ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Επαγγελματικό Λύκειο   /   Πρακτική Άσκηση στο Αγρόκτημα
Επαγγελματικό Λύκειο
Πρακτική Άσκηση στο Αγρόκτημα

Η πρόσθετη απογευματινή «Πρακτική Άσκηση» είναι ένα μοναδικό σε όλη τη χώρα πρόγραμμα βιωματικής μάθησης. Ο κύριος σκοπός της πρακτικής εκπαίδευσης είναι να εμπλουτίσει την εκπαίδευση του πρωινού ακαδημαϊκού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση) με την πρακτική εφαρμογή και την παραγωγική διαδικασία.

Εφαρμόζεται μόνο στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου.  Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία χρόνια και οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού. Πραγματοποιείται μετά το τέλος των μαθημάτων του πρωινού προγράμματος (14.30 – 16.00), δύο φορές την εβδομάδα.

Οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο αγρόκτημα της Σχολής. Μέσω της συμμετοχής τους στο βιωματικό αυτό πρόγραμμα, αποκτούν αυτοπεποίθηση, γίνονται περισσότερο υπεύθυνοι, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και μαθαίνουν να συνεργάζονται για την εκπλήρωση κοινών στόχων.

Οι τεχνικές δεξιότητες που αποκτούν θα μπορούσαν να συνοψιστούν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Ορθές τεχνικές παραγωγής, μεταποίησης, εκτροφής ζώων και χρήσης γεωργικών μηχανημάτων
 • Γνώσεις και εμπειρίες επιχειρηματικότητας (διαχείριση και εμπορία γεωργικών προϊόντων)
 • Τρόποι εκσυγχρονισμού οικογενειακών επιχειρήσεων
 • Συνδυασμός θεωρητικών γνώσεων πολλών αντικειμένων
 • Σεβασμός και ευαισθητοποίηση στο περιβάλλον

Δομή Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Το πρόγραμμα της απογευματινής πρακτικής άσκησης έχει ανεξάρτητη αναλυτική ύλη, η οποία αποτελεί συνδυασμό διδασκαλίας δεξιοτήτων και  υλοποίησης μικρών έργων, συμμετοχής των μαθητών σε projectεπιχειρηματικότητας, ενώ πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις και επισκέψεις σε συνεργασία με το Κολλέγιο Περρωτής της Α.Γ.Σ και με εταιρίες του αγροδιατροφικού τομέα.

1.  Διδασκαλία δεξιοτήτων και υλοποίηση μικρών έργων

Η διδασκαλία δεξιοτήτων και η υλοποίηση μικρών έργων λαμβάνουν χώρα στα εργαστήρια και στους χώρους του αγροκτήματος. Πραγματοποιούνται κυρίως κατά τη διάρκεια των πρώτων τάξεων και συνδυάζουν θεωρητικές γνώσεις, επίδειξη και εκτέλεση εργασιών από τους μαθητές και τους εκπαιδευτές τους. Στοχεύουν στην παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με μία πληθώρα γνωστικών αντικειμένων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Φυτική Παραγωγή

Λαχανοκομία

Ανθοκομία

Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Υδροπονία

Αμπελουργία

Αρωματικά Φυτά

Ελαιοκομία

Δενδροκομία

Μανιταροτροφία

Ζωική Παραγωγή

Μελισσοκομία

Πτηνοτροφία

Βοοτροφία

Σαλιγκαροτροφία

Τεχνολογία Τροφίμων

Τυροκομία

 Οινοτεχνία

Μεταποίηση φυτικών προϊόντων (γλυκά, τουρσί, λιαστή ντομάτα, ζυμαρικά, ελιές)

Μεταποίηση σαλιγκαριού και παραγωγή λευκού χαβιαριού από αυγά

Γεωργικά Μηχανήματα

Χειρισμός γεωργικού ελκυστήρα

Συντήρηση

Εξοικείωση με σύγχρονα  γεωργικά μηχανήματα

Μικροκατασκευές

Δομικά – Ξυλουργείο - Ηλεκτροτεχνία

Ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές

Βαφές – Δομικά

Υδραυλικά

Ηλεκτρολογικά

2. Projects Επιχειρηματικότητας

Η συμμετοχή των μαθητών σε projects επιχειρηματικότητας αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματος πρακτικής άσκησης. Αποτελούν μια δυναμική διαδικασία, η οποία συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία ομάδος, την παραγωγή προϊόντος, την πώλησή του, την αξιολόγηση και τον οικονομικό απολογισμό, καθώς και την αποταμίευση του κέρδους προς όφελος της τάξης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

 • Παραγωγή και διάθεση λαχανικών
 • Παραγωγή, πώληση εποχιακών κηπευτικών φυτών
 • Παραγωγή, πώληση ετήσιων ανθοκομικών φυτών
 • Παραγωγή, επεξεργασία, πώληση φρούτων και δενδροκομικών προϊόντων
 • Ομάδες παραγωγής μανιταριών πλευρώτους
 • Παραγωγή, πώληση παραδοσιακών προϊόντων
 • Παραγωγή, πώληση προϊόντων μελισσοκομίας
 • Ομάδα εκτροφής, μεταποίησης και πώλησης σαλιγκαριών
 • Ομάδες εκτροφής ορνίθων

Περισσότερες πληροφορίες για τα Project Επιχειρηματικότητας μπορείτε να δείτε εδώ.

3. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αποτελούν μια σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχει ως στόχο την παροχή επαγγελματικής πληροφόρησης και την επαφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τον κόσμο της εργασίας, ενώ βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν περισσότερο θετική στάση απέναντι στο σχολείο και τις επιχειρήσεις. Επίσης έχουν τη δυνατότητα να δουν στην πράξη διαδικασίες παραγωγής, τεχνικές δραστηριότητες ή κάποια συγκεκριμένα μηχανήματα, τα οποία δεν μπορούν να δουν στις προσομοιωμένες συνθήκες του εργαστηρίου.

Εγκαταστάσεις – Υποδομές

Η υλοποίηση έργων και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθητών πραγματοποιούνται στα  εργαστήρια τεχνολογίας τροφίμων, φυτικής παραγωγής, γεωργικών μηχανημάτων και συντήρησης γεωργικών εγκαταστάσεων, στον ελαιώνα, στον οπωρώνα, στους λαχανόκηπους, στους αμπελώνες, στους αγρούς, στα πάρκα και στους κήπους, στα θερμοκήπια (λαχανικά, άνθη, υδροπονία, σπορόφυτα), στο βουστάσιο, στο πτηνοτροφείο, στο γαλακτοκομείο, στο τυροκομείο, στο μελισσοκομείο, στο σαλιγκαροτροφείο και στο θάλαμο καλλιέργειας μανιταριών.

Μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό εγχειρίδιο της απογευματινής πρακτικής άσκησης εδώ.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-20 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!