ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Θέσεις Εργασίας στην ΑΓΣ & το Perrotis College
	
	Θέση Εργασίας Υπαλλήλου Γραμματείας / Διοίκησης στα Λύκεια της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Αποστολή θέσης εργασίας: Να παρέχει υψηλής ποιότητας γενική διοικητική υποστήριξη στα Λύκεια της 
Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής συμβάλλοντας την εύρυθμη λειτουργία τους.
 
Περιγραφή θέσης
 
Ο/η γραμματέας / διοικητικός/-ή υπάλληλος εργάζεται στενά και υπό την επίβλεψη των Διευθυντών του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου και είναι υπεύθυνος/-η για τα εξής:
 
Τήρηση και ενημέρωση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου μαθητών/ εκπαιδευτικών/ αποφοίτων
Συντονισμός χρήσης αιθουσών και εξοπλισμού
Υποστήριξη εκπαιδευτικού προσωπικού, προμήθεια/ προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, αιτήματα προς άλλα Τμήματα της Σχολής
Προετοιμασία εγγράφων και αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου αλληλογραφίας και βιβλίων πρωτοκόλλου.
Επικοινωνία με γονείς, εκπαιδευτικούς και συναδέλφους σε άλλα Τμήματα, για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Σχολείων.
 
Απαραίτητα τυπικά προσόντα:
 
Απολυτήριο λυκείου ή υψηλότερο
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που πιστοποιείται από το ανάλογο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (Γ2).
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
Τριετή εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχο περιβάλλον ή θέση
 
Απαιτούμενες δεξιότητες:
 
Δεξιότητες διαχείρισης γραφείου και οργάνωσης υψηλού επιπέδου
Διαχείριση κρίσεων και επίλυση καταστάσεων που συμβαίνουν σε χώρους με παιδιά
Επικοινωνιακές δεξιότητες, εξαιρετική χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου, ευγένεια και εργασιακό ήθος
 
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλλουν την επιστολή ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 10η Ιουλίου ή μέχρι την πλήρωση των θέσεων στη διεύθυνση e-mail hr@afs.edu.gr. Το e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Application for High Schools Administrator. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Δέσποινα Θεοδωρίδου, τηλ.:  2310 492740. 
 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Πλήρωση θέσεων πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Μαθητικής Ζωής της Σχολής

 

Αποστολή θέσης εργασίας:  O/Hεργαζόμενος/-η καλύπτει απογευματινές ή βραδινές βάρδιες συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της μαθητικής εστίας με βασικό μέλημα την ασφάλεια των μαθητών/-τριών καθώς και την υποστήριξη μιας πλούσιας εμπειρίας εξωσχολικής μαθητικής ζωής.

Προσόντα  &χαρακτηριστικά:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Εμπειρία εκπαιδευτικής επαφής με μαθητές (σε κατασκηνώσεις ή άλλου είδους εκπαιδευτικά προγράμματα)
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας & χρήσης Η/Υ
  • Άδεια οδήγησης
  • Θα συνεκτιμηθεί πτυχίο Κολεγίου / ΤΕΙ / ΑΕΙ συναφές με τη θέση ειδικότητας καθώς και γνώση και εμπειρία στην παροχή πρώτων βοηθειών

 

Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά: εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες, συνεργατικότητα, ενθουσιασμός, δημιουργικότητα και άμεμπτη εργασιακή ηθική.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλλουν την επιστολή ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 10η Ιουλίου ή μέχρι την πλήρωση των θέσεων ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηhr@afs.edu.gr. To e-mail θαπρέπειναέχειθέμα:Application for the Student Life staff member positions. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε  με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ.: 2310 492705.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Πλήρωση θέσης πλήρους απασχόλησης για Προσωπικό Φύλαξης/ Ασφαλείας

 

Αποστολή θέσης εργασίας:O/Hεργαζόμενος/-η καλύπτει κυλιόμενες βάρδιες φύλαξης στην πύλη της Σχολής, σε διάφορα σημεία του campusκαι σε κινητές περιπολίες.  

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απολυτήριο Λυκείου 
  • Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας & χρήσης Η/Υ
  • Άδεια οδήγησης
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Θα συνεκτιμηθεί άδεια εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας, ύπαρξη προϋπηρεσίας φύλαξης σε ανάλογα ιδρύματα και υπηρεσίες και η πιστοποιημένη γνώση παροχής  Πρώτων Βοηθειών. Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με αποδεδειγμένα άμεμπτη ηθική, οξυμένη παρατηρητικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια, επαγγελματισμό και ευγένεια σε κάθε επικοινωνία.                                            

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες  μπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την 10η Ιουλίου ή μέχρι την πλήρωση των θέσεων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση e-mailhr@afs.edu.gr. Toθέμα του e-mailθα πρέπει να είναι:«Αίτηση για θέση Προσωπικού Ασφάλειας».Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε  με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ.: 2310 492705.

------------------------------------------------------------------------------------

 

Πλήρωση δύο (2) θέσεων μερικής απασχόλησης για οδηγούς σχολικών λεωφορείων στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή 
 
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή προσφέρει βιωματικά και καινοτόμα προγράμματα σπουδών σε παιδιά και εφήβους ηλικίας από 2,5 έως 18 ετών μέσα από τη λειτουργία Παιδικού σταθμού, Νηπιαγωγείου, Δημοτικού σχολείου, Γυμνασίου, Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου. 
 
Για το σχολικό έτος 2022-2023 η Σχολή προκηρύσσει δύο (2) θέσεις μερικής απασχόλησης για οδηγούς σχολικού λεωφορείου.
 
Προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες:
Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Σχετική προϋπηρεσία 
Καλή γνώση Αγγλική γλώσσας 
Συνέπεια, εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και άμεμπτη εργασιακή ηθική
Άδεια οδήγησης λεωφορείου, Π.Ε.Ι. και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου
 
Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 17 Ιουνίου 2022 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@afs.edu.gr. Το e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Αίτηση για θέση οδηγού σχολικού λεωφορείου». Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ.:  2310 492705. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------
 
The American Farm School does not discriminate on the basis of race, color, religion, gender or gender identity, nationality, ethnicity, age, sexual orientation, disability or any other status or condition protected under the law.  AFS is an equal opportunity employer and is committed to diversity in our workplace. 
Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή προτίθεται να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά πάνελ στις εγκαταστάσεις της με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού θα υλοποιηθεί στον ευρύτερο χώρο του campusεπί των στεγών κτηρίων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Η εγκατάσταση των πάνελ θα συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ κάνοντας χρήση του μηχανισμού NetMetering.

Θα γίνουν δεκτές και προτάσεις virtual net metering, όπου η παραγόμενη ενέργεια από έναν φωτοβολταϊκό σταθμό, μπορεί να συμψηφιστεί με την καταναλισκόμενη ενέργεια από μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις κατανάλωσης ίδιου επιπέδου τάσεως, χωρίς να υφίσταται ο περιορισμός, η εγκατάσταση παραγωγής να είναι στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία να προβεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση gpapaz@afs.edu.gr έως τις 10/6/2022.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!