Η ΑΓΣ
Η ΑΓΣ   /   Ευρετήριο Τμημάτων
Γραφείο Προέδρου
Κτίριο "Princeton"
2310 492-721
2310 492-716
mdeliou@afs.edu.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο 
Κτίριο "Princeton"
2310 492-700
2310 492-710
info@afs.edu.gr
Ανθρώπινο Δυναμικό
Κτίριο "Princeton"
2310 492-740/893 
2310 492-716
hr@afs.edu.gr
Λογιστήριο 
Κτίριο "Princeton"
2310 492-712/728/731/741
2310 492-719
mtsapa@afs.edu.gr
Επικοινωνία
Κτίριο "Princeton"
2310 492-870
2310 492-710
communications@afs.edu.gr
Προμήθειες
Κτίριο "Princeton"
2310 492-714/711
2310 492-713
gpapaz@afs.edu.gr
Διαχείριση Εγκαταστάσεων
Κτίριο "Princeton"
2310 492-739
atsige@afs.edu.gr
Δημόσιες Σχέσεις & Ανάπτυξη Πόρων
Κτίριο "Princeton"
2310 492-738/832
2310 492-727
events@afs.edu.gr
Εγγραφές
Κτίριο "Metcalf"
2310 492-761
2310 492-864
admissions@afs.edu.gr
Υποδομές Πληροφορικής
Κτίριο "Princeton"
2310 492-735/777
2310 492-710
it@afs.edu.gr
Βιβλιοθήκη Δημήτρης & Αλίκη Περρωτή
Κτίριο "Princeton"
2310 492-880
2310 492-888
library@afs.edu.gr
Δημοτικό Σχολείο
2310 492-900
2310 492-879
elementary@afs.edu.gr
Παιδικός Σταθμός
2310 492-732
2310 492-879
pre-school@afs.edu.gr
Νηπιαγωγείο
2310 492-718
2310 492-879
kindergarten@afs.edu.gr
Δευτεροβάθμια Σχολεία
Κτίριο "James"
2310 492-752
2310 492-760
vsareg@afs.edu.gr
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Κτίριο APEC
2310 492-850
lll@afs.edu.gr
Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Projects 
Κτίριο "Princeton"
2310 492-848
2310 492-710
abello@afs.edu.gr
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
Κτίριο "Princeton"
2310 492-853
2310 492-710
europedirect@afs.edu.gr
Perrotis College 
Κτίριο "Αλίκη Περρωτή"
2310 492-800
2310 492-815
abizbi@afs.edu.gr
Κέντρο Υποστήριξης Μαθητών και Σπουδαστών
Κτίριο "Princeton"
2310 492-874/844
lpenna@afs.edu.gr
Study abroad
Κτίριο "Princeton"
2310 492-819
studyabroad@afs.edu.gr
Τεχνικά Έργα & Περιβάλλον
Κτίριο "Princeton"
2310 492-803
apetras@afs.edu.gr
Φύλαξη Campus
Κτίριο "Princeton"
2310 492-715
2310 471-975
tergel@afs.edu.gr
Αγρόκτημα
Αγρόκτημα
2310 492-804
2310 492-878
farmproducts@afs.edu.gr
Γραφείο Αμερικής 
1740 Broadway, Suite 1500 New York, NY 10019
001-212-463-8434
001-212-463-8208
usoffice@amerfarm.org
Πρατήριο Προϊόντων
2310 492-717
magazaki@afs.edu.gr
Πύλη
2310 492-780
security@afs.edu.gr
Εκκλησία
2310 492-700
zpanta@afs.edu.gr
Γυμνάσιο Χασιώτη
2310 492 962
middle@afs.edu.gr
Γυμναστήριο "Laboisse"
2310 492-842
tkassa@afs.edu.gr
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!