ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Δημοτικό Σχολείο   /   Αποστολή & Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Δημοτικό Σχολείο
Αποστολή & Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Αποστολή

Το Δημοτικό Σχολείο αποτελεί το καινοτόμο βήμα του «Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης» προς το όραμα και το στόχο της Ολικής Αγωγής και της Περιβαλλοντικής Βιωματικής Εκπαίδευσης. 

Κυρίαρχος στόχος του σχολείου είναι η διαμόρφωση μαθητών με «ετοιμότητα για γνώση», διακριτή περιβαλλοντική αντίληψη, θετική σκέψη, ευαισθησία και υπευθυνότητα, καθώς και διευρυμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

Η εφαρμογή μαθητοκεντρικών, διαθεματικών και βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας, η υλοποίηση περιβαλλοντικών και άλλων καινοτόμων προγραμμάτων σε όλες τις τάξεις και το έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, με την παράλληλη αξιοποίηση των μοναδικών και πολύπλευρων εγκαταστάσεων μας με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, διαμορφώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο υψηλών προδιαγραφών. 

Η διευρυμένη, ως προς τις μεθόδους και το εκπαιδευτικό υλικό, υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και των προγραμμάτων παρέκκλισης του σχολείου, στοχεύουν όχι μόνο στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές, αλλά και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, συλλογικής προσπάθειας, βιωματικής δράσης και ερευνητικών δυνατοτήτων που θα τους επιτρέψουν να εμβαθύνουν δια βίου τις γνώσεις τους, επιλέγοντας σταδιακά οι ίδιοι τους ειδικότερους τομείς ενδιαφέροντός τους.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόγραμμα Σπουδών

To πρόγραμμα του σχολείου περιλαμβάνει τη διευρυμένη υλοποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας, μέσα από προγράμματα παρεκκλίσεων, με ενισχυμένη διδασκαλία των Θετικών επιστημών, της Αγγλικής γλώσσας και της Πληροφορικής, καθώς και την υλοποίηση σε όλες τις τάξεις βιωματικών περιβαλλοντικών και άλλων καινοτόμων προγραμμάτων (σχολική και κοινωνική ζωή, υγιεινή διατροφή, κ.ά.) 

Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει για όλες τις τάξεις:

 • Σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και καινοτόμες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις
 • Πρωτοβουλιακή, συνεργατική, διαθεματική και ανακαλυπτική-διερευνητική προσέγγιση όλων των γνωστικών αντικειμένων, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας και της βιωματικής δράσης
 • Διαδραστική διδασκαλία με την πολύπλευρη αξιοποίηση διαδραστικών πινάκων στις τάξεις και διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για όλα τα γνωστικά αντικείμενα
 • Υλοποίηση μαθητικών εργασιών με τη χρήση και αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και iPads (έρευνα στο διαδίκτυο για τα θέματα των εργασιών που ανατίθενται, δημιουργία ηλεκτρονικών παρουσιάσεων, ιστοσελίδων, εννοιολογικών και νοητικών χαρτών κ.ά.), καθώς και με τη μέθοδο project (σχέδια εργασίας)
 • Χρήση επιπλέον σχολικών βοηθημάτων με θεωρία και ασκήσεις που έχουν συγγράψει οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας (Γλώσσας, Γραμματικής, Συντακτικού, Ορθογραφίας, Μαθηματικών, Φυσικής, Αγγλικής γλώσσας κ.ά..).

Επιπλέον, μέσα από ποικίλα καινοτόμα προγράμματα και δράσεις, επιδιώκεται για τους μαθητές όλων των τάξεων:

Ενισχυμένη διδασκαλία της Πληροφορικής - Γραμματισμός στα Μέσα Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής από την Α΄ τάξη Δημοτικού με άδεια παρέκκλισης από το Υπουργείο Παιδείας
 • Παιγνιώδεις προσεγγίσεις και εφαρμογή διδακτικών σεναρίων με βιωματικό προσανατολισμό για τις μικρές τάξεις (Α’- Β’ τάξη), με στόχο την εξοικείωση τους με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα iPads
 • Δυνατότητα συνεχούς αξιοποίησης και πρακτικής εφαρμογής των τεχνολογικών γνώσεων που αποκτούν οι μαθητές μέσα από τη συχνή παραγωγή εργασιών που τους ανατίθενται από τους δασκάλους τους, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων που υλοποιούν ή στο πλαίσιο άλλων γνωστικών αντικειμένων στο σχολείο
 • Χρήση ατομικών iPads από τη Β' τάξη και συμμετοχή όλων των μαθητών στο καινοτόμο πρόγραμμα 1:1 του σχολείου
 • Συμμετοχή των μαθητών με διαθεματικές εργασίες που παράγουν στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής σε μαθητικά συνέδρια πληροφορικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Καλλιέργεια της Φιλαναγνωσίας

 • Πρόγραμμα φιλαναγνωσίας από την Α΄ τάξη Δημοτικού με οργάνωση και αξιοποίηση δανειστικών βιβλιοθηκών σε κάθε τάξη από τους ίδιους τους μαθητές Πρόγραμμα επισκέψεων και δραστηριοτήτων στο χώρο της βιβλιοθήκης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
 • Πρόγραμμα Family and Community Literacy με ανάγνωση βιβλίων από γονείς μαθητών και μέλη της κοινότητας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
 • Πρόγραμμα Dogs in Learning (DIL) με δράσεις φιλαναγνωσίας με τη συνοδεία ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου
 • Συμμετοχή των μαθητών σε ελληνόγλωσσους και αγγλόφωνους διαγωνισμούς λογοτεχνίας
 • Επισκέψεις συγγραφέων στο σχολείο
 • Παραγωγή βιβλίων από τους μαθητές σε συνεργασία με τους συγγραφείς

Καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος

 • Διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής από την Α΄ τάξη εστιάζοντας στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των µαθητών και µέσω αυτών στην καλλιέργεια των φυσικών τους ικανοτήτων και στην προαγωγή της υγείας τους
 • Σχολικά προγραμμάτα γνωριμίας των μαθητών με αναγνωρισμένα στη χώρα μας αθλήματα και αγωνίσματα (μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλει, στίβος) και μύηση στις τεχνικές τους
 • Καλλιέργεια, μέσα από δραστηριότητες και δράσεις, του αθλητικού πνεύματος και της ευγενούς άμιλλας
 • Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητικών αγώνων (ενδοσχολικά πρωταθλήματα)
 • Ύπαρξη σύγχρονων αθλητικών χώρων για υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων
 • Δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικούς ομίλους στη Ζώνη Δραστηριοτήτων του σχολείου (14:30 -16:30)

Καλλιέργεια του πολιτισμού, της κοινωνικής και της εθελοντικής προσφοράς

 • Παρακολούθηση ποικίλων θεατρικών παραστάσεων, ειδικά επιλεγμένων για τις διαφορετικές ηλικίες των παιδιών
 • Συμμετοχή των μαθητών σε ελληνόφωνες και αγγλόφωνες θεατρικές παραστάσεις που παράγονται στο σχολείο
 • Συμμετοχή των μαθητών σε εθελοντικά προγράμματα ή εκδηλώσεις του Δημοτικού σχολείου και της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
 • Συμμετοχή των μαθητών σε εθελοντικά προγράμματα μη κυβερνητικών οργανώσεων (Αρκτούρος, Action Aid κ.ά.)
 • Συμμετοχή των μαθητών σε πολιτιστικούς ομίλους της Ζώνης Δραστηριοτήτων του σχολείου

Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων

 • Πρόγραμμα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων από την Α' τάξη Δημοτικού μέσα από βιωματικές δραστηριότητες
 • Πρόγραμμα Σχολικής και Κοινωνικής Ζωής σε όλες τις τάξεις με δράσεις που συνδιαμορφώνονται από την παιδοψυχολόγο του σχολείου σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης
 • Πρόγραμμα επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης συνομηλίκων (peer mediation) από τους μαθητές της Γ' και Δ' τάξης
 • Έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας μέσα από την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας, την εμπειρία που αντλείται από την καθημερινή ζωή στην κοινότητα της τάξης και την παρατήρηση της κοινότητας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Υιοθέτηση ορθής διατροφικής συμπεριφοράς και διατροφικών συνηθειών

 • Πρόγραμμα Υγιεινής Διατροφής από την Α' τάξη Δημοτικού με οργάνωση βιωματικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με διατροφολόγο
 • Εμπλοκή των μαθητών σε δράσεις μαγειρικής με τη συνεργασία σεφ
 • Αξιοποίηση του λαχανόκηπου και των πρώτων υλών του αγροκτήματος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής για δράσεις γευσιγνωσίας
 • Πρόγραμμα επισκέψεων των μαθητών σε μονάδες παραγωγής τροφίμων και σημεία πώλησης και συμμετοχή σε οργανωμένες δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός σχολείου (outdoor activities)
 • Εμπλοκή των γονέων σε δράσεις μαγειρικής και βιωματικά εργαστήρια

Λειτουργία

Έναρξη - Λήξη μαθημάτων
Τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου αρχίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Οποιαδήποτε αλλαγή στις ημερομηνίες αυτές από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται στους γονείς από τη Διεύθυνση του σχολείου.

Αργίες 
Οι επίσημες σχολικές αργίες όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Ωρολόγιο πρόγραμμα
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου έχει την παρακάτω δομή:

07:45-08:15   
Υποδοχή μαθητών
08:15-14:25   
Διευρυμένο πρόγραμμα σπουδών με παρέκκλιση στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας και της Πληροφορικής από την Α’ τάξη
12:30-12:55   
Φαγητό και ξεκούραση
14:30               
Πρώτη αναχώρηση σχολικών λεωφορείων
14:30-15:50     
Όμιλοι Δραστηριοτήτων (Clubs) 
15:50                 
Δεύτερη αναχώρηση σχολικών λεωφορείων
15:50-16:30     
Όμιλος Ελεύθερης Απασχόλησης/Φύλαξης
16:30               
Αναχώρηση μαθητών με γονείς  

Στις ζώνες 14:30-15:50 προσφέρεται το πρόγραμμα μελέτης (για τις Γ'- ΣΤ'' τάξεις). Στην Α΄και Β΄τάξη η προμελέτη είναι ενταγμένη μέσα στο πρόγραμμα και προσφέρεται δωρεάν.

                                

Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Eξερευνούμε
Αξιολογούμε
Αλλάζουμε τη ζωή μας
Γνωρίζουμε τον κόσμο
Κατακτούμε τη γνώση
Διαφοροποιούμε τις μεθόδους μας
Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα
Χτίζουμε τον κόσμο
της φαντασίας μας
Καλλιεργούμε
παιδεία
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!