ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γενικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Το Γραφείο Συμβουλευτικής για Σπουδές στις ΗΠΑ παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση σε κάθε μαθητή και μαθήτρια που έχει επιδείξει έντονο ενδιαφέρον, επιμέλεια και δέσμευση για σπουδές στις ΗΠΑ. Το προσωπικό βοηθά με την προετοιμασία των αιτήσεων, την επιλογή πανεπιστημίων, την προετοιμασία για τις τυποποιημένες εξετάσεις (π.χ. IELTS, SAT, κλπ.), την επαφή και επικοινωνία με τα πανεπιστήμια, την προετοιμασία για συνεντεύξεις, τη μετάφραση και ολοκλήρωση αιτήσεων για υποτροφίες, την ενημέρωση των γονέων για τις αιτήσεις υποτροφιών, την εγγραφή σε ένα πανεπιστήμιο, και την επιτυχή πορεία των αποφοίτων μας στις σπουδές τους εκεί. Κάθε χρόνο το πρόγραμμα φιλοξενεί αμερικανικά πανεπιστήμια, κατ’ ιδίαν ή ηλεκτρονικά, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να γνωρίσουν καλύτερα τα εκπαιδευτικά αυτά ιδρύματα και τη διαδικασία αίτησης και εισαγωγής. Επιπλέον, παρείχε καθ’ όλη της διάρκεια του χρόνου εξειδικευμένα μαθήματα αγγλικών, αγωγής του προφορικού λόγου, καθώς και μαθήματα προετοιμασίας για επιτυχημένη φοίτηση και καθημερινή ζωή σε αμερικανικά πανεπιστήμια. ...
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!