ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Δημοτικό Σχολείο   /   Τεχνολογία
Δημοτικό Σχολείο
Τεχνολογία

Ψηφιακός Γραμματισμός - Τεχνολογία

Το σχολείο μας διαθέτει υψηλό τεχνολογικό εξοπλισμό στις αίθουσες διδασκαλίας του, ενώ, παράλληλα, δίνει μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων, υπολογιστικών προγραμμάτων και υπηρεσιών για την προετοιμασία και διαχείριση του εκπαιδευτικού έργου και, κυρίως, για τον τεχνολογικό γραμματισμό των μαθητών του. Γνωρίζουμε ότι οι μαθητές μας θα αποτελέσουν και αυτοί σύντομα, όπως όλοι οι νέοι της εποχής μας, τους πιο συστηματικούς χρήστες των σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Θεωρώντας ότι το σχολείο μας δεν μπορεί να αδιαφορεί για τα νέα μέσα πληροφορίας και επικοινωνίας και τους κώδικές τους, που αποτελούν πραγματικότητα πλέον για όλους μας, εργαζόμαστε συστηματικά στην εκπαίδευση των μαθητών μας για την κατανόηση και χρήση των μέσων αυτών με μοναδικό στόχο τη δημιουργική τους απόλαυση.

Βασικοί άξονες του προγράμματος είναι οι εξής:

Ενισχυμένη διδασκαλία της Πληροφορικής 

 • Διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής από την Α΄ τάξη Δημοτικού με άδεια παρέκκλισης από το Υπουργείο Παιδείας
 • Παιγνιώδεις προσεγγίσεις και εφαρμογή διδακτικών σεναρίων με βιωματικό προσανατολισμό για τις μικρές τάξεις (Α’- Β’ τάξη), με στόχο την εξοικείωση τους με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τα iPads
 • Δυνατότητα συνεχούς αξιοποίησης και πρακτικής εφαρμογής των τεχνολογικών γνώσεων που αποκτούν οι μαθητές μέσα από τη συχνή παραγωγή εργασιών που τους ανατίθενται από τους δασκάλους τους, στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων που υλοποιούν ή στο πλαίσιο άλλων γνωστικών αντικειμένων στο σχολείο
 • Συμμετοχή των μαθητών με διαθεματικές εργασίες που παράγουν στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής σε μαθητικά συνέδρια πληροφορικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος 1:1

 • Χρήση ατομικών iPads από τη Β' τάξη και συμμετοχή όλων των μαθητών στο καινοτόμο πρόγραμμα 1:1 του σχολείου
 • Συστηματική εκπαίδευση στην αξιοποίηση του iPad ως εργαλείου έρευνας, καταγραφής και παρουσίασης, αλλά και στην απαραίτητη γνώση της ηθικής και της δεοντολογίας της τεχνολογίας σε ό,τι αφορά τη χρήση της  
 • Αξιοποίηση των επίσημων βιβλίων του Υπουργείου Παιδείας σε ηλεκτρονική μορφή (iBooks) και συγγραφή βοηθητικών iBooks από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που αντικαθιστούν εν μέρει ή συμπληρώνουν τα επιπλέον βιβλιοτετράδια των τάξεων
 • Χρήση εκπαιδευτικών εφαρμογών για την υποστήριξη των γνωστικών αντικειμένων και των βιωματικών προγραμμάτων
 • Δημιουργία μαθητοκεντρικής τάξης με καλλιέργεια συνθηκών διαφοροποιημένης μάθησης, διαμόρφωση κουλτούρας επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάπτυξη κινήτρων και αναβάθμιση της μαθησιακής εμπειρίας 

Γραμματισμός στα Μέσα Πληροφορίας και Επικοινωνίας

 • Πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων πρόσβασης, ανάλυσης, αξιολόγησης και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου από την Α΄ τάξη του Δημοτικού
 • Ανάπτυξη οπτικοακουστικού γραμματισμού μέσα από συστηματικές δραστηριότητες με στόχο να μετατρέψουν το παιδί από καταναλωτή σε παραγωγό κειμένου
 • Αξιοποίηση κατάλληλων υπολογιστικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών εφαρμογών για τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων (digital storytelling) από τους μαθητές
Eξερευνούμε
Αξιολογούμε
Αλλάζουμε τη ζωή μας
Γνωρίζουμε τον κόσμο
Κατακτούμε τη γνώση
Διαφοροποιούμε τις μεθόδους μας
Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα
Χτίζουμε τον κόσμο
της φαντασίας μας
Καλλιεργούμε
παιδεία
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!