ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Γενικό Λύκειο   /   ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019-2020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019-2020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Προσωπικά στοιχεία υποψηφίου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΤΕΡΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
Οικότροφος
Εξωτερικός μαθητής
Αν έχετε άλλο αδερφό/η που φοιτά/ουν στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή ή/και στο Perrotis College συμπληρώστε:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: (Μέγεθος αρχείου μέχρι 1.5MB)
Επιθυμώ πέρα από την εισαγωγή σας στο Γενικό Λύκειο να διεκδικήσετε και μια από τις διαθέσιμες υποτροφίες
*Παρακαλούμε σε αυτό το χώρο θα θέλαμε ο υποψήφιος μαθητής/τρια να μας αναφέρει κάποια στοιχεία για τον εαυτό του, την οικογένεια του, τα ενδιαφέροντα του, και τυχόν άλλες αθλητικές, πολιτιστικές, εθελοντικές δραστηριότητες και διακρίσεις. Επίσης τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό γι αυτόν/αυτήν να μπορέσει να φοιτήσει στην ΑΓΣ.
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή, έχω μελετήσει και αποδέχομαι τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και την διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων 2019-2020 καθώς και την συμμετοχή του παιδιού μου στις εισαγωγικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν.
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής (PRIVACY NOTICE).
Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει, ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις της Σχολής.
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!