ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Νέα & Εκδηλώσεις   /   Νέα
Νέα
Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο “Rail, Road, Rivers Connectivity to the EU via Balkan Region”
30. 05. 2018

Ο ρόλος των χωρών των Βαλκανίων και του Εύξεινου Πόντου στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των αγαθών και των γνώσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ήταν το αντικείμενο του Διεθνούς Συνεδρίου “Rail, Road, River Connectivity to the EU via Balkan Region”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή εκπροσωπήθηκε από το διευθυντή της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Δρα Ευάγγελο Βέργο, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο «Οι Φροντιστές της Γης». Αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους οι κάτοικοι μιας κοινότητας θα πρέπει να αλλάξουν τις συνήθειες τους για να συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη της περιοχής των Βαλκανίων και του Εύξεινου Πόντου, με σκοπό να βελτιώσουν τις ζωές τους χρησιμοποιώντας διαθέσιμες πηγές, όπως την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR). Επίσης, ανέπτυξε δύο θεματικές έρευνες: του Hani I Elezit (LAB) και της παραγωγής πατάτας McCain.

Επιπλέον, σημείωσε πως η γεωργία εξελίσσεται ταχέως χάρη στις νέες τεχνολογικές εφαρμογές, την απλούστευση της επιστήμης, αλλά και εξαιτίας ανησυχιών για το περιβάλλον και τη βιο-ασφάλεια και των νέων απαιτήσεων των καταναλωτών παγκοσμίως. Η εξέλιξη, είτε οδηγεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων είτε/και στην εγκαθίδρυση προνομιούχων αναδυόμενων αγορών. Για το σκοπό αυτό, όσοι ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή πρέπει να καταστούν ανταγωνιστικοί και βιώσιμοι επιχειρηματίες που θα παράγουν προϊόντα υψηλής αξίας τα οποία θα οδηγήσουν τελικά σε βιοασφαλιστική παραγωγή τροφίμων. Παράλληλα, θα πρέπει να διατηρούν το περιβάλλον τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να το παραδώσουν άθικτο στις επόμενες γενιές.

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο “Rail, Road, Rivers Connectivity to the EU via Balkan Region”
Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο “Rail, Road, Rivers Connectivity to the EU via Balkan Region”
Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο “Rail, Road, Rivers Connectivity to the EU via Balkan Region”
Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο “Rail, Road, Rivers Connectivity to the EU via Balkan Region”
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!