ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης διαθέτει ένα εκτενές Πρόγραμμα Υποτροφιών & Οικονομικής Βοήθειας στο πλαίσιο της αποστολής του Ιδρύματος να παρέχει εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση σε νέους και νέες της χώρας μας που επιθυμούν να διευρύνουν τους εκπαιδευτικούς τους ορίζοντες, να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους και να εξελιχθούν σε χρήσιμους πολίτες, ανεξάρτητα της οικονομικής - κοινωνικής δυνατότητας των οικογενειών τους.

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή στα 117 έτη από την ίδρυση της, μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών & Οικονομικής Βοήθειας, έχει υποστηρίξει την ακαδημαϊκή εξέλιξη και επαγγελματική κατάρτιση χιλιάδων νέων και συνεχίζει ενεργά να παρέχει οικονομική υποστήριξη σε αξιόλογους υποψηφίους που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις απονομής των Υποτροφιών ή παροχής Οικονομικής Βοήθειας ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΧΑΣΙΩΤΗ»

Υποτροφίες Αριστείας κατόπιν Εξετάσεων Αξιολόγησης για την Α’ Γυμνασίου χωρίς οικονομικά ή άλλα κριτήρια.  Οι Υποτροφίες Αριστείας συνεχίζουν να χορηγούνται μέχρι την αποφοίτηση, εφόσον διατηρείται το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο απονομής της υποτροφίας και οι υπότροφοι επιδεικνύουν άριστη διαγωγή.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Εξετάσεις Αξιολόγησης και την υποβολή αίτησης εδώ ή στο τμήμα Εγγραφών της ΑΓΣ στα τηλέφωνα 2310 492.758 & 492.848.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΣ

Υποτροφίες Αριστείας κατόπιν Εξετάσεων Αξιολόγησης για την Α’ Λυκείου χωρίς οικονομικά ή άλλα κριτήρια.  Οι Υποτροφίες Αριστείας συνεχίζουν να χορηγούνται μέχρι την αποφοίτηση, εφόσον διατηρείται το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο απονομής της υποτροφίας και οι υπότροφοι επιδεικνύουν άριστη διαγωγή.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Εξετάσεις Αξιολόγησης και την υποβολή αίτησης εδώ ή στο τμήμα Εγγραφών της ΑΓΣ στα τηλέφωνα 2310 492.758 & 492.848.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΣ

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια κατόπιν αξιολόγησης φακέλων αίτησης που περιλαμβάνουν ακαδημαϊκά και προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων καθώς και οικονομικά - κοινωνικά δεδομένα της οικογένειας.  Οι Υποτροφίες και η Οικονομική Βοήθεια συνεχίζουν να χορηγούνται μέχρι την αποφοίτηση, εφόσον οι προϋποθέσεις απονομής συνεχίζουν να υφίστανται και οι υπότροφοι επιδεικνύουν άριστη διαγωγή.

Υποτροφίες σχολικού έτους 2023-2024:

  • Προκήρυξη Υποτροφιών από τη ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ
    Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 18/06/2023.
     

Περισσότερες πληροφορίες για τις Εξετάσεις Αξιολόγησης και την υποβολή αίτησης εδώ ή στο τμήμα Εγγραφών της ΑΓΣ στα τηλέφωνα 2310 492.758 & 492.848.

 

ΣΑΕΚ (ΙΕΚ) ΑΓΣ

Υποτροφίες κατόπιν αξιολόγησης φακέλου αίτησης που περιλαμβάνει ακαδημαϊκά και προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου καθώς και οικονομικά - κοινωνικά δεδομένα του ιδίου και/ή της οικογένειας.  Οι Υποτροφίες καλύπτουν τα 2 έτη σπουδών και κατά περίπτωση το κόστος διαβίωσης, εφόσον οι προϋποθέσεις απονομής συνεχίζουν να υφίστανται και οι ωφελούμενοι επιδεικνύουν άριστη διαγωγή. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αξιολόγησης και την υποβολή αίτησης εδώ ή στο τμήμα Εγγραφών της ΑΓΣ στα τηλέφωνα 2310 492.854.

 

PERROTIS COLLEGE

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια κατόπιν αξιολόγησης φακέλου αίτησης που περιλαμβάνει ακαδημαϊκά και προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου καθώς και οικονομικά - κοινωνικά δεδομένα του ιδίου και/ή της οικογένειας.  Οι Υποτροφίες και η Οικονομική Βοήθεια καλύπτουν το πλήρες εύρος των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών και κατά περίπτωση το κόστος διαβίωσης, εφόσον οι προϋποθέσεις απονομής συνεχίζουν να υφίστανται και οι ωφελούμενοι επιδεικνύουν άριστη διαγωγή.

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης εδώ ή στο τμήμα Εγγραφών του Perrotis College στα τηλέφωνα 2310 492.810.

 

--------------------------------------------------------

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!