ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γενικό Λύκειο   /   Εκπαίδευση STEM
Γενικό Λύκειο
Εκπαίδευση STEM

Με τον όρο  STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) εννοούμε ένα σύνολο από εκπαιδευτικές δραστηριότητες εστιασμένες στους τομείς των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών.

Με την εκπαίδευση STEM επιχειρούμε τη μετάβαση από την παραδοσιακή καθηγητο-κεντρική διδασκαλία στη διδασκαλία όπου κυρίαρχο ρόλο έχει η ανακαλυπτική-διερευνητική μάθηση. Οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους σε ομάδες για την επίλυση προβλημάτων μέσω projects χρησιμοποιώντας την επιστημονική μέθοδο (παρατήρηση, υπόθεση, πείραμα, θεωρία, νόμος).  Με αυτόν τον τρόπο προσέγγισης οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες, καλλιεργούν τις προσωπικές τους ικανότητες και αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη.

Η εκπαίδευση STEM στα Γενικό Λύκειο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής υλοποιείται:

  • Με το καινοτόμο πρόγραμμα των απογευματινών εργαστηρίων στα μαθήματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, όπου οι μαθητές συνδέουν τη θεωρία με την πράξη και ασκούνται στη συνεργασία μεταξύ τους μέσω της πειραματικής διαδικασίας στην προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων.
  • Με τη συμμετοχή των μαθητών σε επιστημονικά clubs, όπως της αστρονομίας, της ρομποτικής, της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος κ.ά.
  • Με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς επιστημών, όπως Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, EUSO, Μαθηματικών, Καγκουρό, Πληροφορικής, Ρομποτικής κ.λπ.
  • Με την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (papers) και τη συμμετοχή σε προσομοίωση επιστημονικών συνεδρίων, όπως το ACSTAC.
  • Mε τη συμμετοχή των μαθητών σε θερινά σχολεία επιστημών, είτε στην Ελλάδα (θερινό σχολείο φυσικής) είτε σε πανεπιστήμια της Αμερικής.
  • Με τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, όπως το Masterclasses Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ και το CERN."
  • Με ένα ευρύ πρόγραμμα μαθητικών ανταλλαγών με άλλα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής στο οποίο συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι μαθητές.
  • Με τη χρήση της τεχνολογίας (computers, laptops, tablets, διαδραστικοί πίνακες και τη χρήση ειδικών λογισμικών), ώστε οι μαθητές να κατανοούν καλύτερα τα διάφορα φαινόμενα και να εξοικειώνονται με την τεχνολογική γνώση.

Με τη διδασκαλία STEM δημιουργούνται οι κατάλληλες εκπαιδευτικές συνθήκες, ώστε η μάθηση να γίνεται παιχνίδι και δημιουργία και οι μαθητές να αποκτούν ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας κοινωνίας πολύπλοκης και εξαρτημένης από τις επιστήμες και την τεχνολογία. Να γίνουν, δηλαδή, «επιστημονικά εγγράμματοι» πολίτες.

Αποτέλεσμα όλης της εκπαίδευσης STEM είναι οι μαθητές όχι μόνο να επιτυγχάνουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, αλλά να αποκτούν και μια υπεύθυνη και θετική στάση ζωής.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!