ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Εκπαίδευση Ενηλίκων   /   Σεμινάρια   /   H Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Σεμινάρια
H Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Γενικές Πληροφορίες

Η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής & Perrotis College προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πληροφόρησης σε μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου και σε ενήλικες (Ι.ΙΕΚ και βιωματικά σεμινάρια ενηλίκων). Οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις ιδιωτών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης του κοινού και επισκέψεις μελέτης πεδίου (study visits) στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε θέματα επιχειρηματικότητας στην αγροδιατροφή, τον αγροτουρισμό, τον πολιτισμό, την αξιοποίηση των παραγωγικών πηγών, την προστασία του περιβάλλοντος, τις νέες τεχνολογίες και τις μεθοδολογίες εκπαίδευσης.

Ο στόχος των παραπάνω βιωματικών δράσεων είναι να μεταδώσει στους συμμετέχοντες εκπαιδευόμενους σημαντικές πληροφορίες, νέες γνώσεις και κατάλληλες δεξιότητες με τρόπο καινοτόμο, ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους στην αγορά εργασίας, να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους στον επιχειρηματικό τομέα και να βελτιώσουν τα παραγόμενα προϊόντα τους και την ποιότητα ζωής τους.

Η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ακολουθώντας τις αρχές και το πνεύμα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στην ποιοτική βιωματική εκπαίδευση, στοχεύει στην ανάπτυξη επιχειρηματικής παιδείας, την ανάδειξη επιχειρηματικών ιδεών και τη βελτίωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή, δικτύωση κι εξωστρέφεια για την ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

Τα βιωματικά σεμινάρια ενηλίκων, που υλοποιούνται από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 Α.Γ.Σ., προσφέρουν θεματικές ενότητες που καλύπτουν τις εξής κατηγορίες: Τεχνολογία και Βιοασφάλεια Τροφίμων, Γεωργική Παραγωγή και Τεχνολογία, Κτηνοτροφική Παραγωγή και Τεχνολογία, Αγροτική Οικονομία και Διοίκηση, Πολιτισμός και Τέχνη.

Στο Επαγγελματικό Λύκειο λειτουργεί ο  Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής με σπουδές τριετούς φοίτησης. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 και Απολυτήριο ΕΠΑ.Λ., ενώ έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν µε Πανελλήνιες εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (Ι.ΙΕΚ) - που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 - προσφέρει σπουδές σε ειδικότητες του αγροδιατροφικού τομέα.Οι σπουδές διαρκούν 2 έτη και παρέχουν πιστοποιημένο τίτλο σπουδών επιπέδου 5 κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Το Ι.ΙΕΚ απευθύνεται σε αποφοίτους Επαγγελματικών και Γενικών Λυκείων, ΤΕΕ (Β’ κύκλου) Επαγγελματικών Σχολών και ΤΕΛ όλων των ειδικοτήτων. Ο ισχύων κανονισμός περί λειτουργίας των ΙΕΚ, παρέχει τη δυνατότητα σε αποφοίτους των παραπάνω εκπαιδευτικών επιπέδων να καταταχθούν στο Γ’ εξάμηνο σπουδών συναφών ειδικοτήτων.

Επίσης, η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με άλλους ομοειδείς φορείς του εξωτερικού συμμετέχει σε ένα σημαντικό αριθμό διεθνών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων που αφορούν τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση ενηλίκων, την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), την υποστήριξη της απασχόλησης, την επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή αγροδιατροφικό τομέα, την έρευνα πεδίου, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, την παραγωγή και βιοασφάλεια τροφίμων. Τέλος, σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες του τομέα, αναπτύσσει σημαντικές δράσεις στη συμβολαιακή γεωργία.

-----------------------------------------------------------------------------

Ιστορικά Στοιχεία

Η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συνεχίζει τη μακρά ιστορία παροχής γεωργικής εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, που ξεκίνησε με την εκπαίδευση αγροτών και αγροτικών οικογενειών από το 1922 και την προσφορά εκπαίδευσης προς τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία.

Το 1993 ιδρύεται το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης και εγκαθίσταται στη Σχολή το Κέντρο Αγροτικής Πληροφόρησης και Κινητοποίησης Carrefour και το 1998 πιστοποιείται το ΚΕΚ Αμερικανική Γεωργική Σχολή από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ) σε θέματα αγροτικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά, τουριστικά, πολιτιστικά, οικονομίας και διοίκησης, πληροφορικής και εκπαίδευσης εκπαιδευτών, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στην παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης και πληροφόρησης.

Το 2005 ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια του ΚΕΚ Αμερικανική Γεωργική Σχολή διάθεσης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων με την ονομασία «Learning for Life». Σήμερα προσφέρονται μέσα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, που αποτελεί τη συνέχεια του ΚΕΚ Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Το ΚΔΒΜ2 Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). 

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τα
σεμινάρια ενηλίκων