ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης διαθέτει ένα εκτενές Πρόγραμμα Υποτροφιών & Οικονομικής Βοήθειας στο πλαίσιο της αποστολής του Ιδρύματος να παρέχει εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση σε νέους και νέες της χώρας μας που επιθυμούν να διευρύνουν τους εκπαιδευτικούς τους ορίζοντες, να καλλιεργήσουν τα ταλέντα τους και να εξελιχθούν σε χρήσιμους πολίτες, ανεξάρτητα της οικονομικής - κοινωνικής δυνατότητας των οικογενειών τους.

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή στα 117 έτη από την ίδρυση της, μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών & Οικονομικής Βοήθειας, έχει υποστηρίξει την ακαδημαϊκή εξέλιξη και επαγγελματική κατάρτιση χιλιάδων νέων και συνεχίζει ενεργά να παρέχει οικονομική υποστήριξη σε αξιόλογους υποψηφίους που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις απονομής των Υποτροφιών ή παροχής Οικονομικής Βοήθειας ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΧΑΣΙΩΤΗ»

Υποτροφίες Αριστείας κατόπιν Εξετάσεων Αξιολόγησης για την Α’ Γυμνασίου χωρίς οικονομικά ή άλλα κριτήρια.  Οι Υποτροφίες Αριστείας συνεχίζουν να χορηγούνται μέχρι την αποφοίτηση, εφόσον διατηρείται το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο απονομής της υποτροφίας και οι υπότροφοι επιδεικνύουν άριστη διαγωγή.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Εξετάσεις Αξιολόγησης και την υποβολή αίτησης εδώ ή στο τμήμα Εγγραφών της ΑΓΣ στα τηλέφωνα 2310 492758 & 49276.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΣ

Υποτροφίες Αριστείας κατόπιν Εξετάσεων Αξιολόγησης για την Α’ Λυκείου χωρίς οικονομικά ή άλλα κριτήρια.  Οι Υποτροφίες Αριστείας συνεχίζουν να χορηγούνται μέχρι την αποφοίτηση, εφόσον διατηρείται το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο απονομής της υποτροφίας και οι υπότροφοι επιδεικνύουν άριστη διαγωγή.

Περισσότερες πληροφορίες για τις Εξετάσεις Αξιολόγησης και την υποβολή αίτησης εδώ ή στο τμήμα Εγγραφών της ΑΓΣ στα τηλέφωνα 2310 492758 & 49276.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΣ

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια κατόπιν αξιολόγησης φακέλων αίτησης που περιλαμβάνουν ακαδημαϊκά και προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων καθώς και οικονομικά - κοινωνικά δεδομένα της οικογένειας.  Οι Υποτροφίες και η Οικονομική Βοήθεια συνεχίζουν να χορηγούνται μέχρι την αποφοίτηση, εφόσον οι προϋποθέσεις απονομής συνεχίζουν να υφίστανται και οι υπότροφοι επιδεικνύουν άριστη διαγωγή.

Για το σχολικό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν 16 (πλήρεις & μερικές) Υποτροφίες.  Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αξιολόγησης και την υποβολή αίτησης εδώ ή στο τμήμα Εγγραφών της ΑΓΣ στα τηλέφωνα 2310 492758 & 49276.

 • Προκήρυξη Υποτροφίας από το ΕΠΑΛ και το Ίδρυμα "ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΑΠΤΕΛΛΗΣ"
  Το Επαγγελματικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών και με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος "ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΑΠΤΕΛΛΗΣ" προκηρύσσει 1 πλήρη υποτροφία σπουδών (δίδακτρα, διαμονή και σίτιση) με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022. Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/05/2021

 

ΙΙΕΚ ΑΓΣ

Υποτροφίες κατόπιν αξιολόγησης φακέλου αίτησης που περιλαμβάνει ακαδημαϊκά και προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου καθώς και οικονομικά - κοινωνικά δεδομένα του ιδίου και/ή της οικογένειας.  Οι Υποτροφίες καλύπτουν τα 2 έτη σπουδών και κατά περίπτωση το κόστος διαβίωσης, εφόσον οι προϋποθέσεις απονομής συνεχίζουν να υφίστανται και οι ωφελούμενοι επιδεικνύουν άριστη διαγωγή. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν 5 πλήρεις Υποτροφίες Διδάκτρων.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αξιολόγησης και την υποβολή αίτησης εδώ ή στο τμήμα Εγγραφών της ΑΓΣ στα τηλέφωνα 2310 492810 & 492761.

 

PERROTIS COLLEGE

Υποτροφίες και Οικονομική Βοήθεια κατόπιν αξιολόγησης φακέλου αίτησης που περιλαμβάνει ακαδημαϊκά και προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου καθώς και οικονομικά - κοινωνικά δεδομένα του ιδίου και/ή της οικογένειας.  Οι Υποτροφίες και η Οικονομική Βοήθεια καλύπτουν το πλήρες εύρος των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών και κατά περίπτωση το κόστος διαβίωσης, εφόσον οι προϋποθέσεις απονομής συνεχίζουν να υφίστανται και οι ωφελούμενοι επιδεικνύουν άριστη διαγωγή.

Προπτυχιακές Σπουδές

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν 13 Υποτροφίες (πλήρεις ή μερικές) για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Perrotis College με το συνολικό ύψος των κεφαλαίων του προγράμματος υποτροφιών που θα επιδοτήσουν τις σπουδές των προπτυχιακών φοιτητών να ανέρχεται σε 155.000€. 

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης εδώ ή στο τμήμα Εγγραφών του Perrotis College στα τηλέφωνα 2310 492854 & 492761.

 • Προκήρυξη Υποτροφίας από το Perrotis College και την οικογένεια Χρήστου & Άννης Ευσταθίου
  Το Perrotis College στο πλαίσιο του μακρόχρονου Προγράμματος Υποτροφιών του και με τη χρηματοδότηση της οικογένειας Χρήστου & Άννης Ευσταθίου, προκηρύσσει 1 πλήρη υποτροφία προπτυχιακών σπουδών φοίτησης με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022. Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24/09/2021
   
 • Προκήρυξη Χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από το Ίδρυμα Σαμούρκα
  To Ίδρυμα Σαμούρκα προκηρύσσει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε εννέα (9) νέους ή νέες Ελληνικής υπηκοότητας για προπτυχιακές σπουδές στο Perrotis College για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31/08/2021

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν 15 Υποτροφίες (πλήρεις ή μερικές) για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο Perrotis College με το συνολικό ύψος των κεφαλαίων του προγράμματος υποτροφιών που θα επιδοτήσουν τις σπουδές των μεταπτυχιακών φοιτητών να ανέρχεται σε 112.000€.

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αίτησης εδώ ή στο τμήμα Εγγραφών του Perrotis College στα τηλέφωνα 2310 492854 & 492761.

 • Προκήρυξη Υποτροφιών από το Perrotis College, την ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas και την αλυσίδα καταστημάτων MY market
  Το Perrotis College στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος Υποτροφιών σε συνεργασία με την ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas και την αλυσίδα καταστημάτων My market προκηρύσσει 8 μερικές υποτροφίες διδάκτρων Μεταπτυχιακών Σπουδών 2ετούς φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/09/2021

--------------------------------------------------------

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!