ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Υποτροφίες & Οικονομική Βοήθεια

Πρόγραμμα Υποτροφιών

Από την ίδρυσή της, η Σχολή παρέχει στους μαθητές της βοήθεια μέσω υποτροφιών, ενώ οι γονείς συνεισφέρουν μερικώς για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και σίτισης. Πολλά υποσχόμενοι νέοι, χαμηλών οικογενειακών εισοδημάτων, αποκτούν πρόσβαση σε μια εκπαίδευση που θα τους δώσει τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη ζωή τους αλλά και τη ζωή της κοινότητάς τους.

-------------------------------------------------------------------

Οικονομική Βοήθεια

Το πρόγραμμα Οικονομικής Βοήθειας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτικής διεύρυνσης και διευκόλυνσης πρόσβασης στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος για την οποία και ιστορικά έχει αναγνωρισθεί και διακριθεί παράλληλα με το εκπαιδευτικό του έργο.

Κεντρικός στόχος του προγράμματος αυτού είναι να προσελκύσει και να παρέχει τη δυνατότητα σε αξιόλογους υποψήφιους, οι οποίοι πληρούν τις προδιαγραφές φοίτησης στα Δευτεροβάθμια Προγράμματα της Σχολής αλλά δε διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.  

Σημειώνεται ότι μέρος του συνολικού κόστους φοίτησης (ή και σε σπάνιες περιπτώσεις όλο το κόστος φοίτησης) για όλους τους μαθητές που έχουν γίνει δεκτοί στα Δευτεροβάθμια Προγράμματα καλύπτεται εξαρχής από το ευρύτερο Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σχολής. Οι μαθητές ωστόσο που έχουν γίνει δεκτοί, δικαιούνται να αιτηθούν επιπλέον οικονομικής βοήθειας επί του ποσού των διδάκτρων ή/και των τροφείων που απομένει μετά τη χορήγηση της μερικής υποτροφίας, στα πλαίσια καθορισμένης πολιτικής και κριτηρίων.

Για την πολιτική και τα κριτήρια οικονομικής βοήθειας πατήστε εδώ.

Για την αίτηση οικονομικής βοήθειας πατήστε εδώ 
*Σημειώνεται ότι αιτήσεις οικονομικής βοήθειας υποβάλονται εφόσον έχει πρώτα υποβληθεί αίτηση εγγραφής στο Γενικό η Επαγγελματικό Λύκειο

--------------------------------------------------------

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

Ι.ΙΕΚ
Προκήρυξη Υποτροφιών από τo IIEK AMΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
και την UPFIELD Hellas ΜΕΠΕ - ΑΛΤΙΣ 2020-2021
 

------------------------------------------------------------------------------

Προκήρυξη Υποτροφιών από τo IIEK AMΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
και την ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ 2020-2021
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!