ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ   /   Γενικές Πληροφορίες
Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Γενικές Πληροφορίες
Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ, πρώην ΙΙΕΚ) Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής έχει ως αποστολή του να προσφέρει εφαρμοσμένη επαγγελματική κατάρτιση σε ειδικότητες αιχμής στους βασικότερους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Το ΙΕΚ (πλέον ΣΑΕΚ) λειτουργεί από το 2018 και διέπεται από την ευρύτερη φιλοσοφία της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, έναν οργανισμό που μετράει 120 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας.
 
Οι ειδικότητες που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 είναι οι εξής:
 
• Τεχνικός συντήρησης και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων
• Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)
Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων
Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Τεχνικός Αμπελουργίας και Οινολογίας
Τεχνικός Δενδροκομίας και Εναλλακτικών Δενδρωδών
Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων
 
Γιατί στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή
 
Η βιωματική εκπαίδευση στο πιο πράσινο campus της Θεσσαλονίκης,  συνδέεται με την παραγωγή καθώς τα εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής στο εκπαιδευτικό/παραγωγικό μας αγρόκτημα.
 
Tο πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνεται με μαθήματα αγγλικής επαγγελματικής ορολογίας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 
Οι σπουδαστές μας μπορούν να λάβουν χρήσιμες πιστοποιήσεις  με παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων:
 
Πιστοποίηση της γνώσης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων
Άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα
Τεχνίτη Τεχνητής Σπερματέγχυσης 
 
Η σχολή έχοντας άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας, δίνει στους σπουδαστές τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε συνεργαζόμενες εταιρίες ενώ υπάρχει και δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο αγρόκτημα υπό προϋποθέσεις.
 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.
Για εγγραφές, πατήστε εδώ.

 

Οδηγός διαμονής στην εστία 2023-2024.

 

 

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!