ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια
Γενικό & Επαγγελματικό Λύκειο
Προκήρυξη Υποτροφιών από τo ΕΠΑΛ AMΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ και τις ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ & ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΕ
 
Προκήρυξη Υποτροφίας
 
Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ & ΔΟΜΟΚΟΣ ΑΕ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Πλήρεις Υποτροφίες (Υποτροφίες Προέδρου)

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στα πλαίσια του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών της, χορηγεί ετησίως τρεις υποτροφίες (σε ποσοστό 100%) για φοίτηση στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου ή του Επαγγελματικού Λυκείου της. 

Οι υποτροφίες απονέμονται κατόπιν εξετάσεων στα Θετικά μαθήματα και τα Ελληνικά και η αίτηση κατατίθεται από ενδιαφερόμενους μαθητές από όλη την Ελλάδα, καθώς οι υποτροφίες καλύπτουν και τη διαμονή αλλά και τη σίτιση στο οικοτροφείο της Σχολής. 

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση θα πρέπει να φοιτούν στη Γ’ Γυμνασίου την εκάστοτε σχολική χρονιά και ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στον έλεγχο επίδοσης της Β' Γυμνασίου και στο πρώτο τετράμηνο της Γ’ Γυμνασίου να μην είναι κάτω από 17. Θα πρέπει επίσης να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού επιπέδου Β2 στην Αγγλική Γλώσσα  (ή να περάσουν επιτυχώς κατατακτήριες εξετάσεις Αγγλικών που θα διεξαχθούν στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εγγραφών, Υπεύθυνος κ. Γεώργιος Σταμπολίδης, τηλ: 2310 492 758 & 761 ή στο gstamb@afs.edu.gr.

----------------------------------------------------------------------------

Πρόγραμμα Υποτροφιών

Από την ίδρυσή της, η Σχολή παρέχει στους μαθητές της βοήθεια μέσω υποτροφιών, ενώ οι γονείς συνεισφέρουν μερικώς για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και σίτισης. Πολλά υποσχόμενοι νέοι, χαμηλών οικογενειακών εισοδημάτων, αποκτούν πρόσβαση σε μια εκπαίδευση που θα τους δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη ζωή τους αλλά και τη ζωή της κοινότητάς τους.

-------------------------------------------------------------------

Οικονομική Βοήθεια

Το πρόγραμμα Οικονομικής Βοήθειας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτικής διεύρυνσης και διευκόλυνσης πρόσβασης στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος για την οποία και ιστορικά έχει αναγνωρισθεί και διακριθεί παράλληλα με το εκπαιδευτικό του έργο.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι να προσελκύσει και να παρέχει τη δυνατότητα σε αξιόλογους υποψήφιους, οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές φοίτησης στα Δευτεροβάθμια Προγράμματα της Σχολής αλλά δε διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.  

Σημειώνεται ότι μέρος του συνολικού κόστους φοίτησης (ή και σε σπάνιες περιπτώσεις όλο το κόστος φοίτησης) για όλους τους μαθητές που έχουν γίνει δεκτοί στα Δευτεροβάθμια Προγράμματα καλύπτεται εξαρχής από το ευρύτερο Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σχολής. Οι μαθητές ωστόσο που έχουν γίνει δεκτοί, δικαιούνται να αιτηθούν επιπλέον οικονομικής βοήθειας επί του ποσού των διδάκτρων ή/και των τροφείων που απομένει μετά τη χορήγηση της μερικής υποτροφίας, στα πλαίσια καθορισμένης πολιτικής και κριτηρίων.

Για την πολιτική και τα κριτήρια οικονομικής βοήθειας πατήστε εδώ.

Για την αίτηση οικονομικής βοήθειας πατήστε εδώ 
*Σημειώνεται ότι αιτήσεις οικονομικής βοήθειας υποβάλονται εφόσον έχει πρώτα υποβληθεί αίτηση εγγραφής στο Γενικό η Επαγγελματικό Λύκειο

Ι.ΙΕΚ
Προκήρυξη Υποτροφιών από τo IIEK AMΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
και την ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 2019-2020
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Προκήρυξη Υποτροφιών από τIIEK AMΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ και τη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (χρηματοδότηση από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό KDK)

Προκήρυξη Υποτροφιών

Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας - Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας (χρηματοδότηση από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό KDK) 2019 - 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!