ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γυμνάσιο Χασιώτη   /   Αποστολή
Γυμνάσιο Χασιώτη
Αποστολή
Μετά από περισσότερο από έναν αιώνα λειτουργίας, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή παραμένει προσηλωμένη στη δυναμική συνύπαρξη θεωρίας και πράξης, όπου η καινοτομία, η ανακάλυψη και η προσωπική εξέλιξη αποτελούν δια βίου δέσμευση.
Ο ευρύτερος χώρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής περιλαμβάνει, εκτός από τα σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εκπαιδευτικά κτήρια, το αγρόκτημα, ένα ζωντανό εργαστήριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η βιωματική εκπαίδευση μέσα σε αυτόν τον ξεχωριστό χώρο, το ειδικά εμπλουτισμένο πρόγραμμα και η εναρμόνιση με την Αμερικανική προσέγγιση εκπαίδευσης αποτελούν και τη μοναδικότητα της εκπαίδευσης στη Σχολή. 
 
Το Γυμνάσιο Χασιώτη αποτελεί το νέο τμήμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Ένα σχολείο, το οποίο εξασφαλίζει την πρόοδο και ευτυχία των παιδιών. Μία κοινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών, η οποία μέσα από τη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη βοηθά τους μαθητές να πιστεύουν στον εαυτό τους, να ανακαλύπτουν και να καλλιεργούν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, να σέβονται το περιβάλλον και να αποκτούν τα εφόδια και τις δεξιότητες που χρειάζονται, ώστε να επιτύχουν τους προσωπικούς και ακαδημαϊκούς τους στόχους και να γίνουν πολίτες του κόσμου.
 
Ειδικότερα, το σχολείο μας στοχεύει:
 
Στην ομαλή μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
Στη δημιουργία κλίματος αλληλοβοήθειας, εμπιστοσύνης και υποστήριξης
Στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της υπευθυνότητας και της εργατικότητας των μαθητών
Στην ακαδημαϊκή υποστήριξη και προετοιμασία για τις επόμενες βαθμίδες
Στην αναγνώριση των ατομικών κλίσεων και στον προσανατολισμό των μαθητών
Στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευαισθησίας 
Στην ενίσχυση δεξιοτήτων ζωής 
Στην υποστήριξη εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Ζητήστε Πληροφορίες