ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Πρεμιέρα για τους «Συμβούλους Βιώσιμου και Εναλλακτικού Τουρισμού της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής»
13. 02. 2021

Στη σύσταση Συλλόγου προχώρησαν οι απόφοιτοι του Προγράμματος Εναλλακτικού Τουρισμού, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από τρία χρόνια επιτυχημένης υλοποίησης από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στο πλαίσιο του Προγράμματος Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά. Ως υποστηρικτική δράση, το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της ΑΓΣ υλοποίησε διαδραστικό χάρτη με όλους τους αποφοίτους, πιστοποιημένους συμβούλους και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού.

Ο Σύλλογος έχει τον τίτλο «Σύμβουλοι Βιώσιμου και Εναλλακτικού Τουρισμού της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής» και μέλη του είναι επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων του τουρισμού, καθώς και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς στον κλάδο του τουρισμού, αρχαιολόγους – ιστορικούς, δασολόγους, περιβαλλοντολόγους, νομικούς, οικονομολόγους, ξενοδόχους, οδηγούς βουνού, γαστρονόμους και εκπαιδευτές ενηλίκων στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού.

Με την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη των ειδικών μορφών τουρισμού αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής τουριστικής οικονομίας και με σύμμαχο τον «νέο» νόμο 4582 / 11-12-2018 «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις», ορίστηκαν οι στόχοι που θα διέπουν και θα καθοδηγούν όλες τις δράσεις του συλλόγου:

  • Ευαισθητοποίηση σε θέματα ηθικής και βιώσιμης ανάπτυξης
  • Μετάβαση από τον μαζικό τουρισμό σε έναν πιο ανθρωποκεντρικό τουρισμό
  • Συμβολή στην κάλυψη των αναγκών που δημιουργούν οι νέες τάσεις τουρισμού
  • Δημιουργία συνεργειών σε έργα εναλλακτικού τουρισμού
  • Συμμετοχή σε Μ.Κ.Ο., D.M.O. και άλλες ενώσεις ή ομάδες καθώς και σε αναπτυξιακά προγράμματα
  • Δημιουργία μιας κοινότητας που θα αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες και στελέχη του εναλλακτικού τουρισμού

Η πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου θα επιδιωχθεί με διάφορα μέσα όπως δικτύωση με επαγγελματίες του τουρισμού σε όλους τους τομείς του, επαγγελματική ανάπτυξη και υποστήριξη των μελών, υποβολή προτάσεων και υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ιδιώτες με σκοπό την ανάπτυξη του βιώσιμου και εναλλακτικού Τουρισμού, δημιουργία εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή προγραμμάτων κ.α.

Ο Σύλλογος έχει έρθει ήδη σε επαφή με την Marketing Greece ώστε να συμπεριληφθεί στην καμπάνια «Greece | A passion for the great outdoors», μία πρωτοβουλία με σκοπό να τοποθετήσει την Ελλάδα στο χάρτη της συνεχώς αυξανόμενης τάσης για υπαίθριες δραστηριότητες.

Το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της  Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής ακολουθώντας την φιλοσοφία της Σχολής που έμπρακτα υποστηρίζει τις φιλοδοξίες των αποφοίτων κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, υλοποίησε διαδραστικό χάρτη με  όλους τους αποφοίτους, τους πιστοποιημένους συμβούλους και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιώτης ή επιχειρηματίας που αναζητά συγκεκριμένες υπηρεσίες να μπορεί να δει ποιος και πού τις προσφέρει, το προφίλ του και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και να κάνει τη σωστή επιλογή. 

«Το αποτύπωμα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος φαίνεται και μετριέται με το τέλος αυτού. Σίγουρα δεν είναι η απόκτηση ενός ακόμη τίτλου, αλλά η έμπρακτη αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν, καθώς και η δημιουργία δεξαμενής ενημερωμένων και ευσυνείδητων επαγγελματιών που θα αγωνιστούν για την προώθηση του σχετικού κλάδου μέσω συνεργειών, επιλεγμένων δράσεων και συλλογικού πνεύματος» δήλωσε η υπεύθυνη του Προγράμματος Εναλλακτικού Τουρισμού,  Ανίσα Μπέλλου, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από τρία χρόνια επιτυχημένης υλοποίησης από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Πρεμιέρα για τους «Συμβούλους Βιώσιμου και Εναλλακτικού Τουρισμού της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής»
Πρεμιέρα για τους «Συμβούλους Βιώσιμου και Εναλλακτικού Τουρισμού της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής»
Πρεμιέρα για τους «Συμβούλους Βιώσιμου και Εναλλακτικού Τουρισμού της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής»
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!