ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Επαγγελματικό Λύκειο   /   Πρακτική Άσκηση στο Αγρόκτημα
Επαγγελματικό Λύκειο
Πρακτική Άσκηση στο Αγρόκτημα

Η πρόσθετη απογευματινή «Πρακτική Άσκηση» είναι ένα μοναδικό σε όλη τη χώρα πρόγραμμα βιωματικής μάθησης. Ο κύριος σκοπός της πρακτικής εκπαίδευσης είναι να εμπλουτίσει την εκπαίδευση του πρωινού ακαδημαϊκού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση) με την πρακτική εφαρμογή και την παραγωγική διαδικασία.

Εφαρμόζεται μόνο στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου.  Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία χρόνια και οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού. Πραγματοποιείται μετά το τέλος των μαθημάτων του πρωινού προγράμματος (14.30 – 16.00), δύο φορές την εβδομάδα.

Οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο αγρόκτημα της Σχολής. Μέσω της συμμετοχής τους στο βιωματικό αυτό πρόγραμμα, αποκτούν αυτοπεποίθηση, γίνονται περισσότερο υπεύθυνοι, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και μαθαίνουν να συνεργάζονται για την εκπλήρωση κοινών στόχων.

Οι τεχνικές δεξιότητες που αποκτούν θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Ορθές τεχνικές παραγωγής, μεταποίησης, εκτροφής ζώων και χρήσης γεωργικών μηχανημάτων
 • Γνώσεις και εμπειρίες επιχειρηματικότητας (διαχείριση και εμπορία γεωργικών προϊόντων)
 • Τρόποι εκσυγχρονισμού οικογενειακών επιχειρήσεων
 • Συνδυασμός θεωρητικών γνώσεων πολλών αντικειμένων
 • Σεβασμός και ευαισθητοποίηση στο περιβάλλον

Δομή Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Το πρόγραμμα της απογευματινής πρακτικής άσκησης έχει ανεξάρτητη αναλυτική ύλη, η οποία αποτελεί συνδυασμό διδασκαλίας δεξιοτήτων και  υλοποίησης μικρών έργων, συμμετοχής των μαθητών σε projectεπιχειρηματικότητας, ενώ πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις και επισκέψεις σε συνεργασία με το Κολλέγιο Περρωτής της Α.Γ.Σ και με εταιρίες του αγροδιατροφικού τομέα.

1.  Διδασκαλία δεξιοτήτων και υλοποίηση μικρών έργων

Η διδασκαλία δεξιοτήτων και η υλοποίηση μικρών έργων λαμβάνουν χώρα στα εργαστήρια και στους χώρους του αγροκτήματος. Πραγματοποιούνται κυρίως κατά τη διάρκεια των πρώτων τάξεων και συνδυάζουν θεωρητικές γνώσεις, επίδειξη και εκτέλεση εργασιών από τους μαθητές και τους εκπαιδευτές τους. Στοχεύουν στην παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με μία πληθώρα γνωστικών αντικειμένων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Φυτική Παραγωγή

Λαχανοκομία

Ανθοκομία

Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Υδροπονία

Αμπελουργία

Αρωματικά Φυτά

Ελαιοκομία

Δενδροκομία

Μανιταροτροφία

Ζωική Παραγωγή

Μελισσοκομία

Πτηνοτροφία

Βοοτροφία

Σαλιγκαροτροφία

Τεχνολογία Τροφίμων

Τυροκομία

 Οινοτεχνία

Μεταποίηση φυτικών προϊόντων (γλυκά, τουρσί, λιαστή ντομάτα, ζυμαρικά, ελιές)

Μεταποίηση σαλιγκαριού και παραγωγή λευκού χαβιαριού από αυγά

Γεωργικά Μηχανήματα

Χειρισμός γεωργικού ελκυστήρα

Συντήρηση

Εξοικείωση με σύγχρονα  γεωργικά μηχανήματα

Μικροκατασκευές

Δομικά – Ξυλουργείο - Ηλεκτροτεχνία

Ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές

Βαφές – Δομικά

Υδραυλικά

Ηλεκτρολογικά

2. Projects Επιχειρηματικότητας

Η εφαρμογή projects επιχειρηματικότητας αποτελεί το κύτταρο της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας των προγραμμάτων του Επαγγελματικού Λυκείου της Σχολής. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτά έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες στη διαχείριση (παραγωγή, επεξεργασία, management) και το μάρκετινγκ προϊόντων (τυποποίηση, σήμανση, τιμολόγηση, προβολή, πώληση) του αγροδιατροφικού κυρίως τομέα, ενώ παράλληλα  καλλιεργούν ικανότητες και αποκτούν δεξιότητες που αφορούν τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας, την τεκμηριωμένη έρευνα, καταγραφή, ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών, την παρουσίαση ιδεών μέσα από επιχειρήματα, την ιεράρχηση στόχων, τη δημιουργία projects plan, την αξιοποίηση ευκαιριών, την ανάλυση κινδύνων, τον απολογισμό ενός έργου. 

Τα projects λειτουργούν με ολιγομελείς ομάδες μαθητών, υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία ενός τουλάχιστον εκπαιδευτικού.

Ορισμένα από τα projects που εφαρμόζονται είναι:

 • Εικονική επιχείρηση
  H ομάδα των μαθητών αποφασίζει για την υλοποίηση ενός διαφορετικού κάθε χρόνο project, που τις περισσότερες φορές έχει περιβαλλοντικό πρόσημο και το υλοποιεί μέσα από τη δομή μια εικονικής επιχείρησης. Π.χ. «εφαρμογή για κινητά εντοπισμού σκουπιδιών στον πυθμένα των θαλασσών» από την εικονική επιχείρηση με το όνομα «Oclean».
 • Ομάδα εκτροφής σαλιγκαριών
  Η ομάδα εκτρέφει σαλιγκάρια, τα οποία επεξεργάζεται και παράγει προϊόντα όπως φιλέτο σαλιγκαριού, κρέμα – τζελ από βλέννα σαλιγκαριού και αλόη, κ.α..
 • Ομάδα εκτροφής κοτόπουλων
  Η ομάδα διαχειρίζεται και εμπορεύεται κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
 • Ομάδα εκτροφής πουλάδων αυγοπαραγωγής
  Η ομάδα ανατρέφει πουλάδες αυγοπαραγωγής για 30 περίπου ημέρες, τις οποίες στην συνέχεια τις διαθέτει προς πώληση.
 • Ομάδες οπωροκηπευτικών προϊόντων
  Οι ομδες παράγουν, επεξεργάζονται και διαθέτουν προς πώληση εποχιακά φρούτα και λαχανοκομικά προϊόντα.
 • Ομάδα μανιταριών
  Η ομάδα παράγει μανιτάρια διαφόρων ποικιλιών (πλευρώτους, αγάρικο κ.α.), τα οποία είτε διαθέτουν νωπά είτε επεξεργάζονται και παράγουν προϊόντα όπως μανιτάρια τουρσί, μανιτάρια γλυκό κουταλιού κ.α.
 • Ομάδα παραγωγής κηπευτικών φυτών
  Η ομάδα παράγει καλοκαιρινά κηπευτικά φυτά (τομάτες, αγγουράκια, πιπεριές κ.α.), τα οποία διαθέτει προς πώληση.
 • Ομάδες παραδοσιακών προϊόντων
  Οι ομάδες χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες που παράγονται από τα projects των μαθητών παράγουν παραδοσιακά προϊόντα όπως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, λικέρ, τουρσιά, χυμούς φρούτων, τυροκομικά προϊόντα κ.α. πολλά.

Όλα τα προϊόντα των μαθητών διατίθενται στους εργαζόμενους και στους επισκέπτες της Α.Γ.Σ. 

3. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν μια σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχει ως στόχο την παροχή επαγγελματικής πληροφόρησης και την επαφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τον κόσμο της εργασίας, ενώ βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν περισσότερο θετική στάση απέναντι στο σχολείο και τις επιχειρήσεις. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να δουν στην πράξη διαδικασίες παραγωγής, τεχνικές δραστηριότητες ή κάποια συγκεκριμένα μηχανήματα, τα οποία δεν μπορούν να δουν στις προσομοιωμένες συνθήκες του εργαστηρίου.

Εγκαταστάσεις – Υποδομές

Η υλοποίηση έργων και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθητών πραγματοποιούνται στα  εργαστήρια τεχνολογίας τροφίμων, φυτικής παραγωγής, γεωργικών μηχανημάτων και συντήρησης γεωργικών εγκαταστάσεων, στον ελαιώνα, στον οπωρώνα, στους λαχανόκηπους, στους αμπελώνες, στους αγρούς, στα πάρκα και στους κήπους, στα θερμοκήπια (λαχανικά, άνθη, υδροπονία, σπορόφυτα), στο βουστάσιο, στο πτηνοτροφείο, στο γαλακτοκομείο, στο τυροκομείο, στο μελισσοκομείο, στο σαλιγκαροτροφείο και στο θάλαμο καλλιέργειας μανιταριών.

Μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό εγχειρίδιο της απογευματινής πρακτικής άσκησης εδώ.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!