ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Επαγγελματικό Λύκειο   /   Σπουδές στην Αμερική
Επαγγελματικό Λύκειο
Σπουδές στην Αμερική

Γραφείο Συμβουλευτικής για Σπουδές στις ΗΠΑ

Το Γραφείο Συμβουλευτικής για Σπουδές στις ΗΠΑ ιδρύθηκε το 2010 για μαθητές και μαθήτριες της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής που επιθυμούν να σπουδάσουν στις ΗΠΑ μετά την αποφοίτησή τους από το Λύκειο (Γενικό ή Επαγγελματικό). Ο πρωταρχικός σκοπός του Γραφείου είναι να παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση σε κάθε μαθητή ή μαθήτρια που έχει επιδείξει έντονο ενδιαφέρον, επιμέλεια και δέσμευση για σπουδές στις ΗΠΑ.

Με την εισαγωγή στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, όσοι και όσες εκδηλώνουν ενδιαφέρον για σπουδές στις ΗΠΑ και πληρούν τις βαθμολογικές προϋποθέσεις, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σπουδές στην Αμερική» ξεκινώντας, ιδανικά, στην Α’ Λυκείου. Παρακολουθούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μαθημάτων, αποτελούμενο από ένα βασικό μάθημα κορμού και μια σειρά άλλων μαθημάτων στα αγγλικά. Όλα τα μαθήματα προάγουν και βελτιώνουν τις ακαδημαϊκές δεξιότητες των μαθητών/μαθητριών. Το βασικό μάθημα Σπουδές στην Αμερική (College Preparatory Class) εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στο περιβάλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αμερική, εξετάζοντας και αποσαφηνίζοντας τις προσδοκίες, τις απαιτήσεις, και τη διαδικασία εισαγωγής στα προπτυχιακά προγράμματα των πανεπιστημίων των ΗΠΑ,  ενώ παράλληλα τους βοηθά να διαμορφώσουν ένα δυνατό βιογραφικό σημείωμα. Τα υπόλοιπα μαθήματα παρέχουν θεμελιώδη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο πανεπιστημιακών σπουδών και προετοιμάζουν για τις απαραίτητες εξετάσεις (SAT, IELTS, κλπ). Στόχος είναι η επέκταση και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των παιδιών σε τομείς όπως η ανάγνωση με έμφαση στην κριτική ικανότητα, η λογοτεχνική ερμηνεία, ο προφορικός λόγος, η ενεργή ικανότητα ακρόασης, η αυτοπαρουσίαση και ο αναστοχασμός, το λεξιλόγιο, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για  σπουδές στις ΗΠΑ.

Το Γραφείο Συμβουλευτικής βοηθά τους μαθητές σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που συμπεριλαμβάνει: προετοιμασία, επιλογή πανεπιστημίων, συμπλήρωση ανταγωνιστικών αιτήσεων, υποβολή της αίτησης και εισαγωγή. Υποστηρίζουμε τους μαθητές και μαθήτριες στον ορισμό πεδίων ενδιαφέροντος, επιλογής πανεπιστημίων που ικανοποιούν τις ανάγκες τους, καθώς και στην επικοινωνία με αυτά τα πανεπιστήμια. Μόλις οι μαθητές ξεκινήσουν τη διαδικασία αίτησης, το Γραφείο Συμβουλευτικής βοηθάει στην αποσαφήνιση των προϋποθέσεων (τυποποιημένες εξετάσεις, αιτήσεις, κλπ), στη συλλογή και συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων για τη γενική αίτηση αλλά και τις αιτήσεις υποτροφιών, στον έλεγχο των εκθέσεων των μαθητών, στην προετοιμασία και εξάσκηση των συνεντεύξεων εισαγωγής, καθώς και στην εγγραφή σε ένα πανεπιστήμιο.  

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή αναπτύσσει πολυετείς σχέσεις με διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ και, για το λόγο αυτό, το Γραφείο Συμβουλευτικής φιλοξενεί κατά μέσο όρο 30 αμερικανικά πανεπιστήμια κάθε χρόνο, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να γνωρίσουν καλύτερα μια πληθώρα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να μπορέσουν να επιλέξουν προγράμματα που τους ενδιαφέρουν και να κατανοήσουν καλύτερα τι είναι αυτό που τα ιδρύματα επιθυμούν να δουν στις αιτήσεις των υποψηφίων. Το προσωπικό του Γραφείου πραγματοποιεί, επίσης, προσωπικές συναντήσεις με τους μαθητές του προγράμματος και τους γονείς τους, παρέχει βοηθητικά σεμινάρια (διαχείριση χρόνου, δεξιότητες μελέτης, γραφής και συνέντευξης) για να εφοδιάσει τους μαθητές με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την προετοιμασία εισαγωγής, την επιλογή πανεπιστημίου και τη διαδικασία εισαγωγής/εγγραφής.

Η λίστα των πανεπιστημίων που έχουν φοιτήσει ή φοιτούν σήμερα απόφοιτοι της ΑΓΣ περιλαμβάνει τα: Barry University, Bates College, Berea College, Brown University, Bowdoin College, Davidson College, Franklin & Marshall College, Gannon University, Haverford College, Hobart and William Smith Colleges, Juniata College, Kalamazoo College, Lawrence University, McNeese State University, Middlebury College, Mount Holyoke College, Quinnipiac University, Pomona College, Princeton University, Rhodes College, University of Richmond, Sewanee: The University of the South, Skidmore College, Smith College, St. Lawrence University, University of Tampa, Union College, Vanderbilt University, Viterbo University, Warren Wilson College, Worcester Polytechnic Institute (WPI), καιYale University.

Καλοκαιρινά Ακαδημαϊκά Προγράμματα

Το Γραφείο βοηθά, επίσης, τους μαθητές να επιλέξουν και να προετοιμάσουν τις αιτήσεις τους για καλοκαιρινά ακαδημαϊκά προγράμματα που πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ ή σε ιδιωτικά σχολεία και εστιάζουν σε STEM (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Επιστήμη των Μηχανικών και Μαθηματικά), ηγετικές ικανότητες, γεωργία, και διδασκαλία ESL (Αγγλικά ως Δεύτερη Γλώσσα). Οι μαθητές που παρακολουθούν αυτά τα προγράμματα εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην αμερικανική κουλτούρα και βελτιώνουν την ικανότητά τους στην αγγλική γλώσσα, καθώς δοκιμάζουν το  εκπαιδευτικό σύστημα των ΗΠΑ πριν αποφασίσουν να κάνουν αίτηση για προπτυχιακές σπουδές. Τα καλοκαιρινά αυτά προγράμματα εμπλουτίζουν το ακαδημαϊκό προφίλ των μαθητών και μαθητριών, εκθέτοντάς τους στις απαιτήσεις των μαθημάτων πανεπιστημιακού επιπέδου και στις προσδοκίες των καθηγητών των πανεπιστημίων των ΗΠΑ, ενώ, παράλληλα τους βοηθούν να αναπτύξουν ένα διεθνές δίκτυο γνωριμιών με συνομήλικους από άλλες χώρες.  

Τα τελευταία χρόνια, περισσότεροι από 100 μαθητές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής έχουν συμμετάσχει σε καλοκαιρινά ακαδημαϊκά προγράμματα στους ακόλουθους οργανισμούς και ιδρύματα: 4H, Camp Rising Sun, Cushing Academy, Earlham College, Encampment for Citizenship, Kenyon College, McNeese State University, Northfield Mount Hermon, The Putney School, Smith College, St. Cloud State University, University of Michigan, Wheaton College και Worcester Polytechnic Institute, σε προγράμματα ακαδημαϊκής γραφής, έρευνας STEM, αγωγής τους προφορικού λόγου και πολλά άλλα. Το Γραφείο Συμβουλευτικής φέρνει σε επαφή μαθητές με ανεξάρτητους επαγγελματίες σε τομείς STEMή στον ευρύτερο κλάδο της αγροδιατροφής για ευκαιρίες θερινής πρακτικής άσκησης, όπως το δίκτυο Open Source Ecology (Οικολογία Ανοιχτού Κώδικα).

Πριν την αναχώρησή τους για την Αμερική, οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα σεμινάριο πολιτιστικής ευαισθητοποίησης που τους βοηθάει να εξοικειωθούν με τον αμερικανικό τρόπο ζωής, τον κατάλληλο τρόπο μελέτης, και τον προσδιορισμό των προσδοκιών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:

Γραφείο Συμβουλευτικής: +30 2310 492 951
Μάρα Μαυροπούλου: mmavro@afs.edu.gr | Study USA Administrator & Financial Aid Coordinator

 

Για περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά, πατήστε εδώ.
Για να διαβάσετε την ιστορία της αποφοίτου ΑΓΣ Κατερίνας Καργιώτη, η οποία φοιτά στο Yale University, πατήστε εδώ.
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!