ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Ζητήστε πληροφορίες
Ζητήστε πληροφορίες

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College. Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

*Θα ήθελα πληροφορίες για
Παρακαλώ προσδιορίστε
Επιθυμώ online ενημέρωση                
Σημείωση: θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς (παρακαλούμε συμπληρώστε παραπάνω το αντίστοιχο πεδίο με τον αριθμό σας) για να ορίσουμε την ώρα και τον τρόπο (skype, zoom, viber κα).
Άκουσα για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Κολέγιο Περρωτής από:
Παρακαλώ προσδιορίστε
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής (PRIVACY NOTICE).
Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει, ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις της Σχολής.
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!