ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Δημοτικό Σχολείο   /   Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Δημοτικό Σχολείο
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Περιβαλλοντική Βιωματική Μάθηση
 
Οι μαθητές έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ζουν και να εργάζονται σε ένα σχολικό κτίριο με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, περιτριγυρισμένο από πράσινες επιφάνειες και κήπους, μέσα στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του αγροκτήματος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, όπου θα διαπιστώνουν καθημερινά και στην πράξη τους τρόπους και τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας. 
 
Ειδικότερα, η περιβαλλοντική βιωματική τους εκπαίδευση, περιλαμβάνει:
 • Υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε όλες τις τάξεις με επιλογή ειδικών θεματικών ενοτήτων και στόχων (γνωστικής και συναισθηματικής ανάπτυξης) για κάθε τάξη (Α’ τάξη: Ανακύκλωση/Απορρίμματα, Νερό, Ενέργεια, Β' τάξη: Δάσος, Βιοποικιλότητα, Γ' τάξη: Μέσα Μεταφοράς, Δ' τάξη: Αστική ανάπτυξη, Ερημοποίηση, Ε' τάξη: Παραγωγή και Κατανάλωση, Στ' τάξη: Φτώχεια, Περιβάλλον και Πολιτισμός), που εστιάζουν σε βασικά περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα και τα οποία αντλούνται από την επικαιρότητα και το άμεσο περιβάλλον των μαθητών 
   
 • Ενιαίο εκπαιδευτικό σχεδιασμό των περιβαλλοντικών προγραμμάτων όλων των τάξεων με στόχο τη διασύνδεση – συνοχή της περιβαλλοντικής γνώσης από την Α’ έως και την Στ’ τάξη, καθώς και την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και, τελικά, την υιοθέτηση των απαραίτητων αντιλήψεων, στάσεων και αξιών από τους μαθητές, που θα τους επιτρέψουν να σκέφτονται, να λειτουργούν και να σχεδιάζουν τη ζωή τους με περιβαλλοντική ευαισθησία και υπευθυνότητα
   
 • Διεπιστημονική οργάνωση του περιεχομένου κάθε περιβαλλοντικού προγράμματος και υλοποίησή του με διερευνητικές – βιωματικές προσεγγίσεις (επίλυση προβλήματος, μελέτη περίπτωσης, μελέτη στο πεδίο, χαρτογράφηση εννοιών, αντιπαράθεση απόψεων, καταιγισμός ιδεών κ.ά.)
   
 • Συμμετοχή του σχολείου στο Δίκτυο Αειφόρων Σχολείων της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, στο Δίκτυο Οικολογικών Σχολείων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, καθώς και σε αντίστοιχα δίκτυα στην Ευρώπη και στην Αμερική
   
 • Συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα πολυμερών σχολικών συμπράξεων (Comenius) και σε περιβαλλοντικά προγράμματα eTwinning (προγράμματα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης) με ευρωπαϊκά σχολεία.
 
Επιπλέον, για την υλοποίηση όλων των περιβαλλοντικών προγραμμάτων του σχολείου προβλέπεται:
 • Υλοποίηση του Προγράμματος Απόκτησης Βασικής Βιωματικής Εμπειρίας στη Βιώσιμη Αξιοποίηση της Ζωής και της Φύσης από την Α' μέχρι τη Στ' τάξη του Δημοτικού με εβδομαδιαίες δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο λαχανόκηπο και το θερμοκήπιο του Δημοτικού σχολείου, με την εμπλοκή των τμημάτων φυτικής και ζωικής παραγωγής της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
   
 • Αξιοποίηση του αγροκτήματος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του σπάνιου φυσικού περιβάλλοντός της, για την υλοποίηση ποικίλων βιωματικών περιβαλλοντικών δράσεων
   
 • Θεματικές επισκέψεις για την παρακολούθηση ειδικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Αγρόκτημα της Σχολής
   
 • Συμμετοχή σε προγράμματα περιβαλλοντικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (Αρκτούρος, Greenpeace κ.ά.)
   
 • Πρόγραμμα εξορμήσεων από την Α' Δημοτικού σε περιοχές υψηλού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (εθνικοί δρυμοί, λίμνες, υγροβιότοποι) και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη γνωριμία των μαθητών με αυτές
   
 • Ετήσια παραγωγή και διάθεση στους μαθητές όλων των τάξεων του ψηφιακού βιβλίου «Ο μικρός σπορέας», το οποίο περιλαμβάνει κείμενα όλων των εμπλεκομένων στα περιβαλλοντικά προγράμματα του σχολείου κάθε χρονιάς με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και όλες τις δράσεις της ευρύτερης σχολικής κοινότητας για την αειφόρο λειτουργία του. σχολείου.   
Αειφόρος Διαχείριση του Σχολείου
 
Στο Δημοτικό μας σχολείο ολόκληρη η σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικό προσωπικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, γονείς και κηδεμόνες) συμμετέχουν στην πράσινη λειτουργία του (ανακύκλωση, κομποστοποίηση, μετρήσεις ενέργειας, συλλογή απορριμάτων, νερού κ.ά.), καθώς και στη φροντίδα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όχι μόνο του σχολείου αλλά και του αγροκτήματος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής ευρύτερα.
 
Για την επίτευξη της αειφόρου λειτουργίας του σχολείου και τη συνεχή βελτίωσή της, προβλέπεται, επιπλέον:  
 • Κατάρτιση αναλυτικού Σχεδίου Αειφόρου Διαχείρισης σε ετήσια βάση, το οποίο περιλαμβάνει τη δέσμευση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας να εργαστούν στο πλαίσιο συνεργατικού και δημοκρατικού πνεύματος στην υλοποίηση των παιδαγωγικών, κοινωνικών, οργανωσιακών και περιβαλλοντικών στόχων και δράσεων που τίθενται κάθε χρονιά για την αειφόρο λειτουργία του σχολείου
   
 • Κατάρτιση αναλυτικού Σχολικού Προγράμματος Αειφόρου Δράσης σε ετήσια βάση, στο οποίο περιγράφονται όλες οι ενέργειες και οι δράσεις του σχολείου, το χρονοδιάγραμμα και οι ομάδες υλοποίησής τους, οι διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων, καθώς και οι τρόποι δημοσιοποίησή τους στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα.
Eξερευνούμε
Αξιολογούμε
Αλλάζουμε τη ζωή μας
Γνωρίζουμε τον κόσμο
Κατακτούμε τη γνώση
Διαφοροποιούμε τις μεθόδους μας
Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα
Χτίζουμε τον κόσμο
της φαντασίας μας
Καλλιεργούμε
παιδεία
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!