Ι.ΙΕΚ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ   /   Ι.ΙΕΚ

Οι ενδιαφερόμενοι για το Ι.ΙΕΚ έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν και να ξεναγηθούν τις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και παράλληλα να ενημερωθούν αναλυτικά για τα προγράμματα που παρέχει.

Δυνατότητα εγγραφής στα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής ή θρησκείας. Η επιλογή των σπουδαστών βασίζεται στα ακαδημαϊκά προσόντα και το γενικότερο προφίλ του υποψηφίου σπουδαστή, όπως επίσης και στη διαθεσιμότητα θέσεων του προγράμματος που επιθυμεί να ακολουθήσει.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εγγραφών στα παρακάτω στοιχεία:

Εύα Καλαϊτζίδου
Tηλ. 2310 492 810
Fax. 2310 492 864
Email: admissions@afs.edu.gr

Γρηγόρης Σούγγαρης
Tηλ. 2310 492 854
Fax. 2310 492 864
Email: admissions@afs.edu.gr

Διαδικασία εγγραφής

Όσοι επιθυμούν να σπουδάσουν στο Ι.ΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής έγγραφα:

Αίτηση εγγραφής

Μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα εδώ.

Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ και είτε να προσκομίσετε τα έγγραφα στο Τμήμα Εγγραφών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είτε να τα αποστείλετε ταχυδρομικώς ή με email. 

Σε δεύτερο στάδιο, μετά την παραλαβή της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων, ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής θα κληθεί σε συνέντευξη, είτε μέσω SKYPE, είτε με φυσική παρουσία του στη Σχολή.

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Τμήμα Εγγραφών
Μ. Αντύπα 54, Τ.Θ. 60097
570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 492 810 & 854
Email: admissions@afs.edu.gr

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!