ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Παιδικός Σταθμός   /   Αποστολή & Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Παιδικός Σταθμός
Αποστολή & Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Εκπαιδευτική Αποστολή

Ο Παιδικός Σταθμός της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του το Σεπτέμβριο του 2011, έχει δημιουργήσει και προσφέρει ένα διαρκώς εξελισσόμενο πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στη βιωματική μάθηση και την περιβαλλοντική αγωγή.  Πυρήνας των προγραμμάτων μας είναι η ίδια η φύση έτσι όπως εμπλέκεται και συνυπάρχει τόσο με το φυσικό, όσο και με το ανθρωπογενές περιβάλλον. Αξιοποιώντας το πλούσιο περιβάλλον και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Σχολής, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ολιστικά προγράμματα βιωματικής μάθησης με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη των μικρών μας μαθητών.

Μέσα από τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές πρακτικές, προάγουμε την οικοδόμηση της γνώσης και τη συνεχή ανακάλυψη του κόσμου, βασικοί πυλώνες μίας ποιοτικής και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης.

Η προσχολική ηλικία είναι μία περίοδος συναρπαστική και εξαιρετικά δημιουργική. Με γνώμονα αυτά τα χαρακτηριστικά επιδιώκουμε να συνεχίσουμε την μεγάλη παράδοση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στην εκπαίδευση για την αειφορία και να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες του κόσμου, σεβόμενοι το περιβάλλον το οποίο τους φιλοξενεί.

«Στο τέλος θα διατηρούμε μόνο ό,τι αγαπάμε· θα αγαπάμε μόνο ό,τι καταλαβαίνουμε και θα καταλαβαίνουμε μόνο ό,τι έχουμε διδαχθεί». BabaDioum


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Στην προσχολική ηλικία το παιδί αποκτά τα πρώτα βιώματα και εμπειρίες και ανακαλύπτει τα μυστικά του άμεσου κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. Ένα σύγχρονο αγρόκτημα μπορεί να αποτελέσει το πρώτο του βήμα, πέρα από το σπίτι. Η συνέχεια θα είναι ακόμη πιο δημιουργική.

Στον Παιδικό Σταθμό, σκοπός μας είναι η ομαλή μετάβαση από την οικογενειακή στην κοινωνική ζωή και ταυτόχρονα η πρώτη γνωριμία του παιδιού με το περιβάλλον.

Το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

Στόχοι μας είναι:

 • Καλλιέργεια των αισθήσεων  με ερεθίσματα και βιώματα από το φυσικό περιβάλλον
 • Κοινωνικοποίηση των παιδιών ως μέλη μιας οργανωμένης ομάδας
 • Καλλιέργεια της περιβαλλοντικής τους συνείδησης
 • Ανάπτυξη του λόγου και της έκφρασης
 • Πρώτη επαφή με τις μαθηματικές έννοιες
 • Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης
 • Συμμετοχή σε διαδραστικά προγράμματα που καλλιεργούν τη φυσική, μουσική αγωγή και την έκφραση μέσα από τις Τέχνες
 • Εισαγωγή στην  Αγγλική γλώσσα

Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος:

 • Βιωματική προσέγγιση των θεμάτων
 • Διαθεματικός σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων
 • Ομαδοσυνεργατική και Διαφοροποιημένη διδασκαλία

 

Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος