ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Επαγγελματικό Λύκειο   /   Πρόγραμμα Σπουδών
Επαγγελματικό Λύκειο
Πρόγραμμα Σπουδών

Το Επαγγελματικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι ένα σύνθετο και απαιτητικό σχολείο. Συνδυάζει την παροχή γενικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και ταυτόχρονα προσφέρει επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Γεωπονίας, των Τροφίμων και του Περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε δύο ζώνες, την πρωινή και την απογευματινή και περιλαμβάνει:

Πρωινό πρόγραμμα (7:50 – 13:30, Δευτέρα-Παρασκευή)

  • Μαθήματα αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Θεωρητικά και Εργαστηριακά)
  • Δημιουργικές εργασίες και παραγωγή προϊόντων οικοτεχνίας
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις

Απογευματινό πρόγραμμα (14:30 – 16:00, Δευτέρα-Πέμπτη)

  • Πρακτική άσκηση στο Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα
  • Project επιχειρηματικότητας 
  • Εργαστηριακά μαθήματα φυσικών επιστημών (πειράματα με φυσικά υλικά)
  • Ενισχυτική διδασκαλία αγγλικής γλώσσας

------------------------------------------------------------------

Αναλυτικότερα:

Πρωινό Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Επαγγελματικού Λυκείου
Η Α' τάξη έχει ενιαίο πρόγραμμα, κυρίως με μαθήματα γενικής παιδείας. Ακολουθώντας την εκπαιδευτική φιλοσοφία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των βασικών επιστημονικών εννοιών και στην παροχή γενικών γνώσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συνέχιση των σπουδών σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα.

Οι μαθητές έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να ερευνήσουν και να δημιουργήσουν, καθώς το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ζώνη δημιουργικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, κατά την οποία αξιοποιούν τη βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια Η/Υ και φυσικών επιστημών και το Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα της Σχολής.

Το πρόγραμμα σπουδών της Α' τάξης συμπεριλαβάνει τρία μαθήματα σχετικά με τον τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος: Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη, Αρχές Οικονομίας και Αγωγή Υγείας. 

Το πρωινό πρόγραμμα εκπαίδευσης συμπληρώνεται με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις. Οι επισκέψεις δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο για αυτούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Α' Επαγγελματικού Λυκείου.

---------------------------------------------------------

Β' Επαγγελματικού Λυκείου 

Η Β' τάξη έχει μαθήματα γενικής παιδείας, αλλά και ένα μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγικών μαθημάτων του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Οι μαθητές γνωρίζουν τις βασικές αρχές των επιστημών του τομέα, ενώ όλα τα μαθήματα διδάσκονται στην τάξη, στα εργαστήρια, στη βιβλιοθήκη και στο Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα. 

Σημαντικό μέρος του προγράμματος εκπαίδευσης αποτελούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι οποίες σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις. Οι επισκέψεις δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να μάθουν για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, να γνωρίσουν από κοντά τα στελέχη τους, να δουν τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, ενώ αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο για αυτούς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Β’ Επαγγελματικού Λυκείου.

-----------------------------------------------------------

Γ' Επαγγελματικού Λυκείου
Η Γ' τάξη χωρίζεται σε επιμέρους ειδικότητες του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, με μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά). Οι μαθητές επιλέγουν μία ειδικότητα από τις παρακάτω:

  • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
  • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Οι μαθητές της Γ’ τάξης συμμετέχουν και αυτοί σε πολυάριθμες εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι οποίες γίνονται σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις σχετικές με την ειδικότητά τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Γ’ Επαγγελματικού Λυκείου

------------------------------------------------------------------------

Απογευματινό Πρόγραμμα Σπουδών

Το απογευματινό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

Πρακτική άσκηση στο Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα
Η πρόσθετη απογευματινή «Πρακτική Άσκηση» είναι ένα μοναδικό σε όλη τη χώρα πρόγραμμα βιωματικής μάθησης. Ο κύριος σκοπός της πρακτικής εκπαίδευσης είναι να εμπλουτίσει την εκπαίδευση του πρωινού ακαδημαϊκού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση) με την πρακτική εφαρμογή και την παραγωγική διαδικασία.

Εφαρμόζεται μόνο στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου.  Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία χρόνια και οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού. Πραγματοποιείται μετά το τέλος των μαθημάτων του πρωινού προγράμματος (14.30 – 16.00).

Οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες και συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο αγρόκτημα της Σχολής, δύο φορές την εβδομάδα (Επαγγελματικό Λύκειο).

Αποτελεί συνδυασμό διδασκαλίας δεξιοτήτων και  υλοποίησης μικρών έργων, συμμετοχής των μαθητών σε project επιχειρηματικότητας, ενώ πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις και επισκέψεις σε συνεργασία με το Κολλέγιο Περρωτής της Α.Γ.Σ και με εταιρίες του αγροδιατροφικού τομέα.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες, εδώ.

Projects επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής εκπαίδευσης
Η συμμετοχή των μαθητών σε projects επιχειρηματικότητας αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματος πρακτικής άσκησης. Αυτός ο τρόπος βιωματικής μάθησης εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε αξίες και εμπειρίες ηγεσίας, επιχειρηματικότητας, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μέσα από ομαδική εργασία, συνδυάζοντας θεωρητικές γνώσεις πολλών γνωστικών αντικειμένων για ένα κοινό σκοπό.

Αποτελούν μια δυναμική διαδικασία, η οποία συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία ομάδος, την παραγωγή προϊόντος, την πώλησή του, την αξιολόγηση και τον οικονομικό απολογισμό, καθώς και την αποταμίευση του κέρδους προς όφελος της τάξης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες, εδώ.

Απογευματινά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών (STEM Labs)
Το καινοτόμο πρόγραμμα των απογευματινών βιωματικών εργαστηρίων στα μαθήματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, λαμβάνει χώρα στα σύγχρονα εργαστήρια φυσικών επιστημών της Σχολής. Απευθύνεται σε μαθητές της Α’ τάξης, οι οποίοι εργάζονται σε ομάδες, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα αποτελούμενο από 16 εργαστηριακά μαθήματα διάρκειας 90 λεπτών.Οι μαθητές συνδέουν τη θεωρία με την πράξη και ασκούνται στη συνεργασία μεταξύ τους για να επιλύσουν προβλήματα μέσω της πειραματικής διαδικασίας με φυσικά υλικά.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες, εδώ.

Ενισχυτική Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας. Οι μαθητές συμμετέχουν σε ολιγομελή τμήματα, στα οποία υποστηρίζονται ανάλογα με το επίπεδο αγγλικών τους και βελτιώνουν τις γνώσεις τους.

------------------------------------------------------------------------

Στο τέλος της Γ’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. οι μαθητές μας αποκτούν απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 4 με Ενδοσχολικές Εξετάσεις (ενώπιον επιτροπής του Δημοσίου). Με την απόκτηση του Απολυτηρίου έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με ειδικό ποσοστό σε Α.ΤΕΙ σχετικά με τον τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, καθώς και σε ανάλογες Σχολές ΑΕΙ.

 


 

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!