ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Η ιχνηλασιμότητα ως εργαλείο για την ανάδειξη της παραγωγής κρέατος από αυτόχθονες φυλές βοοειδών
09. 11. 2020

Η διαφάνεια σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το σύγχρονο καταναλωτή. Η βιομηχανία κρέατος δεν μπορεί να αγνοήσει τις σύγχρονες αυτές απατήσεις της αγοράς που απαιτεί την πλήρη πρόσβαση στην πληροφορία σε όλα τα στάδια της. Μια αυξανόμενη τάση που συμβάλλει σε αυτό είναι η βιώσιμη κατανάλωση. Ο καταναλωτής ενδιαφέρεται και ασχολείται περισσότερο με την προέλευση του κρέατος, τη διαδικασία μέχρι την πώληση του προϊόντος, αλλά και τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον. Προκειμένου να διατηρούνται όλα τα θέματα που αφορούν την επεξεργασία του κρέατος ξεκαθαρά και διαφανή, είναι σημαντικό να υπάρχουν συνεχείς διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την ιχνηλασιμότητα, τις προδιαγραφές του προϊόντος και την ποιότητα.

Γράφει η: αν.διευθύντρια του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών  Έργων, Δρ. Ευδοκία Κρυσταλλίδου

Το γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών έργων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής επιχειρεί την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για τη διαχείριση αλλά και την ιχνηλασιμότητα βοοειδών ελευθέρας βοσκής της σπάνιας Βραχυκερατικής φυλής και της Ελληνικής Κόκκινης φυλής που εκτρέφονται στα ορεινά της Ροδόπης.

Οι αυτόχθονες φυλές αποτελούν αναξιοποίητο πολιτιστικό κεφάλαιο για την κτηνοτροφία και εν δυνάμει πηγή εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό που σήμερα δυσκολεύεται να επιβιώσει στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Οι ορεινές περιοχές της Ελλάδας είναι σημαντικού ενδιαφέροντος και σημασίας εξαιτίας της σπάνιας βιοποικιλότητας και των πολλών μοναδικών ειδών χλωρίδας και πανίδας. Οι πλούσιοι αυτοί  βοσκότοποι αποτελούν τη φυσική διατροφή των  ελληνικών φυλών βοοειδών.  Η ελεύθερη βόσκηση γίνεται χωρίς ιδιαίτερη οργάνωση και καθοδήγηση με αποτέλεσμα  η δυναμική της παραπάνω εκτροφής να μην αξιοποιείται πλήρως. Οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να στηρίζουν τη βιωσιμότητα τους στην οικονομική ενίσχυση διατήρησης των γενετικών πόρων της φυλής. Θα πρέπει να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν ένα νέο οικονομικό μοντέλο που θα βασίζεται στην αξιοποίηση των ευεργετικών επιδράσεων της βόσκησης καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της φυλής που διαθέτουν . Η αξιοποίηση της περνάει μέσα από την συνδυαστική χρήση  ψηφιακής τεχνολογίας και εστιασμένης πολιτικής μάρκετινγκ.

Τις ανάγκες αυτές καλύπτουν οι τεχνολογίες Digitanimal και “KalaΘos Meat -TRACE”

Η λογική της προσέγγισης που ακολουθείται είναι «από το λιβάδι στο πιάτο» και μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη με αντίστοιχες τεχνολογίες:

  1. Η εκτροφή των ζώων μέχρι το σφαγείο υποστηρίζεται από τεχνολογία Digitanimal με κολάρα IoT (Internet of Things) που επιτρέπει εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και διαχείριση ζώων μέσω cloud. Το στίγμα και η ταυτότητα των ζώων αποτυπώνεται σε google earth και είναι διαθέσιμο στον κτηνοτρόφο αλλά και στους τελικούς καταναλωτές (Εικόνα 1). Μέσω της εφαρμογής είναι δυνατή η παρακολούθηση των παρακάτω: Ηλεκτρονική σήμανση, Γεωγραφικός Φράκτης, Ειδοποιήσεις θερμοκρασίας, Κινητικότητα, Διαχείριση, Πρόβλεψη καιρού
  2. Από το σφαγείο μέχρι το σημείο κατανάλωσης εφαρμόζεται ένα Ολοκληρωμένο Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Κρέατος (“KalaΘos Meat – TRACE”), το οποίο θα κινείται πέρα των νομοθετικών απαιτήσεων με βασικό άξονα την εφαρμογή αποδεδειγμένων καλών πρακτικών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Το “KalaΘos Meat -TRACE” ενσωματώνει απαιτήσεις και οδηγίες αναφορικά τόσο με την εσωτερική ιχνηλασιμότητα εντός των μονάδων επεξεργασίας, όσο και της συνολικής (εξωτερικής) ιχνηλασιμότητας των ζώων  σε ολόκληρο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας (χονδρεμπόρους, μεταφορείς κλπ). Συνοπτικά το “KalaΘos Meat -TRACE” υλοποιεί τα παρακάτω:
  • Ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας κρέατος από τη φάρμα μέχρι και το σημείο πώλησης αξιοποιώντας και τα στοιχεία από το Digitanimal.
  • Χρήση των παγκόσμιων προτύπων της GS1 (GLN, GTIN, GCP) για εσωτερική και εξωτερική ιχνηλάτηση σε κάθε στάδιο της παραγωγής.
  • Χρήση κωδικών αριθμών παλέτας (SSCC) για παρακολούθηση της μεταφοράς των προϊόντων από σημείο σε σημείο σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Παροχή πλούσιας πληροφορίας στον καταναλωτή με χρήση mobile app – λήψη feedback από τον καταναλωτή και παραγωγή marketing analytics με αξιοποίηση προσέγγισης crowdsourcing, όπου οι ίδιοι καταναλωτές αξιολογούν την εμπειρία τους από το προϊόν.
  • Χρήση τεχνολογίας Beacon (BLE) για προώθηση ενημερωτικών μηνυμάτων απευθείας στο smartphone του καταναλωτή εντός του καταστήματος πώλησης των προϊόντων κρέατος.

Για περισσότερα νέα από τις δράσεις και τα project του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών  Έργων επισκεφθείτε το blog

Η ιχνηλασιμότητα ως εργαλείο για την ανάδειξη της παραγωγής κρέατος από αυτόχθονες φυλές βοοειδών
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!