ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Γυμνάσιο Χασιώτη   /   ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2024-2025
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2024-2025

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ/ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Γονέας 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γονέας 2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Έχω/έχουμε άλλο/α παιδί/α που φοιτά/ουν στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Έμαθα για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή από
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή, έχω μελετήσει και αποδέχομαι τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και την διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων 2022-2023 καθώς και την συμμετοχή του παιδιού μου στις εισαγωγικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν.
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής (PRIVACY NOTICE).
Δίνω τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στο email που έχω δηλώσει ενημέρωση σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις και προγράμματα της Σχολής.
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!