ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Εκπαίδευση Ενηλίκων   /   Σεμινάρια   /   Εγγραφές & Κανονισμός
Σεμινάρια
Εγγραφές & Κανονισμός
Έναρξη εγγραφών για το εραινό εξάμηνο από 02/01/2024 έως 26/01/2024
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε καλέστε στα 2310 492 860 (τηλέφωνο κοινού: 10:00-13:00)
 
Κύκλοι μαθημάτων
 
Τα προγράμματα προσφέρονται σε δύο κύκλους μαθημάτων. Ο α’ κύκλος μαθημάτων διαρκεί από αρχές Οκτωβρίου μέχρι τέλος Ιανουαρίου ενώ ο β’ κύκλος διαρκεί από αρχές Φλεβάρη μέχρι μέσα Ιουνίου. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τις απογευματινές κυρίως ώρες.
 
Εγγραφές
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται είτε ηλεκτρονικά εδώ είτε αυτοπροσώπως στη Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (κτίριο Princeton, 3ος όροφος, εντός της Σχολής).
Για τον β’ κύκλο μαθημάτων από 2 Ιανουαρίου έως 26 Ιανουαρίου 2024 (από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 08:30-16:30). Σε περίπτωση διαθέσιμων θέσεων συμμετοχής μπορεί να υπάρξει παράταση της περιόδου εγγραφών μέχρι και μια εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων.
 
Η εγγραφή πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του εντύπου Αίτηση Συμμετοχής, και αφού έχει τεθεί υπόψη του ενδιαφερόμενου ο Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων, και ολοκληρώνεται με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού διδάκτρων. Σε αντίθετη περίπτωση δεν κατοχυρώνεται η συμμετοχή.
 
Οι ημερομηνίες αναφέρονται πιο αναλυτικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σεμιναρίου. Η πληρωμή των διδάκτρων καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις: το 50% με την αποδοχή της αίτησης και το υπόλοιπο 50% στα μέσα του προγράμματος χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως ενημέρωση από τη Γραμματεία. Σε περίπτωση μη εξόφλησης των διδάκτρων, δε χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.
 
Για το πρόγραμμα "Επαγγελματική Τυροκομία", το ποσό καταβάλλεται σε 3 δόσεις: α’ δόση 600€ με την κατάθεση της αίτησης, β’ δόση 350€ μέχρι 31 Μαρτίου 2023 και γ’ δόση 300€ μέχρι 4 Μαϊου 2023.
Για το πρόγραμμα "Τεχνητή Σπερματέγχυση" η καταβολή των διδάκτρων γίνεται εφάπαξ, πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
Για το πρόγραμμα "Μελισσοκομία" η καταβολή της δεύτερης δόσης των διδάκτρων γίνεται πριν την έναρξη του δεύτερου κύκλου μαθημάτων.

Η πληρωμή γίνεται είτε στο Λογιστήριο της Σχολής καθημερινά 8:00-15:00 είτε μέσω κατάθεσης στους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς:
 
ALPHA BANK: GR97 0140 7200 7200 0232 0001 822
Τράπεζα Πειραιώς: GR87 0172 2160 0052 1608 7495 532
Δικαιούχος: ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΣ

Σε κάθε περίπτωση στο καταθετήριο θα πρέπει να αναφέρεται στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευόμενου. Ένα αντίγραφο του καταθετηρίου παραδίδεται στη Γραμματεία των προγραμμάτων, στο Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής.
 
Η ΑΓΣ διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την συνέχιση της παρακολούθησης των μαθημάτων όταν υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή των διδάκτρων καθώς και όταν κάποιος εκπαιδευόμενος δεν ακολουθεί τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων.
 
Σε περίπτωση ύπαρξης οικονομικών εκκρεμοτήτων ή ανάρμοστης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, το Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχτεί ξανά αίτηση του εκπαιδευόμενου. Επίσης, σε περίπτωση που υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες, δεν εκδίδεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
 
Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος επιθυμεί να αποχωρήσει από το πρόγραμμα που έχει εγγραφεί, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα και μόνο τη Γραμματεία των προγραμμάτων. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει. Σε περίπτωση αποχώρησης μετά το 2ο μάθημα, το ποσό προκαταβολής δεν επιστρέφεται.
 
Εκπτώσεις
Προσφέρονται οι παρακάτω εκπτώσεις, οι οποίες δεν λειτουργούν αθροιστικά:
  • 5% επί των διδάκτρων σε όσους θα καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα των προγραμμάτων
  • 10% στις εξής κατηγορίες:

α. σε Αποφοίτους της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Κολεγίου Περρωτής και σε παλιότερους συμμετέχοντες των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην ΑΓΣ

β. σε σπουδαστές του Κολεγίου Περρωτής και φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ

δ. σε ανέργους, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ

ε. σε ομαδικές εγγραφές τουλάχιστον 3 ατόμων

στ. στο δεύτερο άτομο σε περίπτωση που σε κάποιο πρόγραμμα συμμετέχουν μέλη της ίδιας οικογένειας

Γενικοί κανόνες
 
Το Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει κάποιο πρόγραμμα εάν δεν υπάρχει ικανός αριθμός ενδιαφερομένων. Σε αυτή την περίπτωση επιστρέφεται όλο το ποσό της προκαταβολής. Kατά τη διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων, η κάθε ώρα διδασκαλίας διαρκεί 45 λεπτά και ακολουθεί διάλειμμα 15 λεπτών.

Στο πρακτικό μέρος των προγραμμάτων, η ΑΓΣ διαθέτει τους χώρους και τα εργαστήρια της καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό και υλικά για τις ανάγκες των μαθημάτων. Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του εκπαιδευτή για την ασφάλειά τους και να ενδύονται κατάλληλα. Σε περίπτωση ατυχήματος μετά από παράβαση των σχετικών οδηγιών εκ μέρους εκπαιδευόμενου, η Σχολή δεν φέρει καμία ευθύνη.
 
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, η Γραμματεία προμηθεύει τους εκπαιδευόμενους με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που λαμβάνει από τους εκπαιδευτές σε ηλεκτρονική μορφή.
 
Οι εκπαιδευόμενοι επίσης, μπορούν να έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη «Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή», κτήριο Princeton Hall,  για χρήση και με δικαίωμα δανεισμού για τη διάρκεια του σεμιναρίου. Όπου μπορείτε να βρείτε βιβλία, βάσεις δεδομένων και πηγές για κάθε σεμινάριο ξεχωριστά (πατήστε, εδώ). Για την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος, σε κάθε μάθημα τηρείται παρουσιολόγιο και στη λήξη του προγράμματος πραγματοποιείται αξιολόγηση. Αν για κάποιο σοβαρό λόγο χρειαστεί να αναβληθεί το μάθημα, οι εκπαιδευόμενοι ενημερώνονται τηλεφωνικά και αυτό αναπληρώνεται μέχρι το τέλος του προγράμματος.
 
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, εφόσον δεν έχουν απουσιάσει περισσότερο από το 25% των προγραμματισμένων συναντήσεων του προγράμματος. Τα πιστοποιητικά ετοιμάζονται από τη Γραμματεία μόνον εφόσον ζητηθούν από τον εκπαιδευόμενο.
 
Κατά τη δεύτερη συνάντηση των προγραμμάτων δίνονται κάρτες εισόδου σε όσους εισέρχονται με αυτοκίνητο στην ΑΓΣ. Οι κάρτες είναι ονομαστικές και θα πρέπει να τοποθετούνται σε εμφανές σημείο καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στο χώρο της ΑΓΣ για περιπτώσεις ανάγκης. Το παρκινγκ γίνεται μόνο στους καθορισμένους χώρους. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι το αργότερο μέχρι τις 22:00 θα πρέπει να έχουν εξέλθει από το χώρο της ΑΓΣ. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, όλες οι κάρτες παραδίδονται στη Γραμματεία.
 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 
Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στις εγκαταστάσεις του Perrotis College και στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Σχολής. Η διδακτέα ύλη αποτελείται από 30% θεωρία και 70% πρακτική άσκηση, η θεωρία διαρκεί 2 ώρες και η πρακτική διαρκεί 3 ώρες. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, κυρίως καθημερινές απόγευμα 5-7 ή 6-8.
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τα
σεμινάρια ενηλίκων