ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γυμνάσιο Χασιώτη   /   Φυσικές Επιστήμες – Τεχνολογία (STEM)
Γυμνάσιο Χασιώτη
Φυσικές Επιστήμες – Τεχνολογία (STEM)

Με τη  διδασκαλία των φυσικών επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία - Γεωγραφία) στο Γυμνάσιο, οι μαθητές καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητα και αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ της επιστήμης, των τεχνολογικών εξελίξεων και της ποιότητας της ζωής. Παράλληλα, κατανοούν και εμβαθύνουν στη διδακτέα ύλη και προετοιμάζονται για τις απαιτήσεις του Λυκείου.

Η συμμετοχή των μαθητών σε πειράματα και βιωματικές δραστηριότητες, καθώς και η σύνδεση των διαφορετικών διδακτικών αντικειμένων μεταξύ τους, βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τις επιστημονικές έννοιες και έτσι να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κίνητρο για μάθηση.

 • Εφαρμόζεται η βιωματική προσέγγιση σε συνδυασμό με τη διερευνητική μέθοδο
 • Αξιοποιούνται τα εργαστήρια, η βιβλιοθήκη και το φυσικό περιβάλλον της Σχολής
 • Στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του σχολείου ενσωματώνεται το πρόσθετο δίωρο πρόγραμμα «Νέες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις μέσα στην τάξη», με βιωματικές STEM δράσεις, όπως:
  • iMuScica: Δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες και κατασκευές, σχεδιασμός μουσικών οργάνων με εργαλεία από εικονικά περιβάλλοντα, παραγωγή ηλεκτρονικού ήχου και 3D εκτυπώσεις.
  • Project τεχνολογίας Arduino για εκμάθηση προγραμματισμού με τη γλώσσα Scratch σε σύνδεση με τα φυσικά φαινόμενα.
  • Βιωματικές δραστηριότητες και πειράματα κατανόησης της ύλης
  • Παρουσίαση σύγχρονων επιστημονικών ερευνών και ανακαλύψεων
 • Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στον Όμιλο Ρομποτικής και Προγραμματισμού (LEGO Mindstorms)
 • Πρόγραμμα βιωματικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (EnviroScience)
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!