Γυμνάσιο Χασιώτη
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Γυμνάσιο Χασιώτη

         ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2024-2025

                    ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΧΑΣΙΩΤΗΣ» ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

Οι εξετάσεις με λίγα λόγια:

Ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος:
Α: μαθητές Δημοτικού σχολείου της ΑΓΣ που διεκδικούν υποτροφία
Β: μαθητές άλλων ιδιωτικών και δημοσίων Δημοτικών σχολείων

Ημερομηνία: Κυριακή 19 Μαΐου 2024 | 10:00πμ – 13:00μμ | James Hall, Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής: 01.11.2023 έως 13.05.2024
Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις εδώ

Ενδεικτικά θέματα

Γλώσσα 1Γλώσσα 2Γλώσσα 3Γλώσσα 4

Μαθηματικά 1Μαθηματικά 2Μαθηματικά 3Μαθηματικά 4

Αγγλικά 1Αγγλικά 2Αγγλικά 3Αγγλικά 4Αγγλικά 5

 

Συμπληρωματικά θέματα

Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλικά

 

Αναλυτικά:

Οι τελειόφοιτοι μαθητές των δημόσιων και ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων προκειμένου να γίνουν δεκτοί στην Α’ τάξη του Γυμνασίου «Χασιώτη» της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής πρέπει να λάβουν μέρος σε γραπτή διαδικασία αξιολόγησης, που ταυτόχρονα αποτελεί κριτήριο για την απονομή των διαθέσιμων υποτροφιών.

Στην ίδια διαδικασία αξιολόγησης μπορούν να λάβουν μέρος και οι μαθητές του Δημοτικού της ΑΓΣ που επιθυμούν να διεκδικήσουν υποτροφία.

Οι υποτροφίες και στις δύο περιπτώσεις υποψηφίων απονέμονται με ακαδημαϊκά κριτήρια αριστείας ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Oι διαγωνιζόμενοι μαθητές έχουν τη δυνατότητα, με βάση την επίδοσή τους στη γραπτή διαδικασία αξιολόγησης, να διεκδικήσουν υποτροφίες διδάκτρων (15%-100%)

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρία διδακτικά αντικείμενα, Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και Αγγλικά.  Η θεματολογία των εξετάσεων αποβλέπει στην αξιολόγηση βασικών γνώσεων της διδακτέας ύλης του Δημοτικού Σχολείου. 

Η Επιτροπή Εξετάσεων συνεδριάζει αμέσως μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών και αποφασίζει ποιοι μαθητές γίνονται δεκτοί στην Α’ Γυμνασίου, καθώς και ποιοι είναι οι αποδέκτες των υποτροφιών.  Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται το συντομότερο δυνατόν με email από το τμήμα Εγγραφών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, καθώς και τυχόν αλλαγές ύλης, ημερομηνιών και συνθηκών θα γνωστοποιηθούν με email σε όλους τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει Αίτηση Συμμετοχής στις Εξετάσεις Εισαγωγής & Υποτροφιών 2024-25.

Ενημερωθείτε για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την αλλαγή της εκπαιδευτικής βαθμίδας και τις εξετάσεις εισαγωγής και υποτροφιών για το Γυμνάσιο «Χασιώτης»:

  1. Δια ζώσης: Κυριακή 14.01.2024 και ώρα 11:00πμ
                         Δηλώστε συμμετοχή εδώ

     2. Διαδικτυακές ενημερώσεις:

            1η  Κυριακή 28.01.2024 και ώρα 11:00πμ
                 Δηλώστε συμμετοχή εδώ

            2η  Τετάρτη 13.03.2024 και ώρα 18:00μμ
                 Δηλώστε συμμετοχή εδώ

 

Ελάτε να σας ξεναγήσουμε στο campus και να μας γνωρίσετε από κοντά κλείνοντας ραντεβού στα τηλ. 2310 492.758, 848, 761 & 789, ώρες γραφείου.

_____________________________________________________________

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣE ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΧΑΣΙΩΤΗΣ»

Κάθε χρόνο ενδέχεται να δημιουργηθούν κενές θέσεις στις τάξεις του Γυμνασίου. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται σύμφωνα με την πολιτική εισαγωγής σε ενδιάμεσες τάξεις του Γυμνασίου «Χασιώτης».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «ΧΑΣΙΩΤΗΣ» ΑΓΣ

Η πολιτική αυτή αφορά  στους μαθητές άλλων Γυμνασίων, δημοσίων ή ιδιωτικών, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν σε ενδιάμεσες τάξεις στο Γυμνάσιο «Χασιώτης», είτε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, είτε κατά τη διάρκεια αυτής.

H εισαγωγή ενός μαθητή/τριας σε οποιαδήποτε τάξη του Γυμνασίου μπορεί να γίνει κατόπιν αιτήσεως και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Βρείτε εδώ την Αίτηση Εισαγωγής στις ενδιάμεσες τάξεις.

Υποτροφίες ή οικονομική ενίσχυση δεν προβλέπονται για τις ενδιάμεσες τάξεις.

Προϋποθέσεις και διαδικασία εισαγωγής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε ενημέρωση συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη Φόρμα Ενδιαφέροντος ή να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του Τμήματος Εγγραφών με email στο admissions@afs.edu.gr και τηλεφωνικά καθημερινά 09:00πμ – 17:00μμ:

Γιώργος Σταμπολίδης, 2310 492.758

Μαρία Σουμελίδου, 2310 492.848

----------------------------------------------------------------

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!