ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Ηλεκτρονικό μοντέλο λίπανσης από το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων
27. 04. 2020

Μοντέλο υπολογισμού λίπανσης, το οποίο θα βοηθήσει τους γεωργούς να εφαρμόσουν τον κατάλληλο τύπο και ποσότητα λιπασμάτων στις καλλιέργειές τους, ανέπτυξαν οι γεωπόνοι του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή βασίζεται στα δεδομένα της εδαφολογικής ανάλυσης που προέρχονται από τα εδαφολογικά εργαστήρια. Αποτελεί ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο για τον κάθε παραγωγό όσον αφορά στην εισαγωγή και συλλογή δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν στις φυσικοχημικές ιδιότητες αλλά και στη συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους. Έτσι, οι παραγωγοί είναι σε θέση να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις για την κατάλληλη λίπανση της καλλιέργειάς τους. Οι χρήστες εισάγουν τα δεδομένα (τύπος καλλιέργειας, έκταση καλλιέργειας κλπ) και τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων που έχουν πάρει από το εργαστήριο. Στη συνέχεια, το μοντέλο καθιστά την ταξινόμηση των εδαφών (ελαφρύ, μέσο, βαρύ) και απεικονίζει τo κατάλληλο εύρος της συγκέντρωσης των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Επιπλέον, δείχνει εάν το χωράφι χρειάζεται λίπανση ή όχι και δίνει την κατάλληλη συμβουλή λίπανσης για κάθε καλλιέργεια  (τύπος και ποσότητα λιπάσματος).

Τα αποτελέσματα είναι εύκολα αναγνώσιμα από τους χρήστες. Όλα τα δεδομένα της εφαρμογής αποθηκεύονται σε cloud και μπορεί ο χρήστης να ανατρέξει ανά πάσα στιγμή στα δεδομένα του, καθώς είναι καταγεγραμμένο το ιστορικό της καλλιέργειάς του. Ο κάθε χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει όλα τα δεδομένα που εισήγαγε για την καλλιέργειά του και να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή για όσα χωράφια κατέχει. Επιπλέον, η εφαρμογή είναι συνδεδεμένη με google maps και ο κάθε χρήστης αναγνωρίζει το χωράφι του στον παγκόσμιο χάρτη. Τέλος, η εφαρμογή επιτρέπει τη σύνδεση με τους εγκατεστημένους αισθητήρες εδάφους και τους τοπικούς μετεωρολογικούς σταθμούς.

Ηλεκτρονικό μοντέλο λίπανσης από το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!