ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
GREEN WATERS: βιώσιμο πράσινο, μπλε δίκτυο ανάπτυξης
05. 09. 2021

Στη δημιουργία δικτύου οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της θάλασσας στους τομείς προστασίας περιβάλλοντος, αλιείας, ασφάλειας, ιστορίας και πολιτισμού επικεντρώνεται η πρόταση του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Active Citizens Fund” 2014-2021.

Φέρει τον τίτλο «GREEN WATERS sustainable green, blue growth network» και είναι διάρκειας 24 μηνών. Εταίροι είναι η «iSea» ΑΜΚΕ για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων» και η «ETHELON» MKO που προωθεί την έννοια του εθελοντισμού στην ελληνική κοινωνία, ενώ φορέας υλοποίησης είναι η Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Το GREEN WATERS δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να αναπτύξει και να εφαρμόσει η ΑΓΣ την τεχνογνωσία της σε θέματα υδατοκαλλιεργειών, μελέτης των θαλάσσιων ρύπω και ανάπτυξης θαλάσσιου εναλλακτικού τουρισμού. Η υποδομή του δικτύου LoRanet  με ψηφιακούς αισθητήρες ΙοΤ, το πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών Εναλλακτικού Τουρισμού από το έργο «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» και η δυνατότητα της ΑΓΣ να εφαρμόζει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, θα βρουν εφαρμογή και στο “green – blue growth” πεδίο. Το πρόγραμμα είναι μια ευκαιρία δικτύωσης της ΑΓΣ με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της ευρύτερης παράκτιας ζώνης. Δράσεις σχετικά με τις υδατοκαλλιέργειες, τα μοντέλα ανάπτυξης ρύπων, τη βιώσιμη αξιοποίηση του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος θα αποτελέσουν μέρος των πρωτοβουλιών του δικτύου. 

GREEN WATERS: βιώσιμο πράσινο, μπλε δίκτυο ανάπτυξης
GREEN WATERS: βιώσιμο πράσινο, μπλε δίκτυο ανάπτυξης
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!