ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γυμνάσιο Χασιώτη   /   Υποστήριξη Μαθητών
Γυμνάσιο Χασιώτη
Υποστήριξη Μαθητών

Πρόγραμμα μαθησιακής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

  • Άμεση συνεργασία και επικοινωνία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, σε ζητήματα που αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία
  • Βιωματικές δράσεις ευαισθητοποίησης των μαθητών σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον εαυτό, τη σχέση με τους συνομηλίκους, την επικοινωνία, την ομαδική συνεργασία και την κοινωνική αντίληψη
  • Ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια οργάνωσης μελέτης, διαχείρισης χρόνου, διαχείριση άγχους, τήρησης και διαχείρισης καθηκόντων κ.ά.
  • Εξατομικευμένη μαθησιακή καθοδήγηση και υποστήριξη (Μαθησιακές Δυσκολίες, Διάσπαση προσοχής κ.ά.)
  • Ψυχοεκπαιδευτικά βιωματικά εργαστήρια γονέων

Σύμβουλος καθηγητής

Ο θεσμός του καθηγητή αναφοράς (συμβούλου) έχει βασικό στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα. Επίσης, αποσκοπεί στην ομαλή προσαρμογή των νεοεισερχόμενων μαθητών και στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων.

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης

Η ενσωμάτωση της βιβλιοθήκης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου τη μετουσιώνει σε έναν χώρο όπου οι μαθητές γίνονται ενεργά μέλη που χρησιμοποιούν αυτόνομα τους χώρους της βιβλιοθήκης και κατακτούν την ικανότητα έρευνας και εντοπισμού της πληροφορίας, τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική της μορφή, με τελικό στόχο την κριτική αξιολόγηση και χρήση της.

Συνεργασία με την οικογένεια

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας έχουν πάντα τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σχετικά με την πρόοδο του παιδιού τους, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα το σχολείο επικοινωνεί μαζί τους σε ατομικό επίπεδο ή μέσω οργανωμένων ενημερωτικών συναντήσεων.

Το σχολείο επικοινωνεί ηλεκτρονικά με τις οικογένειες για τη γνωστοποίηση χρήσιμων πληροφοριών, ενώ οι εκπαιδευτικές δράσεις των μαθητών δημοσιεύονται στο ιστολόγιο του σχολείου μας.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Ζητήστε Πληροφορίες