ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γυμνάσιο Χασιώτη   /   Εκπαιδευτικός & Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Γυμνάσιο Χασιώτη
Εκπαιδευτικός & Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η έκθεση των μαθητών του Γυμνασίου Χασιώτη σε εμπειρίες και δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού, τους δίνει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατές επιλογές τους και τους κινητοποιεί να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα με βάση τους μακροπρόθεσμους στόχους τους.

Στο πρόγραμμα Career and Learning Academy οι μαθητές συμμετέχουν σε διαθεματικά projects, τα οποία σχετίζονται με προβλήματα από τον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων, ενώ τους βοηθούν να συνδέσουν τις γνώσεις που αποκτούν στα μαθήματά τους με τον πραγματικό κόσμο. Τα προβλήματα αυτά αντλούνται από τους τομείς:

  • Υγεία – Περιβάλλον
  • Τεχνολογία – Μηχανική
  • Τέχνη – Επικοινωνία
  • Δίκαιο – Λογοτεχνία
  • Ηγεσία - Επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού προγράμματος σπουδών και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μίας ή δύο διδακτικών ωρών κάθε εβδομάδα.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!