ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Με τη συμμετοχή του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων ΑΓΣ η προσπάθεια δημιουργίας ευρωπαϊκού ψηφιακού κόμβου καινοτομίας
11. 09. 2020

Τις δυνατότητες δημιουργίας ενός δικτύου-ομπρέλας δράσεων μεταξύ υπηρεσιών και φορέων έρευνας διερευνά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονία με τη συμμετοχή και του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Στόχος είναι η δημιουργία και ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού ψηφιακού κόμβου καινοτομίας (European digital innovation hub), εστιασμένου στις μελλοντικές ανάγκες και προτεραιότητες καινοτομίας της περιοχής.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, με πρωτοβουλία του One Stop Liaison Office της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διοργανώθηκε τον Ιούλιο 2020 η πρώτη διερευνητική διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έξι φορέων του οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας (Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα competence centers ενός τέτοιους ψηφιακού κόμβου (EDIH), με πολλαπλά οφέλη για το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της περιοχής.

Αφορμή για την πρόταση δημιουργίας και ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού ψηφιακού κόμβου καινοτομίας υπήρξε η επερχόμενη λειτουργία του νέου πολυετούς χρηματοδοτικού προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021- 2027» (Digital Europe Programme), αλλά και η κοινή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» που αποτελούν μέρος του προγράμματος.

Οι ευρωπαϊκοί ψηφιακοί κόμβοι καινοτομίας, τα επονομαζόμενα ΕDIHs, καλούνται να διαδραματίσουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ άλλων υπηρεσιών και να φέρουν σε επαφή τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, οι οποίοι χρειάζονται νέες τεχνολογικές λύσεις, με εταιρείες, ιδίως νεοσύστατες και ΜμΕ, που έχουν λύσεις έτοιμες για την αγορά, να προωθούν συνέργειες σε τοπικό επίπεδο και σε συνεργασία με άλλα EDIHs. Επιπλέον, υποστηρίζουν τις ΜμΕ και τον δημόσιο τομέα στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας και τη μετάβασή τους στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η ανταπόκριση των φορέων στην πρώτη διερευνητική διαδικτυακή συνάντηση για τη δημιουργία ψηφιακού κόμβου καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία ήταν θετική, καθώς οι φορείς επέδειξαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην επικείμενη ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία της Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία θα αναδείξει τους ελληνικούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας.

Με τη συμμετοχή του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων ΑΓΣ η προσπάθεια δημιουργίας ευρωπαϊκού ψηφιακού κόμβου καινοτομίας
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!