ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γυμνάσιο Χασιώτη   /   Αποστολή
Γυμνάσιο Χασιώτη
Αποστολή

Το Γυμνάσιο Χασιώτη αποτελεί τμήμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. 

Ένα σχολείο, το οποίο εξασφαλίζει την πρόοδο και ευτυχία των παιδιών. Μία κοινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών, η οποία μέσα από τη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη βοηθά τους μαθητές να πιστεύουν στον εαυτό τους, να ανακαλύπτουν και να καλλιεργούν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, να σέβονται το περιβάλλον και να αποκτούν τα εφόδια και τις δεξιότητες που χρειάζονται, ώστε να επιτύχουν τους προσωπικούς και ακαδημαϊκούς τους στόχους και να γίνουν πολίτες του κόσμου.

Αποστολή του σχολείου μας είναι η ακαδημαϊκή υποστήριξη και προετοιμασία των μαθητών για τη συνέχιση των σπουδών τους στο λύκειο, συνδυαζόμενη με βιωματικές δράσεις και εμπειρίες προσανατολισμού, οι οποίες θα βοηθήσουν τα παιδιά να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να κάνουν τις καλύτερες για αυτούς μελλοντικές επιλογές.

Ειδικότερα, το σχολείο μας στοχεύει:
 
Στην ομαλή μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
Στη δημιουργία κλίματος αλληλοβοήθειας, εμπιστοσύνης και υποστήριξης
Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της υπευθυνότητας και της εργατικότητας των μαθητών
Στην ακαδημαϊκή υποστήριξη και προετοιμασία για τις επόμενες βαθμίδες
Στην αναγνώριση των ατομικών κλίσεων και στον προσανατολισμό των μαθητών
Στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας 
Στην ενίσχυση δεξιοτήτων ζωής 
Στην υποστήριξη εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!