ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Στο ιδρυματικό αποθετήριο η έρευνα στελεχών και σπουδαστών της ΑΓΣ και του Perrotis College
26. 02. 2021

Η ερευνητική και η πνευματική δραστηριότητα, δηλαδή επιστημονικά άρθρα, παρουσιάσεις σε συνέδρια, ομιλίες και πτυχιακές εργασίες που έχουν εκπονηθεί από τα στελέχη, μαθητές και τους σπουδαστές της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College, φιλοξενούνται και είναι προσβάσιμα στο ιδρυματικό αποθετήριο. Την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας έχουν τα στελέχη της βιβλιοθήκης «Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή».

Το ιδρυματικό αποθετήριo συλλέγει, διατηρεί και παρέχει πρόσβαση στην πνευματική παραγωγή (δημοσιευμένη ή αδημοσίευτη) των μελών των δύο ιδρυμάτων (σπουδαστές, καθηγητές και λοιπό προσωπικό), πάντα σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) και τις άδειες των εκδοτών. Οι επισκέπτες του αποκτούν πρόσβαση σε πτυχιακές και ερευνητικές εργασίες, παρουσιάσεις και άλλο υλικό, προωθώντας έτσι την ακαδημαϊκή έρευνα και επικοινωνία. Η έναρξη λειτουργίας του έγινε το 2020 και έκτοτε εμπλουτίζεται συνεχώς. Η ανάπτυξή του υποστηρίζει πρότυπα μεταδεδομένων και διαλειτουργικότητας, καθιστώντας την ιστοσελίδα απλή στη χρήση και παρέχει διαθέσιμο και το πλήρες κείμενο ανάλογα με τις άδειες των εκδοτών. Άλλωστε, η δημιουργία και η διάδοση της γνώσης και η προώθηση καινοτόμων προϊόντων αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Perrotis College.

Στο ιδρυματικό αποθετήριο η έρευνα στελεχών και σπουδαστών της ΑΓΣ και του Perrotis College
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!