ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Εκπαίδευση Ενηλίκων
Εκπαίδευση Ενηλίκων

Για την εγγραφή σας στα σεμινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων συμπληρώστε τη φόρμα παρακάτω. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε τη φόρμα εδώ, να τη συμπληρώσετε και να μας τη στείλετε ηλεκτρονικά στο lll@afs.edu.gr ή στο 2310 492 850.

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

Βεβαίωση παρακολούθησης                
Άκουσα για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Κολέγιο Περρωτής από:
Παρακαλώ προσδιορίστε
Κανονισμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 1. Κατά τη διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων, η κάθε ώρα διδασκαλίας διαρκεί 45 λεπτά και ακολουθεί διάλειμμα 15 λεπτών. Αν για κάποιο σοβαρό λόγο χρειαστεί να αναβληθεί το μάθημα, αυτό αναπληρώνεται μέχρι το τέλος του προγράμματος.
 2. Κατά τα εργαστηριακά μαθήματα των προγραμμάτων οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του καθηγητή για την ασφάλειά τους και να ενδύονται κατάλληλα. Σε περίπτωση ατυχήματος μετά από παράβαση των σχετικών οδηγιών εκ μέρους εκπαιδευόμενου, η Σχολή δεν φέρει καμία ευθύνη.
 3. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη «Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή», κτίριο Princeton Hall, για χρήση Η/Υ, αναγνωστηρίου και δανεισμού βιβλίων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 4. Για την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος, σε κάθε μάθημα τηρείται παρουσιολόγιο και στη λήξη των μαθημάτων πραγματοποιείται αξιολόγηση.
 5. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, μόνον εφόσον ζητηθούν από τον εκπαιδευόμενο, εάν δεν έχουν απουσιάσει περισσότερο από το 25% των προγραμματισμένων συναντήσεων του προγράμματος.
 6. Η πληρωμή των διδάκτρων καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις: το 50% με την αποδοχή της αίτησης και το υπόλοιπο 50% στα μέσα του προγράμματος χωρίς να χρειάζεται προηγουμένως ενημέρωση από τη Γραμματεία. Οι ημερομηνίες για την εξόφληση του κάθε σεμιναρίου αναφέρονται πιο αναλυτικά στο ωρολόγιο πρόγραμμα τους.
  Σε περίπτωση μη εξόφλησης των διδάκτρων, δε χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.
 7. Η πληρωμή γίνεται απευθείας στο Λογιστήριο της Σχολής (8.00-14.00) ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού στην εξής τράπεζα:
  ALPHA BANK: GR97 0140 7200 7200 0232 0001 822
 8. Σε κάθε περίπτωση στο καταθετήριο θα πρέπει να αναφέρεται στην αιτιολογία το «ονοματεπώνυμο του εκπαιδευόμενου». Ένα αντίγραφο του καταθετηρίου παραδίδεται στη Γραμματεία του Τμήματος.
 9. Στην περίπτωση που εκπαιδευόμενος επιθυμεί να αποχωρήσει από το πρόγραμμα, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τη γραμματεία των προγραμμάτων και θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει. Εάν αποχωρήσει μετά το 2ο μάθημα, το ποσό προκαταβολής δεν επιστρέφεται.
 10. Σημειώνουμε ότι, η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την συνέχιση της παρακολούθησης των μαθημάτων όταν υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή των διδάκτρων.
 11. Δίνονται κάρτες εισόδου σε όσους εισέρχονται με αυτοκίνητο στην ΑΓΣ. Το πάρκινγκ γίνεται μόνο στους καθορισμένους χώρους. Όλοι οι εκπαιδευόμενοι το αργότερο μέχρι τις 22:00 θα πρέπει να έχουν εξέλθει από το χώρο της ΑΓΣ. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, όλες οι κάρτες παραδίδονται στη Γραμματεία.
 12. Για οποιαδήποτε πληροφορία, απορία ή προβληματισμό, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία των προγραμμάτων, η οποία υποστηρίζει εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές κατά τη διαδικασία της υλοποίησης, στο κτίριο του Princeton Hall (3ος όροφος) καθημερινά 8.30-17.00 στα τηλέφωνα 2310 492850 & 829, fax 2310 492860, email lll@afs.edu.gr
 13. Εκπτώσεις
  Προσφέρονται οι παρακάτω εκπτώσεις, οι οποίες δε λειτουργούν αθροιστικά:
  • 5% επί των διδάκτρων σε όσους θα καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα των προγραμμάτων
  • 10% στις εξής κατηγορίες:
   1. σε Αποφοίτους της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του PerrotisCollegeκαι σε παλαιότερους συμμετέχοντες των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στην ΑΓΣ
   2. σε συμμετέχοντες που παρακολουθούν πάνω από 2 προγράμματα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος
   3. σε σπουδαστές του Perrotis College και φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ
   4. σε ανέργους, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ
   5. σε ομαδικές εγγραφές τουλάχιστον 3 ατόμων
   6. στο δεύτερο άτομο σε περίπτωση που σε κάποιο πρόγραμμα συμμετέχουν μέλη της ίδιας οικογένειας
Έχω διαβάσει τον κανονισμό και είμαι σύμφωνος
Επιθυμώ να ενημερώνομαι για επικείμενες δράσεις
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής (PRIVACY NOTICE).
Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει, ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις της Σχολής.
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!