ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Ι.ΙΕΚ   /   Ειδικότητες
Ι.ΙΕΚ
Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που προσφέρονται είναι οι εξής:

Τεχνικός αμπελουργίας & οινολογίας

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινοτεχνίας» παρέχουν  πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση στο χώρο της αμπελουργίας και οινοτεχνίας.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως εξειδικευμένος τεχνικός σε αμπελουργικές, οινοποιητικές ή μικτές αμπελοοινικές επιχειρήσεις διάφορων μορφών, καλύπτοντας ανάγκες τεχνικής, οργανωτικής και διαχειριστικής φύσεως σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής, μεταποιητικής και εμπορικής διαδικασίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινοποιίας μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • ιδιωτικούς, συνεταιριστικούς ή κρατικούς αμπελώνες φυτώρια
 • οινοβιομηχανίες και εργοστάσια σταφίδας
 • φορείς εμπορίας και τυποποίησης
 • οινολογικά εργαστήρια
 • ιδρύματα και Σταθμούς έρευνας
 • φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.ά.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινοποιίας είναι ικανός να:

 • Εγκαθιστά παραγωγικό αμπελώνα, είτε μητρικές φυτείες υποκειμένων/εμβολιοληψίας, διακρίνοντας την κατάλληλη θέση, προετοιμάζοντας το έδαφος και επιλέγοντας το σωστό πολλαπλασιαστικό υλικό
 • Εκτελεί τις καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου, εφαρμόζοντας ορθές γεωργικές πρακτικές
 • Χειρίζεται γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία, εργαστηριακά όργανα και υλικά, λαμβάνοντας και τηρώντας τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων
 • Γνωρίζει όλα τα στάδια παραγωγής αμπελοοινικών προϊόντων, από την ωρίμανση του σταφυλιού και τη συγκομιδή, μέχρι τη συσκευασία/εμφιάλωσή τους, καθώς και μεθόδους συντήρησης, διαύγασης, φιλτραρίσματος και παλαίωσης
 • Ασκεί οργανοληπτικούς ελέγχους και διενεργεί  ποιοτικούς ελέγχους των αμπελοοινικών προϊόντων
 • Τηρεί και επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία της αμπελοοινικής επιχείρησης

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στο νέο εκπαιδευτικό κέντρο «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (αμπελώνας, οπωρώνας, οινοποιείο, εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων κλπ) .

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους. 

Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος» παρέχουν  πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση στο χώρο της γαλακτοκομίας και τυροκομίας.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση για  απασχοληθεί στην παραγωγή διάφορων μορφών τυποποιημένου ή μεταποιημένου γάλακτος (φρέσκο, παστεριωμένο, υψηλής παστερίωσης, UHT, συμπυκνωμένο, σκόνη κλπ) ή προϊόντων αυτού (βούτυρο, κρέμα γάλακτος, τυροκομικά προϊόντα, γιαούρτη, επιδόρπια γάλακτος κ.ά.) που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • βιοτεχνίες και βιομηχανίες παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
 • σταθμούς συλλογής γάλακτος
 • βιομηχανίες τυροκομικών προϊόντων και σε οικογενειακού τύπου τυροκομεία

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος είναι ικανός να:

 • Αξιολογεί, παραλαμβάνει και αποθηκεύει την πρώτη ύλη
 • Διεξάγει εξειδικευμένες φυσικές και βιοχημικές διεργασίες, απαραίτητες για την επεξεργασία, συντήρηση και παραγωγή προϊόντος του γάλακτος (ανάμιξη, ψύξη, παστερίωση, αποστείρωση, ομογενοποίηση, απαέρωση, διήθηση, συμπύκνωση, ξήρανση, επώαση, πήξη, ωρίμανση, τεμαχισμό, μάλαξη κλπ)
 • Εκτελεί δειγματοληψίες και διενεργεί  βασικούς ελέγχους της ποιότητας πρώτων υλών, των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων
 • Γνωρίζει τις αρχές, τους κανόνες καλής εργοστασιακής πρακτικής και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και υποστηρίζει την εφαρμογή του ΣΔΠ
 • Καταγράφει, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα παραγωγής και ποιότητας
 • Συσκευάζει τα τελικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας τον ανάλογο εξοπλισμό
 • Καθαρίζει, εξυγιαίνει και ελέγχει την αποτελεσματικότητα της εξυγίανσης με κατάλληλες δοκιμές (τεστ).
 • Ρυθμίζει τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό
 • Πραγματοποιεί τις εργασίες του στο πλαίσιο της πολιτικής της επιχείρησης στην οποία εργάζεται, αλλά και ισχυουσών νομοθεσιών, κανονισμών και προτύπων, με υψηλό αίσθημα ευθύνης  απέναντι στη δημόσια υγεία.
 • Εργάζεται με τρόπο σύννομο, ασφαλή και ορθολογικό, με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων.

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στο νέο εκπαιδευτικό κέντρο «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (βουστάσιο, γαλακτοκομείο, εργαστήριο ανάπτυξης νέων προϊόντων, τυροκομείο, εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων κλπ) .

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Στέλεχος τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων και ποτών

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Στέλεχος τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων και ποτών» παρέχουν  πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση στην αλυσίδα παραγωγής υγιεινών και ασφαλών τροφίμων.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως εξειδικευμένο στέλεχος σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και ποτών. Έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση για την παραλαβή, αποθήκευση, χειρισμό, επεξεργασία, μεταφορά κα έλεγχο των πρώτων υλών, των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων διατροφής, χρησιμοποιώντας ορθά τα απαραίτητα σκεύη και εξοπλισμό.

Πιο συγκεκριμένα, το Στέλεχος τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων και ποτών μπορεί να απασχοληθεί ως χειριστής σε:

 • βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων στα τμήματα ποιοτικού ελέγχου/ παραγωγής/ πωλήσεων
 • εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων και ποτών, δημόσια και ιδιωτικά
 • εξειδικευμένες θέσεις πωλητού χονδρικής και λιανικής πώλησης τροφίμων
 • εξειδικευμένες θέσεις αποθηκαρίου τροφίμων (πχ. Supermarket, ξενοδοχεία κ.ά.)
 • εταιρίες παραγωγής πρώτων και βοηθητικών υλών
 • εταιρίες και εργαστήρια παρασκευής και διακίνησης τροφίμων
 • φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων

Με την ολοκλήρωση των σπουδών ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος τεχνολογίας και ελέγχου τροφίμων και ποτών» είναι ικανός να:

 • Επιλέγει τις κατάλληλες πρώτες και βοηθητικές ύλες για την παρασκευή προϊόντων υψηλής ποιότητας
 • Επιβλέπει την παραλαβής των πρώτων, βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας, και εφαρμόζει κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την παραλαβή και αποθήκευσή τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες
 • Επιβλέπει και να εφαρμόζει ποιοτικό έλεγχο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων έως την παρασκευή των τελικών προϊόντων, τη συσκευασία τους και την τελική τους διάθεση
 • Εφαρμόζει τις προδιαγραφές λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Συμμετέχει στην εκτέλεση των πρωτοκόλλων αναλύσεων με τη χρήση συσκευών εργαστηρίων και αναλυτικών μεθόδων
 • Καταγράφει και συγκεντρώνει έντυπα ή ηλεκτρονικά τα δεδομένα των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και της παραγωγικής διαδικασίας
 • Εφαρμόζει τους κανόνες καθαρισμού και απολύμανσης του χώρου και του εξοπλισμού, χρησιμοποιώντας εργαλεία καθαρισμού και απορρυπαντικά σύμφωνα με  προδιαγραφές καθαρισμού του χώρου παραγωγής
 • Κατανοεί και κατασκευάζει διαγράμματα ροής παραγωγικής διαδικασίας
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη παραγωγής νέων προϊόντων

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή»  και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (εργαστήριο ανάπτυξης νέων προϊόντων, οινοποιείο, κέντρο ελιάς, γαλακτοκομείο, τυροκομείο κλπ) .

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους. 

Τεχνικός μελισσοκομίας

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός μελισσοκομίας» παρέχουν  πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση με μη εξημερωθέντες ζωικούς οργανισμούς, με ιδιαίτερη συμπεριφορά και απαιτήσεις, όπως είναι η μέλισσα και ο μεταξωσκώληκας .

Ο απόφοιτος της ειδικότητας είναι ικανός να ιδρύσει και να διαχειριστεί μια μελισσοκομική ή σηροτροφική εκμετάλλευση, να προσεγγίζει με επιστημονικό τρόπο τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την παραγωγική διαδικασία, να διαχειρίζεται ορθολογικά την εκμετάλλευσή του και να εφαρμόζει κανόνες ορθής μελισσοκομικής πρακτικής ώστε να παράγει ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τεχνικός Μελισσοκομίας μπορεί να:

 • Λειτουργήσει μια μελισσοκομική εκμετάλλευση σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και για όλα τα μελισσοκομικά προϊόντα
 • Εργαστεί σαν εξειδικευμένος τεχνικός σε μελισσοκομική ή σηροτροφική εκμετάλλευση, σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης μελισσοκομικών ή σηροτροφικών προϊόντων
 • Εργαστεί στο δημόσιο τομέα σε αντίστοιχες θέσεις

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο Τεχνικός Μελισσοκομίας είναι ικανός να:

 • Φροντίζει για την καλή διατροφική κατάσταση των μελισσιών, παρακολουθώντας τις ανθοφορίες των μελισσοκομικών φυτών της περιοχής, και να μεταφέρει τα μελίσσια ή να τα τροφοδοτεί με τροφές σε περίπτωση έλλειψης τροφή
 • Παράγει όλα τα μελισσοκομικά προϊόντα όπως μέλι, βασιλικό πολτό, γύρη, πρόπολη, κερί κλπ.
 • Αναλαμβάνει την αρχική επεξεργασία τη συντήρηση και τη συσκευασία των μελισσοκομικών προϊόντων
 • Αναγνωρίζει, συντηρεί και επισκευάζει τον εξοπλισμό της εκμετάλλευσης
 • Διακρίνει τα μελισσοκομικά φυτά και τις ιδιότητές τους
 • Τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς εξόδων και εσόδων της εκμετάλλευσης και κοστολογεί σωστά τα προϊόντα του
 • Αναλαμβάνει ή επιβλέπει ο μάρκετινγκ των προϊόντων του
 • Παρακολουθεί την υγεία των μελισσών και δρα προληπτικά ή θεραπευτικά για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό μελισσοκομείο της Σχολής.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους. 

Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων» παρέχουν  πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση με τη συντήρηση και επισκευή των γεωργικών μηχανημάτων.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας δραστηριοποιείται στην παρακολούθηση, συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση βλαβών στα μηχανήματα που απασχολούνται σε πάσης φύσεως εργασίες στον ευρύ γεωργικό τομέα (μηχανολογικός εξοπλισμός μεγάλων καλλιεργειών, δενδροκομικών καλλιεργειών, εξοπλισμός κηποτεχνίας κλπ.) .

Πιο συγκεκριμένα, ο Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων μπορεί να εργαστεί ως:

 • Τεχνικός σε συνεργείο επισκευή και συντήρησης γεωργικών μηχανημάτων ή αυτοαπασχολούμενος σε αντίστοιχη επιχείρηση
 • Τεχνικός υπάλληλος σε κατάστημα εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων ή αυτοαπασχολούμενος σε αντίστοιχη επιχείρηση
 • Τεχνικός υπάλληλος σε αποθήκη πώλησης ανταλλακτικών ή  αυτοαπασχολούμενος σε αντίστοιχη επιχείρηση
 • Υπάλληλος σε οργανισμό ή γεωργική επιχείρηση ή συνεταιρισμό

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων είναι ικανός να:

 • Συντηρεί, ρυθμίζει, επισκευάζει και αποκαθιστά βλάβες  των γεωργικών μηχανημάτων
 • Οργανώνει και διαχειρίζεται μια αποθήκη ανταλλακτικών και αναλώσιμων γεωργικών μηχανημάτων
 • Οργανώνει ένα συνεργείο, προτείνει λύσεις για τη βελτίωση των γεωργικών μηχανημάτων και  διαβάζει άριστα ένα μηχανολογικό σχέδιο
 • Συμμετέχει σε ενημερώσεις και μετεκπαιδεύσεις σε νέες τεχνολογίες στο χώρο των γεωργικών μηχανημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Προτείνει τα ανάλογα με τις ανάγκες του αγοραστή γεωργικά μηχανήματα και αναλώσιμα

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή»  και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων, εκπαιδευτικοί αγροί).

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους. 

Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών» παρέχουν  πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση στο χώρο της καλλιέργειας δενδροκομικών ειδών, παραδοσιακών, εναλλακτικών παραγωγικών και καλλωπιστικών.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως παραγωγός δενδροκομικών προϊόντων είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας/καλλιεργητής, είτε σε αγροτικές συλλογικές οργανώσεις (ομάδες παραγωγών, συνεταιριστικές οργανώσεις κλπ.), σε εταιρίες που ασχολούνται με την τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση/ψύξη και εμπορία φρούτων, με τον πολλαπλασιασμό και εμπορία των φυτών και το αστικό πράσινο σε φορείς του δημοσίου ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών μπορεί να εργαστεί ως:

 • Παραγωγός προϊόντων δενδροκομίας συμβατικής/ολοκληρωμένης/βιολογικής διαχείρισης
 • Παραγωγός πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Τεχνίτης κλαδέματος καρποφόρων/καλλωπιστικών δένδρων
 • Υπεύθυνος τμήματος σε επιχείρηση συσκευασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης και εμπορίας φρούτων
 • Στέλεχος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συλλογικές αγροτικές οργανώσεις παραγωγής δενδροκομικών προϊόντων

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο Τεχνικός δενδροκομίας και εναλλακτικών δενδρωδών καλλιεργειών είναι ικανός να:

 • Παράγει υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό εγγενώς και αγενώς
 • Σχεδιάζει και εγκαθιστά έναν νέο οπωρώνα και να εκτελεί όλες τις απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες (λίπανση, κλάδεμα, φυτοπροστασία)
 • Επιλέγει τα κατάλληλα είδη, ποικιλίες, υποκείμενα, ανάλογα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες
 • Προετοιμάζει κατάλληλα το έδαφος και σχεδιάζει και εγκαθιστά στραγγιστικό, αρδευτικό δίκτυο και σύστημα υποστύλωσης των δένδρων
 • Εφαρμόζει συστήματα ολοκληρωμένης και βιολογικής διαχείρισης
 • Αναλαμβάνει την οργάνωση μιας εκμετάλλευσης παραγωγής ή επιχείρησης τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης δενδροκομικών προϊόντων
 • Υπολογίζει το κόστος παραγωγής και λαμβάνει αποφάσεις σχετικές με την εγκατάσταση παραδοσιακών ή εναλλακτικών δενδροκομικών καλλιεργειών και την εμπορία των δενδροκομικών προϊόντων

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στο νέο εκπαιδευτικό κέντρο «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (οπωρώνας, ελαιώνας, αμπελώνας κέντρο ελιάς, εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων κλπ) .

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων» παρέχουν  πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση σε επιχειρήσεις του τομέα δευτερογενούς παραγωγής αγροτικών προϊόντων .

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως εξειδικευμένο στέλεχος  σε εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των νωπών και  μεταποιημένων προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής, σε συνεργατικά σχήματα ή ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • Μονάδες συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης και αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών
 • Μονάδες μεταποίησης προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής
 • Εμπορικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων
 • Συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή άλλα συνεταιριστικά σχήματα με καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής αγροτικών προϊόντων
 • Εταιρίες παροχής συμβουλευτικής σχετικά με την ίδρυση και των εκσυγχρονισμό μεταποιητικών μονάδων αγροτικών προϊόντων
 • Ατομική επιχείρηση, ως ιδιοκτήτης καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της ειδικότητας Στέλεχος επιχειρήσεων τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών» είναι ικανός να:

 • Συμμετέχει σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της εμπορίας αγροτικών προϊόντων, από την παραλαβή των νωπών προϊόντων μέχρι την αποθήκευση και διακίνηση του τελικού συσκευασμένου προϊόντος.
 • Προτείνει και συμμετέχει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων στην αγορά, από το σχεδιασμό μέχρι την εμπορία του
 • Συλλέγει, επεξεργάζεται και συνδυάζει τα στοιχεία που αφορούν τις προτιμήσεις του καταναλωτή, τις διαθέσιμες πρώτες ύλες και τους προμηθευτές, τον ανταγωνισμό, τα διαφημιστικά μέσα και την αποτελεσματικότητά τους στην επιτυχή εμπορία ενός αγροτικού προϊόντος
 • Συμμετέχει στη διαδικασία τιμολόγησης των προϊόντων και εύρεσης λύσεων  για τη μείωση του κόστους παραγωγής
 • Υποστηρίζει ή και διαχειρίζεται τη διοικητική λειτουργία της επιχείρησης
 • Μελετά και ενσωματώνει διαδικασίες καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων
 • Εξασφαλίζει την εφαρμογή διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, σύμφωνων με συγκεκριμένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (εργαστήριο ανάπτυξης νέων προϊόντων, οινοποιείο, κέντρο ελιάς, γαλακτοκομείο, τυροκομείο, τυποποιητήριο-συσκευαστήριο λαχανικών κλπ).

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων» παρέχουν  πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για επιτυχή επαγγελματική εξέλιξη στον συνεχώς αναπτυσσόμενο πρωτογενή αγροδιατροφικό τομέα.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας θα είναι σε θέση να οργανώνει και να διαχειρίζεται μια βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση, έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε να κατανοεί και να εφαρμόζει καινοτόμες και ορθές πρακτικές βελτιστοποίησης της αγροτικής παραγωγής σε επίπεδο ποιοτικού προϊόντος μέσα από την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης.

Ο διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μπορεί να εργαστεί ως:

 • Επικεφαλής αγροτικής εκμετάλλευσης
 • Υπεύθυνος διαχείρισης αγροτικής εκμετάλλευσης
 • Σύμβουλος ή στέλεχος συλλογικών αγροτικών οργανώσεων

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της ειδικότητας Διαχειριστής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι ικανός να:

 • Κατέχει τις έννοιες και τις αρχές που διέπουν την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και την οργάνωση και διοίκηση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης (ΜμΕ)
 • Κατέχει σε ικανοποιητικό επίπεδο τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων
 • Εκτελεί τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διασφάλιση των απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα και με τη νομοθεσία
 • Συνδυάζει τους διαθέσιμους πόρους για την αποτελεσματική λειτουργία της εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Χρησιμοποιεί τις κατάλληλες δεξιότητες επιχειρηματικότητας μέσα από υπεύθυνη ομαδική εργασία
 • Κατέχει τις πρακτικές έννοιες, μηχανισμούς και νομοθεσίες που διέπουν την εφαρμογή της ΚΑΠ 2015-2020

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (εργαστήριο ανάπτυξης νέων προϊόντων, οινοποιείο, κέντρο ελιάς, γαλακτοκομείο, τυροκομείο κλπ) .

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Τεχνικός βιολογικής/οργανικής γεωργίας

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός βιολογικής/οργανικής γεωργίας» παρέχουν  πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή άσκηση της βιολογικής γεωργίας.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση για  παράγει , σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, ασφαλή και υγιεινά προϊόντα, απαλλαγμένα από χημικές τοξικές ουσίες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την επαναφορά της φυσικής ισορροπίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τεχνικός βιολογικής/οργανικής γεωργίας μπορεί να απασχοληθεί ως:

 • Παραγωγός προϊόντων βιολογικής γεωργίας
 • Παραγωγός βιολογικά παραγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού παραδοσιακών και μη ποικιλιών
 • Υπάλληλος σε φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων
 • Υπάλληλος σε κατάστημα βιολογικών προϊόντων
 • Σύμβουλος σε θέματα βιολογικής καλλιέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος
 • Υπάλληλος συνεταιριστικών οργανώσεων, στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε δημόσιος οργανισμούς και υπηρεσίες.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο ο απόφοιτος της ειδικότητας βιολογικής/οργανικής γεωργίας είναι ικανός να:

 • Παράγει προϊόντα σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής/οργανικής γεωργίας
 • Υποστηρίζει τεχνικά την παραγωγή βιολογικών/οργανικών προϊόντων σε αγροτικές συλλογικές οργανώσεις, όπως συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών κλπ.
 • Διατηρεί συλλογή σπόρων παραδοσιακών ποικιλιών και γνωρίζει τα χαρακτηριστικά τους
 • Ασχολείται με τις τεχνικές παραγωγής νέων προϊόντων από δυναμικές καλλιέργειες
 • Συνεργάζεται με τους επιστήμονες φυσικών επιστημών για την επίλυση προβλημάτων που παρουσιάζονται
 • Καταστρώνει καλλιεργητικά σχέδια για τη μετάβαση συμβατικών καλλιεργειών σε βιολογική, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών κανονισμών
 • Διεκπεραιώνει εργασίες σχετικές με την προμήθεια, τυποποίηση, συσκευασία, εμπορία και προώθηση των βιολογικών προϊόντων.

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (αμπελώνας, οπωρώνας, ελαιώνας, αγρός βιομηχανικών φυτών, αγρός αρωματικών φυτών, εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων κλπ).

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Τεχνικός θερμοκηπίων και καλλιεργειών υπό κάλυψη

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Τεχνικός θερμοκηπίων και καλλιεργειών υπό κάλυψη» παρέχουν  πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση με την καλλιέργεια φυτών υπό κάλυψη.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση για να εγκαθιστά  και να συντηρεί, σύμφωνα με το τεχνικό σχέδιο και τις οδηγίες του κατασκευαστή, θερμοκηπιακές και άλλες γεωργικές κατασκευές, να αναπτύσσει καλλιέργειες εντός αυτών και να αναλαμβάνει την τυποποίηση, συσκευασία και εμπορία των τελικών προϊόντων. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Τεχνικός θερμοκηπίων και καλλιεργειών υπό κάλυψη μπορεί να απασχοληθεί ως:

 • παραγωγός γεωργικών προϊόντων σε καλλιέργειες υπό κάλυψη, όπως κηπευτικά και καλλωπιστικά φυτά (γλαστρικά, δρεπτά)
 • παραγωγός πολλαπλασιαστικού υλικού
 • στέλεχος σε εταιρία κατασκευής και πώλησης θερμοκηπίων και εξοπλισμού για καλλιέργειες υπό κάλυψη
 • σύμβουλος σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες και καλλιέργειες υπό κάλυψη 

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της ειδικότητας τεχνικός θερμοκηπίων και καλλιεργειών υπό κάλυψη είναι ικανός να:

 • κατασκευάζει απλές γεωργικές και θερμοκηπιακές ιδιοκατασκευές, όπως  πλαστικά θερμοκήπια με ξύλινο σκελετό
 • συναρμολογεί και να εγκαθιστά θερμοκηπιακές και άλλες γεωργικές κατασκευές, σύμφωνα με το τεχνικό σχέδιο και τις οδηγίες του κατασκευαστή
 • επιλέγει, εγκαθιστά και ρυθμίζει τα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης των περιβαλλοντικών συνθηκών εντός του θερμοκηπίου
 • συντηρεί και επισκευάζει τις κατασκευές κάλυψης
 • επιλέγει και εγκαθιστά τα καλλιεργούμενα φυτά
 • επιλέγει και εγκαθιστά τα συστήματα άρδευσης, στράγγισης  και λίπανσης των φυτών εντός του θερμοκηπίου
 • επιλέγει και εγκαθιστά συστήματα καλλιέργειας εκτός εδάφους (υδροπονικά, αεροπονικά) ή καινοτόμα εναλλακτικά συστήματα καλλιέργειας (ενυδρειοπονικά)
 • δημιουργεί και χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις για την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού (σπορείο, πάγκος ριζοβολίας κλπ)
 • εκτελεί όλες τις απαιτούμενες καλλιεργητικές φροντίδες για την παραγωγή προϊόντων και φροντίζει για τη συγκομιδή, τυποποίηση, συσκευασία, αποθήκευση και εμπορία τους

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (γυάλινα και πλαστικά θερμοκήπια διχτυοκήπια, λαχανόκηπος, εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων κλπ).

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων» παρέχουν  πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόληση με την εκτροφή αγροτικών ζώων.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση για να ξεκινήσει ή να αναβαθμίσει την ήδη υπάρχουσα εκτροφή του, με γνώμονα την ευζωία των ζώων, τη γενετική βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και τη βιοασφάλεια της μονάδας και των παραγομένων προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων μπορεί να απασχοληθεί ως:

 • ελεύθερος επαγγελματίας κτηνοτρόφος ή ιδιοκτήτης αγροτικής εκμετάλλευσης μικτής παραγωγικής κατεύθυνσης (φυτικής-ζωικής)
 • διαχειριστής μονάδας εκτροφής αγροτικών ζώων
 • στέλεχος επιχειρήσεων ζωοτροφών, εξοπλισμού μονάδων εκτροφής αγροτικών ζώων, κλπ.
 • σύμβουλος ιδιωτών κτηνοτρόφων και αγροτικών συλλογικών οργάνων σε θέματα εκτροφής (ενσταυλισμού, κατάρτισης σιτηρεσίων, επιλογής φυλών) κλπ.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της ειδικότητας διαχειριστής συστημάτων εκτροφής αγροτικών ζώων είναι ικανός να:

 • οργανώνει και να διαχειρίζεται μια βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση
 • εξασφαλίζει τη βιοασφάλεια της μονάδας και των παραγόμενων προϊόντων
 • φροντίζει για την προστασία του περιβάλλοντος με την ορθή διαχείριση των λυμάτων, καθώς και για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην εκμετάλλευση
 • παρακολουθεί την πορεία της υγείας του ζωικού κεφαλαίου και ενημερώνει τον κτηνίατρο
 • καταρτίζει σιτηρέσια ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση, την ηλικία και τις ανάγκες του ζωικού κεφαλαίου
 • συμμορφώνεται με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
 • χειρίζεται τον κτηνοτροφικό εξοπλισμό και τα μηχανήματα

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (πτηνοτροφείο, βουστάσιο, γαλακτοκομείο, αρμεκτήριο, σφαγείο, εργαστήριο γεωργικών μηχανημάτων, μονάδα επεξεργασίας ζωικών και φυτικών αποβλήτων, κ.ά.). Το εκπαιδευτικό αγρόκτημα λειτουργεί με περιβαλλοντικές άδειες κι επικαιροποιημένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, κατά: ΙSO 9001:2015, ISO 22000:2005, ISO 14001:2015, AGRO 2.1, 2.2 και GMO Control.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας» παρέχουν  πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την επιτυχή ενασχόλησή του στον τομέα του management, και τη οικονομίας σε επιχειρήσεις του αγροτικού χώρου.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση για να υποστηρίξει διοικητικά και να συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση μονάδων αγροτικής παραγωγής, επιχειρήσεων εφοδιασμού αγροτικών μονάδων και σε υπηρεσίες παροχής γεωργικών συμβουλών.

Πιο συγκεκριμένα, το στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας μπορεί να απασχοληθεί ως:

 • στέλεχος οργάνωσης και διοίκησης αγροτικών συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών αγροτικών σχημάτων
 • υπάλληλος σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • υπάλληλος σε τραπεζικούς και ασφαλιστικούς οργανισμούς
 • διαχειριστής νέας ή υπάρχουσας οικογενειακής επιχείρησης, με σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών της, τη βελτίωση της προώθησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, τη δικτύωση της με ομοειδείς επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα κλπ.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της ειδικότητας στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας είναι ικανός να:

 • υποστηρίζει ή/και διαχειρίζεται τη διοικητική και οικονομική λειτουργία της εκμετάλλευσης, της εταιρίας, του συνεταιρισμού, κλπ.
 • να παρέχει βασικές διαχειριστικές κατευθύνσεις στην πρωτογενή φυτική και ζωική παραγωγή
 • διαχειρίζεται θέματα οργάνωσης γραφείου, προσωπικού και πελατολογίου
 • να παράγει και να υιοθετεί καινοτόμες ιδέες στον αγροδιατροφικό τομέα και να τις υλοποιεί στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού σχεδίου

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (Marketing)

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (Marketing)» παρέχουν  πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την εφαρμογή της επιστήμης και τις τεχνικές του Marketing.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση για να υλοποιήσει αποτελεσματικά τα προγράμματα και τις αποφάσεις των ανωτέρων στελεχών που αναφέρονται σο σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων, στην προώθηση και προβολή τους καθώς και στην επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσης των προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, το στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (Marketing) μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή ως μισθωτός σε τμήματα ή διευθύνσεις της εμπορικής λειτουργίας:

 • εμπορικών κι βιομηχανικών επιχειρήσεων
 • εταιριών παροχής υπηρεσιών (πχ. τουριστικές επιχειρήσεις,  εκπαιδευτικά κέντρα, εταιρίες συμβούλων κλπ.)
 • τραπεζικών και ασφαλιστικών ομίλων
 • μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες δημοσίων σχέσεων, ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
 • δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της ειδικότητας στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (Marketing) είναι ικανός να:

 • χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας
 • πραγματοποιεί έρευνες marketing
 • αναλύει την κίνηση της αγοράς και προβλέπει τον όγκο πωλήσεων
 • πραγματοποιεί ελέγχους σχετικούς με τις πωλήσεις, τους πωλητές και τις μεθόδους πωλήσεων
 • συμμετέχει στις διαδικασίες σχεδιασμού, εισαγωγής και ανάπτυξης νέου προϊόντος στην αγορά
 • συγκεντρώνεις στοιχεία για τις πωλήσεις, το κέρδος και τις επενδύσεις
 • συμμετέχει στη διαδικασία τιμολόγησης του προϊόντος
 • συνεργάζεται με τους ειδικούς για τη διαφήμιση, προβολή και προώθηση των προϊόντων
 • εφαρμόζει τεχνικές προώθησης των πωλήσεων
 • εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την προώθηση του κύρους του οργανισμού
 • πραγματοποιεί πωλήσεις τελικού προϊόντος

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics)

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics)» παρέχουν πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την καθοδήγηση των ροών υλικών, αγαθών και πληροφοριών μιας αλυσίδας διαδικασιών logistics.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση για να εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας, λειτουργώντας παράλληλα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ πελάτη και προμηθευτή.

Πιο συγκεκριμένα, το στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) μπορεί να απασχοληθεί:

 • σε εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
 • σε εταιρίες μεταφορών και εταιρίες logistics
 • στο τμήμα αποθήκευσης και διανομής αλυσίδων καταστημάτων λιανικής και χονδρικής πώλησης
 • σε τραπεζικούς ομίλους
 • σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες κλπ.
 • ως ελεύθερος επαγγελματίας, για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της ειδικότητας στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics) είναι ικανός να:

 • αναλαμβάνει τη συναλλαγή και εξυπηρέτηση των «εσωτερικών» και «εξωτερικών» πελατών του
 • διεκπεραιώνει τις σχετικές με το έργο προμηθειών-διακίνησης και αποθήκευσης ενέργειες και να συμμετέχει στην δρομολόγηση και παρακολούθηση των συνακόλουθων ενεργειών εισπράξεων και πληρωμών
 • συμμετέχει στην υποστήριξη συγκεκριμένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • εξασφαλίζει τη δημιουργία επαγγελματικών σχέσεων υψηλών προδιαγραφών με τους πελάτες

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας

Οι σπουδές στην ειδικότητα «Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας» παρέχουν  πιστοποιημένες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αξίες, απαραίτητες για την υποστήριξη του έργου των επιστημόνων διατροφής και διαιτολογίας.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση για να συνεπικουρεί στη σύνταξη διαιτολογίων και στην εκτέλεσή τους με την προετοιμασία των γευμάτων, ενεργώντας υπό την επίβλεψη των επιστημόνων.

Πιο συγκεκριμένα, το στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας μπορεί να απασχοληθεί:

 • σε γραφεία διαιτολόγων-διατροφολόγων
 • ινστιτούτα αδυνατίσματος
 • κέντρα αισθητικής και ομορφιάς – πολυδύναμα κέντρα
 • καταστήματα υγιεινών τροφών
 • οίκους ευγηρίας
 • υπηρεσίες catering
 • εκπαιδευτικές μονάδες, όπως παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία στα οποία σιτίζονται ομαδικά οι μαθητές
 • κατασκηνώσεις
 • φαρμακεία
 • κλινικές, νοσοκομεία και θεραπευτήρια

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος της ειδικότητας στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας είναι ικανός να:

 • προγραμματίζει και να οργανώνει ένα διαιτολογικό χώρο ή χώρο μαζικής εστίασης
 • εκτελεί με ακρίβεια τεχνικές παρασκευής τροφίμων
 • εκτελεί με ακρίβεια τεχνικές επικοινωνίας με τον πελάτη
 • εκτελεί την παρασκευή και διανομή φαγητών σε νοσοκομεία, ώστε το φαγητό των ασθενών να παρασκευάζεται σύμφωνα με το συνταγμένο διαιτολόγιο
 • συγκεντρώνει βασικά ανθρωπομετρικά δεδομένα
 • συγκεντρώνει βασικά δεδομένα διατροφής αξιολόγησης
 • αναγνωρίζει βασικές τεχνικές σύνταξης διαιτολογίου

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις αίθουσες και τα εργαστήρια του νέου εκπαιδευτικού κέντρου «Αλίκη Περρωτή» και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής (γαλακτοκομείο, εργαστήριο ανάπτυξης νέων προϊόντων, τυροκομείο, τυποποιητήριο-συσκευαστήριο λαχανικών κ.ά).

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής λειτουργούν πιστοποιημένα εκπαιδευτικά και εξεταστικά κέντρα που δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 • Πιστοποιητικό Γνώσεων Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων μέσω του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και εξεταστικού κέντρου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
 • Δίπλωμα Χειριστή Γεωργικού Ελκυστήρα μέσα από εξετάσεις

Τέλος, μέσω του Κέντρου Δια βίου Μάθησης 2 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, προσφέρονται σεμινάρια ενηλίκων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων του αγροδιατροφικού τομέα, τα οποία μπορεί να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές παράλληλα με τις σπουδές τους.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!