ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Παιδικός Σταθμός   /   Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Παιδικός Σταθμός
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Στον Παιδικό σταθμό της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, το φυσικό περιβάλλον αποτελεί τον πυρήνα της εκπαίδευσης. Το φυσικό περιβάλλον θεωρείται αντικείμενο και πηγή μάθησης για την ανάπτυξη ικανοτήτων ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν τη γνώση. Το αγρόκτημα είναι ένα μοναδικό εκπαιδευτικό εργαλείο, από το οποίο αντλούμε, επεξεργαζόμαστε και καλλιεργούμε ποικίλα ερεθίσματα, τα οποία μετατρέπουμε σε βιώματα.

Βασικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει το Πρόγραμμα Απόκτησης Βασικής Βιωματικής Εμπειρίας στην Καλλιέργεια της γης και στην Αξιοποίηση της φύσης, ένας κύκλος δραστηριοτήτων  μέσα από  επισκέψεις στις παρακάτω υποδομές της Σχολής:

 • Λαχανόκηπους
 • Εγκαταστάσεις Φυτικής Παραγωγής
 • Θερμοκήπια
 • Αμπελώνες – Οινοποιείο
 • Οπωρώνα
 • Ελαιώνες
 • Μεγάλη Καλλιέργεια
 • Εγκαταστάσεις Ζωικής Παραγωγής
 • Βουστάσιο
 • Αρμεκτήριο
 • Γαλακτοκομείο
 • Πρατήριο Προϊόντων
 • Ορνιθοτροφείο
 • Εκτροφείο σαλιγκαριών
 • Βιβλιοθήκη «Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή»
 • Εκκλησία Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος