ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Για αγγελίες που δημοσιεύονται στα αγγλικά πατήστε εδώ.

----------------------------------------------------------------------------------

Θέση μερικής απασχόλησης στην καθαριότητα

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία (1) θέση μερικής απασχόλησης στον τομέα της καθαριότητας.

Απαραίτητα προσόντα

 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Επαγγελματική εμπειρία στην καθαριότητα

Θα συνεκτιμηθούν:
Προσοχή στην λεπτομέρεια, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, συνεργατικότητα και άμεμπτη εργασιακή ηθική.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ή το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020  είτε ιδιοχείρως στην Πύλη της Σχολής με την ένδειξη για το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μαρίνου Αντύπα 54, Πυλαία, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@afs.edu.gr. To e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Αίτηση για τη θέση στον τομέα καθαριότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. 2310 492-893 & 740.

-------------------------------------------------------------------

Προκήρυξη θέσης υποδιευθυντή ΙΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής & Perrotis College προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε θέματα επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό τομέα, την αξιοποίηση των παραγωγικών πηγών, την προστασία του περιβάλλοντος, τις νέες τεχνολογίες στη γεωργία τον αγροτουρισμό και τον πολιτισμό.

Οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ιδιωτών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στο πλαίσιο των γεωργικών εφαρμογών κι επισκέψεις μελέτης πεδίου (study visits), στην Ελλάδα κι εξωτερικό.

Η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προσφέρει μια (1) διοικητική θέση πλήρους απασχόλησης επιπέδου υποδιευθυντή στο ΙΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής ο/η οποίος/α θα αναλάβει να διεκπεραιώσει θέματα που αφορούν την εύρυθμη κι αποτελεσματική λειτουργία των προγραμμάτων του ΙΙΕΚ, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας του ΥΠΕΠΘ[1] και την πολιτική που αφορά την πιστοποίηση και διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων μεταδευτεροβάθμιας κατάρτισης της Σχολής. 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γεωτεχνικής κατεύθυνσης, ή οικονομικών επιστημών, ή διοικητικών επιστημών, ή εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής
 • Αποδεδειγμένη διοικητική προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο (2) ετών
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, γραπτός και προφορικός λόγος
 • Άριστη γνώση διαχείρισης και εφαρμογής λογισμικών διαχείρισης αρχείων
 • Συγγραφική ικανότητα αναφορών
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών  
 • Πολύ καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες εργασίας σε ομάδα ή/και αυτόνομα, σε διαφορετικά αντικείμενα και εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
 • Άμεμπτη εργασιακή ηθική

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης
 • Αποδεδειγμένη τουλάχιστον διετής (2) διδακτική εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, ή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα γεωτεχνικής κατεύθυνσης, ή οικονομικών επιστημών, ή διοικητικών επιστημών, ή κοινωνικών επιστημών και πολιτικής, ή διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν την επιστολή ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους σημείωμα μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@afs.edu.gr έως τις 23/10/20 και ώρα 15:00. Το e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Αίτηση για θέση Υποδιευθυντή-ύντριας ΙΙΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Δέσποινα Θεοδωρίδου, τηλ.:  2310 492740[1]
ΦΕΚ.1807/2-06-2014, άρθρο 24

--------------------------------------------------------------------------------------

Θέση πλήρους απασχόλησης στη Διεύθυνση Buildings and Grounds

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία (1) θέση πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Συντήρησης Κήπων.

Απαραίτητα προσόντα

 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα συντήρησης κήπων, ανθοκομίας / δενδροκομίας, αρχιτεκτονικής τοπίου (δίπλωμα ΕΠΑ.Λ., ΙΕΚ)
 • Επαγγελματική εμπειρία στη διαμόρφωση και συντήρηση κήπων (1-2 έτη)
 • Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας & χρήσης Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους

Θα συνεκτιμηθούν:

Εργατικότητα, αγάπη για εργασία στη φύση, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, συνεργατικότητα και άμεμπτη εργασιακή ηθική.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2020  μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@afs.edu.gr. To e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Αίτηση για τη θέση στο Τμήμα Συντήρησης Κήπων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. 2310 492-740 & 893.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.
 

Προκηρύξεις

21.09.2020

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή καλεί επαγγελματίες αγρότες της περιοχής του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας προκειμένου να καταθέσουν πρόταση - προσφορά για την συνεκμετάλλευση του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Αγροκτήματος Ζάννας, πλησίον του Βαλτοχωρίου.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, 9/10/2020 και ώρα 15.00.

Πληροφορίες: Γιάννης Γκατζώλης
Τηλ.: 2310 492 808
E-mail: ygatzo@afs.edu.gr

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-20 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!