ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Μέσω διαδικτύου φέτος η ετήσια συνάντηση των εταίρων του έργου NextFOOD που διοργάνωσε το SPMO
09. 06. 2020

Την 2η ετήσια συνάντηση των εταίρων του έργου ΝextFOOD, στο οποίο συμμετέχουν 19 πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα του αγροδιατροφικού τομέα από 13 χώρες τριών ηπείρων, διοργάνωσε και «φιλοξένησε» διαδικτυακά από 3 έως 5 Ιουνίου, το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της ΑΓΣ.

Τo έργο NextFOOD είναι ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020 τετραετούς διάρκειας που στοχεύει στην εκπαίδευση των επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα της επόμενης γενιάς και ήδη διανύει τον δεύτερο χρόνο υλοποίησής του. Συντονιστής του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών της Σουηδίας, ενώ το Γραφείο Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής μεταξύ άλλων συντονίζει και την ελληνική ομάδα, που περιλαμβάνει το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας

Ο προσανατολισμός όλων των υποέργων του είναι να οδηγήσει την κρίσιμη μετάβαση σε ένα περισσότερο αειφόρο και ανταγωνιστικό σύστημα αγροδιατροφής, μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών και συστημάτων κατάρτισης. Δηλαδή, αφορά ένα νέο μοντέλο μετάδοσης γεωργικής γνώσης, το οποίο στηρίζεται στη μάθηση μέσα από την πράξη, ενώ τονίζεται η σημασία της κυκλικής έναντι της γραμμικής μετάδοσης γνώσης στο γεωργικό τομέα. Σε ένα τέτοιο μοντέλο ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γνώση που διαθέτει ο γεωργός και πρέπει να αξιοποιηθεί αλλά και στη σημασία της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον αγροτικό χώρο ώστε να τονιστεί η αειφορική διάσταση στην οποία πρέπει να στραφεί η αγροτική παραγωγή. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθούν περισσότερες από δέκα  διαφορετικές case studies οι οποίες έχουν στόχο την ενσωμάτωση του μοντέλου της μάθησης μέσα από την πράξη στον αγροτικό τομέα και θα εφαρμοστούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα.  

Η παρακολούθηση του έργου είναι εφικτή μέσω εγγραφής στη σχετική πλατφόρμα.

Μέσω διαδικτύου φέτος η ετήσια συνάντηση των εταίρων του έργου NextFOOD που διοργάνωσε το SPMO
Μέσω διαδικτύου φέτος η ετήσια συνάντηση των εταίρων του έργου NextFOOD που διοργάνωσε το SPMO
Μέσω διαδικτύου φέτος η ετήσια συνάντηση των εταίρων του έργου NextFOOD που διοργάνωσε το SPMO
Μέσω διαδικτύου φέτος η ετήσια συνάντηση των εταίρων του έργου NextFOOD που διοργάνωσε το SPMO
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!