ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)
Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα
NextFOOD
To project NEXTFOOD για την εκπαίδευση των επαγγελματιών της επόμενης γενιάς στο σύστημα της αγροδιατροφής εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020.

To πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2018 και ο στόχος του είναι να οδηγήσει την κρίσιμη μετάβαση σε ένα περισσότερο αειφόρο και ανταγωνιστικό σύστημα αγροδιατροφής, μέσα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών και συστημάτων κατάρτισης. 

Ο συντονιστής του προγράμματος θα είναι το Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών της Σουηδίας, ενώ το Γραφείο Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής θα συντονίζει την ελληνική ομάδα, που περιλαμβάνει το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιέφερειας της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ανακοίνωση του προγράμματος 

Εναρκτήριος συνάντηση (kick off meeting)

Ιστότοπος του προγράμματος

TERMINET

Το TERMINET (nexT gEneRation sMart INterconnectEd ioT) στοχεύει στην ανάπτυξη μιας νέας και κατανεμημένης λύσης Τεχνητής Νοημοσύνης, αξιοποιώντας τεχνικές Federated Learning (FL) σε ένα μεγάλο αριθμό συσκευών IoT και τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Η προτεινόμενη λύση θα χρησιμοποιήσει μεθόδους virtualization, Software Defined Networking (SDN) και network slicing προκειμένου να βελτιστοποιήσει την απόδοση της διαδικασίας εκπαίδευσης. Με τη χρήση του FL το σύστημα θα λειτουργεί αυτόνομα και θα κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό και τις υπολογιστικές δυνατότητες των διαθέσιμων κόμβων MEC.

Επιπλέον, το TERMINET θα διαθέτει μια πλατφόρμα μάθησης μεταξύ τομέων, όπου οι γνώσεις θα ανταλλάσσονται απρόσκοπτα. Τεχνολογίες Blockchain και κατανεμημένου καθολικού θα αξιοποιηθούν προκειμένου να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των κόμβων MEC καθώς και των δεδομένων τους. Επιπλέον, θα χρησιμοποιηθούν ελαφριά σχήματα κρυπτογράφησης προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και το απόρρητο των χρηστών. Τέλος, θα προετοιμαστούν τρία σενάρια περιπτώσεων χρήσης σε διαφορετικούς τομείς (δηλαδή ενέργεια/μεταποίηση, υγεία, γεωργία) προκειμένου να επικυρωθεί η απόδοση της πλατφόρμας TERMINET.

https://terminet-h2020.eu/

Δρόμοι των Βαλκανίων/BalkanRoad project

Το έργο BalkanRoad αναφέρεται σε αγροκτήματα με μηδενικό ανθρακικό, υδάτινο αποτύπωμα και αποτύπωμα αποβλήτων, και προτίνει έναν οδικό χάρτη για στρατηγικές αειφορικής διαχείρισης  στον αγροδιατροφικό τομέα σε όλα τα Βαλκάνια.  

Εταίροι

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ισντιτούτο

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών -ΙΤΕ

Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - Perrotis College

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συνεταιρισμός Αγροπεριβαλλοντικών Αγροτών, Βουλγαρία

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων, Αλβανία

Ομοσπονδία Βιολογικών Παραγωγών Π.Γ.Δ.Μ., Π.Γ.Δ.Μ.

 

Εναρκτήριος Συνάντηση (6 Δεκεμβρίου 2017)

Δελτίο Τύπου (12 Ιανουαρίου 2018)

Έρευνα Ανάλυσης Χασμάτων (Gap Analysis)

Ιστοσελίδα του project

1η συνάντηση stakeholders στη Σόφια, 18-19 Οκτωβρίου 2018

OpenEARTH Conference 2020

Πρόγραμμα για τις επαγελματικές δεξιότητες στον τομέα του οικοτουρισμού

 

Tο θέμα του προγράμματος αυτού είναι η εναρμόνιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και των μαθησιακών αποτελεσμάτων στον τομέα του οικοτουρισμού με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. Το πρόγραμμα περιλάμβάνει επίσης τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και δύο κύκλους εκπαιδεύσεων.

Εταίροι:

 • Balkania, F.Y.R.O.M.
 • Aris, Ιταλία
 • Best, Αυστρία
 • Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - Perrotis College
 • Itaca, Ιταλία,
 • FACE, F.Y.R.O.M.

Διάρκεια: 3 έτη

Δεύτερη συνάντηση εργασίας Σεπτέμβριος 2017

Τρίτη συνάντηση εργασίας Μάρτιος 2018

Τέταρτη συνάντηση εργασίας Σεπτέμβριος 2018

Πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα στην Ύπαιθρο

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι μέσα από τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και μια σειρά εκπαιδεύσεων να υποστηρίξει νέους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους, στο χώρο της υπαίθρου, σε τομείς όπως η μελισσοκομία, ο αγροτουρισμός κ.α.

Εταίροι:

Probio, F.Y.R.O.M.

DRL, Ιρλανδία

Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - Perrotis College

Mladiinfo, F.Y.R.O.M.

High Agricultural and Forestry School, F.Y.R.O.M. 

Ενδυνάμωση της ικανότητας των γεωργών για καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών μέσα από μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών
Το project CulT αποσκοπεί στην υποστήριξη των καλλιεργητών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, μέσα από μια σειρά δράσεων και προϊόντων, που περιλαμβάνει τον οδηγό καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, εκπαιδεύσεις και ενημερωτικές δράσεις.
 
Εταίροι:
 • Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - Perrotis College
 • Probio Dooel Skopje
 • Fondatsiya za Biologichno Zamedeliebioselena
 • J.P.Makedonski Sumi

 

Ανάπτυξη της απασχολησιμότητας / επιχειρηματικότητας στο γεωργικό τομέα για τους ΝΕΕΤs
To πρόγραμμα GLEAN προτείνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος στον τομέα της γεωργίας και την κατάρτιση νέων από 15 έως και 29 ετών, που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕΤs). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου έως την 15η Ιουλίου 2016, ενώ το project ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου 2016.
 
 
Εταίροι:
 • Κέντρο Μελετών και Ανάλυσης Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας (Ιταλία)
 • MELIUS (Ιταλία)
 • Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
 • Περιφέρεια του Χαέν (Ισπανία)
 • Κοινωνικός Συνεταιρισμός COpAPS (Ιταλία)
 
Μάθετε περισσότερες πληροφορίες και κατεβάστε τα παραδοτέα του προγράμματος από εδώ:
http://www.glean-project.eu/index_el.html 
 
 
 
NEO Το project GLEAN επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παράδειγμα καλής πρακτικής. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
 
 
 
 
Θεματοφύλακες του Περιβάλλοντος: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των στρατηγικών για την πρόληψη της μόλυνσης εδαφικών και υδάτινων πόρων σε επιβαρυμένα εδάφη.
Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και την πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού πλαισίου (πλαίσιο GueardEn) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο την υποστήριξη του σχεδιασμού και της εκτέλεσης τοπικών στρατηγικών για την πρόληψη και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων που αφορούν στο έδαφος και τους υδάτινους πόρους. Κατά τη διάρκεια του έργου στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιήθηκε μια σειρά καταρτίσεων σε ομάδες ελαιοπαραγωγών, ροδακινοπαραγωγών και εταιρείες των οποίων η δράση επηρεάζει την ποιότητα του νερού και του εδάφους, πάνω σε αειφορικές και φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές.
 
Το εταιρικό σχήμα του έργου GuardEn περιλαμβάνει φορείς από 11 περιοχές και 8 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης:
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Αμερικανική Γεωργική Σχολή
 • Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Αττικής, (BIC of Attica)
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας (Σ.Β.Β.Ε.)
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Plovdiv, Βουλγαρία
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουλγαρίας
 • Πανεπιστήμιο Szent Istvan, Σχολή Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών, Ουγγαρία
 • Εμπορικό Επιμελητήριο Potenza, Ιταλία
 • Περιφερειακή Αρχή Γεωργίας, Δασοκομίας και Αγροδιατροφικού Τομέα, Veneto Agricoltura, Ιταλία
 • Περιφερειακό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Συνεταιριστικών Σπουδών, IRECOOP, Ιταλία
 • Περιφερειακή Αρχή Περιβαλλοντικής Προστασίας του Βενέτο, ARPAV, Ιταλία
 • Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης Βιολογικών Πόρων Τροφίμων, INCDBA, Ρουμανία
 • Γεωργικό και Δασοκομικό Επιμελητήριο, KGZS, Σλοβενία
 • Περιφερειακή Αρχή Ανάπτυξης, Zadar, Κροατία
 • Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, Σχολή Γεωπονίας, Σερβία

Καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μέσα από τη διεθνή συνεργασία Ελλάδας- Βουλγαρίας

Ο στόχος του προγράμματος είναι η εφαρμογή πρακτικών καταρτίσεων και η ενίσχυση των δυνατοτήτων για τη δικτύωση επιχειρηματιών του αγροδιατροφικού τομέα. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη επαγγελματικού περιγράμματος και την προώθηση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
 
Εταίροι:
 • Ακαδημία επιχειρηματικότητας CEED Bulgaria 
 • Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Τοπικά σύμφωνα απασχόλησης
Το έργο έχει ως στόχο την ενδυνάμωση και την κινητοποίηση τοπικών παραγόντων, με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του αγροδιατροφικού τομέα, μέσα από ειδικές μελέτες τοπικών αναγκών, υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτιση και δικτύωση των συμμετεχόντων του προγράμματος και μέσα από τη διοργάνωση συγκεκριμένων δράσεων πληροφόρησης για επαγγελματική αποκατάσταση.   
 
Εταίροι:
 • Ανατολική, Α.Ε.
 • Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
 • Δήμος Θέρμης, Πυλαίας/Χορτιάτη, Καλαμαριάς και Θερμαϊκού
 • Γνώση Αναπτυξιακή (ΜΚΟ) 
 • ΚΕΚ Ιδέα
 • Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας / τομέας Κεντρικής Μακεδονίας
Πιστοποίηση στον τομέα του Αγροτουρισμού

The ACT program looks to increase competitiveness and cooperation in the field of agrotourism, especially via the professional development of entrepreneurs in the sector. Program participants received training in the skills required to start an agro-tourism enterprise, and were certified following successful completion of the program.

Project partners

 • Όμιλος Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - Perrotis College
 • Balkan Alliance of Hotel Association
 • St Kliment Ohridski University - Bitola

Deliverables

 • E-learning material and platform
 • Participation in International Agrotourism Conference and Development of Networks
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!