι «πρωταρχικός στόχος της κατασκευής του σεισμογράφου ήταν η ενημέρωση του κοινού για τους σεισμούς ώστε να υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση του κοινού σε περίπτωση σεισμού και, συνεπώς, αποφυγή ατυχημάτων».

Διαχρονικά, το ΓΕΛ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής προωθεί, ενθαρρύνει και υποστηρίζει ποικιλοτρόπως την ενασχόληση των μαθητών με διάφορες επιστήμες, μέσω του προγράμματος STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), το οποίο είναι ένα σύνολο από εκπαιδευτικές δραστηριότητες εστιασμένες στους τομείς των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών.

Με την εκπαίδευση STEM επιχειρείται η μετάβαση από την παραδοσιακή καθηγητοκεντρική διδασκαλία στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο έχει η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση. Οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους σε ομάδες για την επίλυση προβλημάτων μέσω projects χρησιμοποιώντας την επιστημονική μέθοδο (παρατήρηση, υπόθεση, πείραμα, θεωρία, νόμος).  Με αυτόν τον τρόπο προσέγγισης οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες, καλλιεργούν τις προσωπικές τους ικανότητες και αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη. Η εκπαίδευση STEM στο Γενικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής υλοποιείται:

  • Με το καινοτόμο πρόγραμμα των απογευματινών εργαστηρίων στα μαθήματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, όπου οι μαθητές συνδέουν τη θεωρία με την πράξη και ασκούνται στη συνεργασία μεταξύ τους μέσω της πειραματικής διαδικασίας στην προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων.
  • Με τη συμμετοχή των μαθητών σε επιστημονικά clubs, όπως της αστρονομίας, της ρομποτικής, της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος κ.ά.
  • Με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς επιστημών, όπως Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, EUSO, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Ρομποτικής κ.λπ.
  • Με την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (papers) και τη συμμετοχή σε προσομοίωση επιστημονικών συνεδρίων, όπως το ACSTAC.
  • Mε τη συμμετοχή των μαθητών σε θερινά σχολεία επιστημών, είτε στην Ελλάδα (θερινό σχολείο φυσικής) είτε σε πανεπιστήμια της Αμερικής.
  • Με τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, όπως το Masterclasses Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ και το CERN.
  • Με ένα ευρύ πρόγραμμα μαθητικών ανταλλαγών με άλλα σχολεία της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. στο οποίο συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι μαθητές.
  • Με τη χρήση της τεχνολογίας (computers, laptops, tablets, διαδραστικοί πίνακες και τη χρήση ειδικών λογισμικών), ώστε οι μαθητές να κατανοούν καλύτερα τα διάφορα φαινόμενα και να εξοικειώνονται με την τεχνολογική γνώση.
Στο επιστημονικό περιοδικό Open Schools Journal for Open Science άρθρο μαθητών του ΓΕΛ
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!