ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Για ανακοινώσεις στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

Θέσεις Εργασίας στην ΑΓΣ & το Perrotis College

Για αγγελίες που δημοσιεύονται στα αγγλικά πατήστε εδώ.

------------------------------------------------------------------------

Προκήρυξη θέσης για απασχόληση στο Γυμνάσιο Χασιώτη στον χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Το Γυμνάσιο Χασιώτη ξεκίνησε τη λειτουργία του το Φθινόπωρο του 2019. Βασικός του σκοπός είναι να δημιουργήσει μια εκπαιδευτική κοινότητα μαθητών και καθηγητών οι οποίοι συνεργάζονται σε ένα κλίμα που καλλιεργεί τον ενθουσιασμό για μάθηση, την υπευθυνότητα, την αυτονομία και να είναι υποστηρίξει την ακαδημαϊκή και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών. Βασικοί άξονες του εκπαιδευτικού προγράμματος του Γυμνασίου Χασιώτη είναι η καινοτομία στη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Θετικών Επιστημών, η βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός, η καθημερινή εκμάθηση Αγγλικών, η ακαδημαϊκή και επαγγελματική καθοδήγηση, η ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων και των προσωπικών δεξιοτήτων.

Για το σχολικό έτος 2020-2021, το Γυμνάσιο Χασιώτη προκηρύσσει την εξής θέση καθηγητή/-ήτριας μερικής απασχόλησης:

 • Καθηγητής/-ήτρια Πληροφορικής (IT)

Κάθε καθηγηγητής/-ήτρια αναλαμβάνει τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Εφαρμόζει το διευρυμένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα του σχολείου
 • Συνεργάζεται συστηματικά με όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου
 • Αναπτύσσει επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για την τάξη του και τα βιωματικά προγράμματα που υλοποιεί
 • Διδάσκει χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική και διαφοροποιημένη διδασκαλία,  βιωματική μάθηση, αξιοποίηση ΤΠΕ)
 • Επικοινωνεί με τους γονείς παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για την πορεία των μαθητών/τριών
 • Συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες που απευθύνονται στις οικογένειες των μαθητών/τριών

Όλοι οι Καθηγητές/ -τριες αναφέρονται στο Διευθυντή του Γυμνασίου.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στον αντίστοιχο τομέα
 • Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στην Α/θμια ή Β/θμια εκπαίδευση
 • Πολύ καλές γνώσεις στη χρήση Η/Υ και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αφοσίωση στην υπεροχή και στην εκπαιδευτική καινοτομία
 • Άμεμπτη εργασιακή ηθική

Επιπλέον προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό τίτλο σε σχετικό αντικείμενο.
 • Εμπειρία στην υλοποίηση βιωματικών ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων.

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να αποστείλουν την επιστολή ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους σημείωμα μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@afs.edu.gr. Το e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Application for the Middle School IT Teaching Position. 

-----------------------------------------------------------------

Πλήρωση θέσης  απασχόλησης στο Τμήμα Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή κα ο Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης προσφέρουν από το 2011 ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 12 ετών. Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η έμφαση στα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα, η ενισχυμένη διδασκαλία των θετικών επιστημών, η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός.

Για το σχολικό έτος 2020-2021 το Τμήμα προκηρύσσει θέση μερικής απασχόλησης για συνοδό σχολικού λεωφορείου.

Προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες:

 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σχετική προϋπηρεσία
 • Καλή γνώση Αγγλική γλώσσας
 • Συνέπεια, εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και άμεμπτη εργασιακή ηθική

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 20 Αυγούστου με e-mail στη διεύθυνση hr@afs.edu.gr. Το e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: «Αίτηση για θέση συνοδού σχολικού λεωφορείου». 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.
 

Προκηρύξεις

Δεν υπάρχουν προκηρύξεις προς το παρόν.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Ζητήστε Πληροφορίες