ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Δημοτικό Σχολείο   /   Υπηρεσίες
Δημοτικό Σχολείο
Υπηρεσίες

Μεταφορά μαθητών

Στόχος του υπηρεσίας Σχολικής Μεταφοράς είναι η ασφαλής και έγκαιρη μετακίνηση των μαθητών προς και από το Δημοτικό σχολείο σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τα δρομολόγια και τα σημεία στάσεων των σχολικών λεωφορείων μελετώνται και σχεδιάζονται πάντοτε με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και κυρίως την ασφάλεια της μεταφοράς των μαθητών.

Η διεύθυνση έχει το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να αλλάξει ή να τροποποιήσει ήδη εκτελούμενο δρομολόγιο με σκοπό την εξυπηρέτηση και την ασφάλεια των μαθητών, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

Σε κάθε περίπτωση, πεποίθηση της Διεύθυνσης είναι ότι η συνεργασία με τους γονείς είναι πολύτιμη και απαραίτητη για την καλύτερη μεταφορά των μαθητών μας.

Μπορείτε να δείτε τον κανονισμό μεταφοράς παρακάτω:
Κανονισμός Μεταφοράς

Πρόγραμμα Προμελέτης / Μεθοδολογίας μελέτης

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος του σχολείου (Α' και Β' τάξη), οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα – στο πλαίσιο ώρας προμελέτης και με την επίβλεψη και τη βοήθεια τού εκπαιδευτικού της τάξης – να διατυπώσουν και να λύσουν πιθανές απορίες τους πάνω στην ύλη που διδάχθηκαν, καθώς και να υλοποιήσουν μέρος ή το σύνολο των καθηκόντων τους για την επόμενη ημέρα. Για τις τάξεις Γ' έως και Στ' οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Μελέτης, το οποίο προσφέρεται στη Ζώνη Δραστηριοτήτων του σχολείου (14:30 - 16:30).

Πρόγραμμα σίτισης

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να σιτίζονται στο σχολείο (μεσημεριανό γεύμα), το οποίο παρασκευάζεται από αγνά βιολογικά προϊόντα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και άλλων προσεκτικά επιλεγμένων παραγωγών.

Ψυχοπαιδαγωγικό τμήμα

Το σχολείο συνεργάζεται με παιδοψυχολόγο, η οποία συμμετέχει μαζί με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων σε βιωματικά προγράμματα σχολικής και κοινωνικής ζωής, συμβουλεύει  τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μετά από αίτημά τους, πάντοτε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου και υπό το συντονισμό της. Για τη συνάντηση με την παιδοψυχολόγο απαιτείται προηγούμενα να υπάρξει ραντεβού από τη γραμματεία του σχολείου.

Επίσης, στους χώρους του σχολείου λειτουργεί και Σχολή Γονέων όπου πραγματοποιούνται ατομικές συμβουλευτικές συναντήσεις αλλά και ομάδες συζήτησης με τη συνεργασία, την καθοδήγηση και το συντονισμό της παιδοψυχολόγου.

Τέλος, σε τακτά χρονικά διαστήματα, διοργανώνονται σεμινάρια σχετικά με θέματα ανάπτυξης, συμπεριφοράς και διαπαιδαγώγησης.

Ειδική Παιδαγωγός

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης πιθανών μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών, Ειδική Παιδαγωγός του σχολείου συμβουλεύει τους γονείς για την έγκαιρη και έγκυρη διεπιστημονική αξιολόγηση και διάγνωση, προτείνει τρόπους υποστήριξης των μαθητών στο σπίτι και συμμετέχει με τους εκπαιδευτικούς, υπό το συντονισμό και την εποπτεία της Διεύθυνσης του σχολείου, στο σχεδιασμό ειδικών εναλλακτικών μεθόδων εκπαίδευσής τους, με στόχο τη συνεχή μαθησιακή βελτίωσή και την ομαλή και ισότιμη συνύπαρξή τους στο σχολείο.

Σχολική ενδυμασία 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης του βιωματικού προγράμματος του Δημοτικού μας σχολείου, αλλά και για λόγους πρακτικότητας και άνεσης των μαθητών μας, το σχολείο διαθέτει συγκεκριμένη σχολική ενδυμασία σε διαφορετικούς μοντέρνους συνδυασμούς, που φέρει τα χρώματα και το λογότυπό του (φόρμες – φούτερ) και την οποία οι μαθητές φορούν καθημερινά.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Το σχολείο διαθέτει ειδική νοσηλεύτρια για τη φροντίδα των μαθητών σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης αρρώστιας

Eξερευνούμε
Αξιολογούμε
Αλλάζουμε τη ζωή μας
Γνωρίζουμε τον κόσμο
Κατακτούμε τη γνώση
Διαφοροποιούμε τις μεθόδους μας
Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα
Χτίζουμε τον κόσμο
της φαντασίας μας
Καλλιεργούμε
παιδεία
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!