ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Δημοτικό Σχολείο   /   Πρόγραμμα STEM
Δημοτικό Σχολείο
Πρόγραμμα STEM

Πρόγραμμα STEM 

Ο όρος STEM αναφέρεται σε ένα μοντέλο εκπαίδευσης που συνδέει τέσσερις τομείς της επιστήμης (science, technology, engineering and mathematics). Αντί να διδάσκονται ως ξεχωριστά και διακριτά γνωστικά αντικείμενα, το STEM ενσωματώνει τους κλάδους αυτούς σε ένα συνεκτικό παράδειγμα μάθησης που εκκινεί από πραγματικά προβλήματα της καθημερινής ζωής. Στόχος του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να ασχοληθούν συστηματικά με επιστημονικά και περιβαλλοντικά θέματα από μικρή ηλικία. Για το σκοπό αυτό, η εκπαιδευτική φιλοσοφία του STEM διαπερνά τόσο το επίσημο πρόγραμμα του σχολείου μας, μέσα από διαθεματικά και διεπιστημονικά σχεδιασμένες δράσεις, όσο και τα περιβαλλοντικά και καινοτόμα βιωματικά προγράμματά του, των οποίων συνιστά θεμελιώδη άξονα.  

Μεθοδολογία
Το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου παρέχει στα παιδιά ένα περιβάλλον, όπου βιώνουν τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους. Οι μαθητές παροτρύνονται να χρησιμοποιούν την επιστημονική μέθοδο για να επιλύσουν προβλήματα, να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν. Βασική επιδίωξη αποτελεί η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης, με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων σκέψης, αξιοποιώντας βιωματικές, διερευνητικές-ανακαλυπτικές μεθόδους μάθησης, ομαδοσυνεργατικές προσεγγίσεις, και κάνοντας χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. 

Επιστημονική υποστήριξη του προγράμματος - Συνεργασίες
Το πρόγραμμα σχεδιάζουν και υλοποιούν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τάξεων, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών τους, με τη συμμετοχή και υποστήριξη ειδικών επιστημόνων των διαφόρων επιστημονικών πεδίων που ενσωματώνονται σε αυτό. Οι συνεργασίες με καθηγητές των Δευτεροβάθμιων Σχολείων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής καθώς και με εξωτερικούς συνεργάτες, είναι συστηματικές και λειτουργούν συμβουλευτικά στην υλοποίηση των πειραμάτων, των κατασκευών μηχανικής και τη χρήση ρομποτικής που περιλαμβάνονται στους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς.

Χώροι υλοποίησης του προγράμματος - Εξοπλισμός
Για τις δραστηριότητες STEM αξιοποιούνται οι εγκαταστάσεις του Δημοτικού σχολείου και το μοναδικό καταπράσινο φυσικό περιβάλλον της Σχολής, το οποίο επιτρέπει ποικίλες βιωματικές δράσεις και δραστηριότητες. Ειδικότερα, γίνεται χρήση των σύγχρονων αιθουσών διδασκαλίας του σχολείου, οι οποίες διαθέτουν υψηλό τεχνολογικό εξοπλισμό (smart board, iPads, wi-fi) και κορυφαίο σχολικό εξοπλισμό (θρανία, καρέκλες, βοηθητικό εξοπλισμό), ειδικό για ομαδοσυνεργατικές διδασκαλίες, ευέλικτο και προσαρμοστικό σε ποικίλες διατάξεις της σχολικής τάξης. Ακόμη, το εποπτικό υλικό που χρησιμοποιείται (lego, robots κ.ά.) είναι το πλέον κατάλληλο για την υποστήριξη προγραμμάτων με STEM χαρακτηριστικά. Τέλος, αρκετά συχνά διοργανώνονται εκδρομές με επιστημονικό περιεχόμενο (scientific field trips), ανάλογα με τη θεματολογία και τους ειδικούς σκοπούς των project που υλοποιούν οι διάφορες τάξεις.

Eξερευνούμε
Αξιολογούμε
Αλλάζουμε τη ζωή μας
Γνωρίζουμε τον κόσμο
Κατακτούμε τη γνώση
Διαφοροποιούμε τις μεθόδους μας
Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα
Χτίζουμε τον κόσμο
της φαντασίας μας
Καλλιεργούμε
παιδεία
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!