ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Αισθητήρες για την υγεία και την ευζωία των πτηνών του εκπαιδευτικού και παραγωγικού αγροκτήματος, στο πλαίσιο του προγράμματος BIOCIRCULAR
23. 10. 2020

Με τη συνεργασία του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων και του εκπαιδευτικού-παραγωγικού αγροκτήματος της ΑΓΣ, τοποθετήθηκαν ειδικοί αισθητήρες στο πτηνοτροφείο, στο πλαίσιο του προγράμματος BIOCIRCULAR, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

Αντικείμενο του έργου BIOCIRCULAR αποτελεί η ενσωμάτωση επιμέρους εργαλείων ευφυούς γεωργίας, κτηνοτροφίας και μεταποίησης, σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας παραγωγής μιας καθετοποιημένης γαλακτοκομικής μονάδας μικρομεσαίας δυναμικότητας. Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι ο έλεγχος και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας και των παραγόμενων προϊόντων.

Το μεθάνιο που παράγεται από τις σύγχρονες αγελαδοτροφικές μονάδες θεωρείται ότι συμβάλλει μαζί με τις υπόλοιπες εκπομπές αερίων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι μετρήσεις και ο συνεχής έλεγχος των εκπομπών αερίων (CO2, CH4) με τη χρησιμοποίηση ειδικών αισθητήρων, προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθολογικότερη διαχείριση της εκτροφής, με απώτερο στόχο τη μείωση των παραπάνω αερίων. Παρόμοιοι αισθητήρες υγρασίας και θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των συνθηκών σταυλισμού των ζώων οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τόσο την υγεία και ευζωία τους, όσο και την παραγωγή τους. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας έχουν ήδη τοποθετηθεί στο πτηνοτροφείο ενώ οι νέοι αισθητήρες αέριων πρόκειται να τοποθετηθούν στο βουστάσιο για τις ανάγκες του BIOCIRCULAR.

Αισθητήρες για την υγεία και την ευζωία των πτηνών του εκπαιδευτικού και παραγωγικού αγροκτήματος, στο πλαίσιο του προγράμματος BIOCIRCULAR
Αισθητήρες για την υγεία και την ευζωία των πτηνών του εκπαιδευτικού και παραγωγικού αγροκτήματος, στο πλαίσιο του προγράμματος BIOCIRCULAR
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!