ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΑΓΣ-Εργαστήριο Ζωοτεχνίας-Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ
23. 03. 2022

Νέες προοπτικές και διαύλους συνεργασίας ανοίγει η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, που αποτελεί το επιστέγασμα σχεδόν 25ετούς πολυεπίπεδης συνεργασίας. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Dr. Jeff Lansdale και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης.

Παρόντες στη σεμνή τελετή ήταν ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας Καθηγητής Γεώργιος Αρσένος και τα μέλη του Εργαστηρίου, Καθηγητής Πασχάλης Φορτομάρης, και Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Παπαδόπουλος, ενώ από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή παραβρέθηκαν οι Επικεφαλής του Βουστασίου και του Γαλακτοκομείου, Στράτος Σουγλής και του Πτηνοτροφείου, Στάθης Γιαννακάκης.

Σκοπός του Μνημονίου είναι «η διατύπωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση μορφών συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, κοινών δραστηριοτήτων, μεταφοράς τεχνογνωσίας και άλλων συγκεκριμένων αλλά και ανοιχτών στο μέλλον δράσεων που συνδράμουν στην αλληλεπίδραση των δύο φορέων, στην επίτευξη της αποστολής τους, καθώς και στη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής και της ερευνητικής τους δραστηριότητας».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας των καθηγητών και του ερευνητικού δυναμικού του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, έχουν αναπτυχθεί συνεργατικές δράσεις με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή για βελτίωση της ευζωίας των εκτρεφόμενων ζώων και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων. 

Στο πλαίσιο του Μνημονίου, οι συμβαλλόμενοι θα εξετάσουν από κοινού τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και προγραμματισμό συνδυασμένων δράσεων για την ενθάρρυνση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής αξιοποίησης της έρευνας, και ειδικότερα την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στον τομέα της πτηνοτροφίας, της βοοτροφίας και της αιγοπροβατοτροφίας. H συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί μέσω κοινών δράσεων σε ερευνητικά έργα ή ακόμα και μέσω της δημιουργίας εταιρειών έντασης γνώσης-spin off.   Οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη χαρά και την ικανοποίησή τους για την υπογραφή της Συμφωνίας, η οποία παίρνει πλέον μία πιο θεσμική μορφή. Λαμβάνοντας υπόψη την αποστολή και τους στόχους κάθε συμβαλλόμενου φορέα, την ανάγκη για καινοτομία και εξωστρέφεια και τα οφέλη από τη διασύνδεση των υπηρεσιών τους, ευελπιστούν ότι η υπογραφή της Συμφωνίας θα αποτελέσει εφαλτήριο στενότερης και αποδοτικότερης συνεργασίας ώστε να προωθηθεί ενεργά η επιχειρηματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των κοινών τους ερευνητικών έργων.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!