ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Δημοτικό Σχολείο
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δημοτικό Σχολείο

Σας προσκαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου.

Διαφορετικά μπορείτε να συμπληρώσετε την online Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε εμείς άμεσα μαζί σας. 

Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε και να σας ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις μας.

Υπεύθυνοι Ενημέρωσης Δημοτικού Σχολείου:
Γιώργος Σταμπολίδης, 2310 492.758
Μαρία Σουμελίδου, 2310 492.848
Email: admissions@afs.edu.gr

--------------------------------------------------------

Εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο

Για μία ολοκληρωμένη εγγραφή είναι απαραίτητα τα παρακάτω:

  • Γνωριμία με το παιδί και επίσκεψή του στους χώρους μας
  • Μία φωτογραφία του μαθητή («ταυτότητας»)
  • Προσκόμιση πιστοποιητικού γέννησης το οποίο έχει εκδοθεί το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης
  • Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου
  • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
  • Συμπλήρωση και προσκόμιση εντύπου «Ατομικό Δελτίο Υγείας» (θα σας δοθεί στην εγγραφή) και «Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης» τα οποία συμπληρώνονται από τον παιδίατρο.  Ο παιδίατρος κρατά στα αρχεία του το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης και ένα αντίγραφο του Ατομικού Δελτίου Υγείας και ο γονέας προσκομίζει στο σχολείο μόνο το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο Υγείας
  • Συμπλήρωση και υπογραφή του εντύπου «Αίτηση / Καρτέλα Εγγραφής» (το έντυπο συμπληρώνεται στο Τμήμα Εγγραφών)
  • Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Διευθυντή του Δημοτικού από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή
  • Κατάθεση προκαταβολής όπως αναγράφεται στο έντυπο ετήσιων διδάκτρων και χρεώσεων

Όλα τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Τμήμα Εγγραφών.

-----------------------------------------------------------------------

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!