ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Εκπαίδευση Ενηλίκων   /   Γεωργικές Εφαρμογές   /   Μελέτες Πεδίου
Γεωργικές Εφαρμογές
Μελέτες Πεδίου

Η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης οργανώνει επισκέψεις μελέτης πεδίου (study visits) για ομάδες ενηλίκων, εταιρείες ή οργανισμούς  από την Ελλάδα και το εξωτερικό πάνω σε θέματα αγροδιατροφής, περιβάλλοντος, αγροτουρισμού, πολιτισμού, επιχειρηματικότητας, νέων τεχνολογιών και εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες της κάθε ομάδας, πραγματοποιείται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και εμπλουτίζεται με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις του τομέα ενδιαφέροντος.

Οι επισκέψεις μελέτης πεδίου (studyvisits) συμβάλλουν στην ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών και ενθαρρύνουν τη δικτύωση ομοειδών επιχειρήσεων (cluster).

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!