Γυμνάσιο Χασιώτη
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Γυμνάσιο Χασιώτη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι μαθητές - απόφοιτοι άλλων δημοτικών σχολείων, προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο Γυμνάσιο της ΑΓΣ πρέπει να λάβουν μέρος σε μια γραπτή αξιολογική διαδικασία. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ταυτόχρονα κριτήριο για την απονομή των διαθέσιμων υποτροφιών στους μαθητές που διαγωνίζονται για αυτές.
 
Σε αυτή τη γραπτή δοκιμασία μπορούν να λάβουν μέρος και μαθητές της Στ’ τάξης του Δημοτικού της ΑΓΣ, οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν μια υποτροφία για το Γυμνάσιο.
 
1. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή θα πραγματοποιήσει τις γραπτές εξετάσεις αξιολόγησης και υποτροφιών για την Α' τάξη του Γυμνασίου Χασιώτη την Κυριακή 31/05 στις εγκαταστάσεις της Σχολής, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, μετά την έκδοση σχετικού ΦΕΚ.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα θα επικοινωνηθούν μέσω email στους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αίτηση.
 
2. Την ημέρα των εξετάσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις το αργότερο στις 09:15 ώστε να γίνει η ταυτοποίηση στοιχείων του υποψηφίου και να ξεκινήσουν έγκαιρα οι εξετάσεις. Σε περίπτωση καθυστέρησης θα ακυρωθεί η συμμετοχή τους.
 
3. Προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του υποψηφίου, απαιτείται αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από τον Δήμο ή ΚΕΠ (δεν απαιτείται από τους μαθητές της Στ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής).
 
4. Οι μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους δύο στυλό (μπλε ή μαύρα), μολύβι, σβήστρα και χάρακα.
 
5. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρία διδακτικά αντικείμενα, Ελληνικά, Μαθηματικά και Αγγλικά. Η εξέταση περιλαμβάνει δύο περιόδους. Κατά την πρώτη περίοδο (10:00 - 12:00) οι μαθητές εξετάζονται στην Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά και κατά τη δεύτερη περίοδο (12:30 - 14:00) στα Αγγλικά. Θα πραγματοποιηθεί ένα μικρό διάλειμμα από τις 12:00 έως τις 12:15 εντός της αίθουσας εξετάσεων. Κανένας εξεταζόμενος δεν αποχωρεί από την αίθουσα πριν από τις 13:45
 
6. Τα θέματα της γραπτής δοκιμασίας αποβλέπουν στην αξιολόγηση βασικών γνώσεων της διδακτέας ύλης του Δημοτικού σχολείου. Δείγματα θεμάτων της εισαγωγικής γραπτής δοκιμασίας είναι αναρτημένα παρακάτω.
 
7. Οι υποψήφιοι βαθμολογούνται με άριστα το 100 σε κάθε αντικείμενο και η τελική βαθμολογία προκύπτει με άριστα το 300.
 
8. Η επιτροπή εξετάσεων συνεδριάζει αμέσως μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών και αποφασίζει ποιοι μαθητές θα γίνουν δεκτοί στο Γυμνάσιο, καθώς και ποιοι από αυτούς θα είναι οι αποδέκτες των υποτροφιών.
 
9. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται μετά από λίγες ημέρες ηλεκτρονικά, με email που στέλνεται από το Τμήμα Εγγραφών της ΑΓΣ.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ενδεικτικά θέματα εξετάσεων για την εισαγωγή στο Γυμνάσιο Χασιώτη της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής:

Γλώσσα 1

Γλώσσα 2

Μαθηματικά 1

Μαθηματικά 2

Αγγλικά 1

Αγγλικά 2

Αγγλικά 3

--------------------------------------------------------------------------------------------

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει λήξει.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Για περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις εγγραφές μπορείτε να  επικοινωνήσετε μαζί μας ή να συμπληρώσετε την online Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε και να σας ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις μας!

Υπεύθυνος Ενημέρωσης Γυμνασίου:
Γιώργος Σταμπολίδης
Τηλ: 2310 492 758
Email: admissions@afs.edu.gr

Φωτεινή Μωυσιάδου
Διευθύντρια Τμήματος Εγγραφών
Τηλ: 2310 492 946
Email: fotini@afs.edu.gr

----------------------------------------------------------------

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Ζητήστε Πληροφορίες