ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Γυμνάσιο Χασιώτη   /   ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2020-2021
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2020-2021

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ / ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: (Μέγεθος αρχείου μέχρι 1.5MB)
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2ΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Εάν έχετε άλλο/α παιδί/α που φοιτά/ουν στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή συμπληρώστε:
Από πού ενημερωθήκατε για την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή;
Δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή, έχω μελετήσει και αποδέχομαι τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία των εξετάσεων 2020-2021 της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής (PRIVACY NOTICE).
Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει, ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις της Σχολής.
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!