ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γενικό Λύκειο   /   Ακαδημαϊκή Υποστήριξη
Γενικό Λύκειο
Ακαδημαϊκή Υποστήριξη
Βασική μας αρχή είναι ότι το κάθε παιδί μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό του και να πιστέψει στις δυνατότητές του. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να παίρνουν πρωτοβουλίες, να δοκιμάζουν καινούργιες εμπειρίες και να αποκτούν ηγετικές ικανότητες. Ένα σύνθετο πλαίσιο υποστηρικτικών υπηρεσιών στηρίζει τον κάθε μαθητή, με βασικές αρχές το ενδιαφέρον, την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια.
 
Μαθησιακή υποστήριξη
Το γραφείο μαθησιακής υποστήριξης (πρόγραμμα “Arcadia”) λειτουργεί με στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας μάθησης μέσω στρατηγικών και εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας, ενώ υποστηρίζει ιδιαίτερα τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Ειδικά εκπαιδευμένοι καθηγητές υποστηρίζουν μαθησιακά τα παιδιά, ενώ σε κάποια βασικά μαθήματα (Μαθηματικά, Γλώσσα, Φυσική) γίνεται συνδιδασκαλία από δύο καθηγητές μέσα στην τάξη.
 
Καθηγητές – Σύμβουλοι
Ο κάθε νέος μαθητής έχει τον προσωπικό του σύμβουλο καθηγητή, με τον οποίο επικοινωνεί τακτικά και δημιουργεί μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης. Ο καθηγητής - σύμβουλος βοηθά το μαθητή στην καλύτερη προσαρμογή του, τον υποστηρίζει στην επίλυση προβλημάτων, παρακολουθεί την πρόοδό του και επικοινωνεί όποτε χρειάζεται με τους γονείς και κηδεμόνες του.
 
Ψυχολογική υποστήριξη
Το Γενικό Λύκειο συνεργάζεται στενά με ειδική στην αντιμετώπιση αναγκών παιδιών και εφήβων παιδοψυχολόγο, η οποία, σε εβδομαδιαία βάση, συζητάει με μαθητές για την επίδοση στο σχολείο, τη διαχείριση του άγχους, τον αποχωρισμό από την οικογένεια (για τους οικότροφους μαθητές) και άλλα.
 
Ιατροφαρμακευτική υποστήριξη
Στους χώρους του σχολείου λειτουργεί ιατρείο, στο οποίο βρίσκεται καθημερινά γενικός ιατρός, με σκοπό την άμεση ιατρική βοήθεια στους μαθητές που την έχουν ανάγκη.
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!