ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   HUB   /   Αποστολή & Ομάδα Hub
HUB
Αποστολή & Ομάδα Hub

Αποστολή

To Hub (πρώην Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων) στοχεύει στην επίτευξη μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, μέσω της αναγνώρισης και επιλογής ευκαιριών και του σχεδιασμού και εκτέλεσης αντίστοιχων μεγάλωνέργων στρατηγικής σημασίας για τον αγροδιατροφικό κλάδο και την περιφερειακή ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των συναφών υπηρεσιών. Το Γραφείο λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα ώστε τα επιλεγμένα έργα να συνάδουν με την αποστολή και τους στόχους της Σχολής και η εκτέλεσή τους να είναι αποτελεσματική. 

Το Hub συνεισφέρει στην αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της Σχολής, εντοπίζει την διαθέσιμη τεχνογνωσία, συνεργάζεται με τους υπεύθυνους των τμημάτων, εντοπίζει αναπτυξιακές ευκαιρίες και συνεισφέρει στην ανάπτυξη πόρων και δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Λειτουργώντας ως διαμεσολαβητής καινοτομίας και έχοντας ήδη φέρει εις πέρας με επιτυχία έργα που εντάσσουν την υψηλή τεχνολογία στην καθημερινή γεωργική πρακτική στοχεύει πλέον στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον έλληνα παραγωγό συνδέοντας τους ανωτέρω επιστημονικούς κλάδους με την πραγματική οικονομία και δημιουργώντας έτσι αξία για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Μεριμνά δε ιδιαίτερα για την δίκαιη κατανομή της προστιθέμενης αξίας σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας προσέχοντας ιδιαίτερα τον παραγωγό. Σε συνεργασία με stakeholders της αγοράς προάγει και προωθεί εστιασμένες δράσεις που αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύει ο Έλληνας αγρότης και τον φέρνουν πιο κοντά στην επόμενη επανάσταση στην γεωργία, την Γεωργία 4.0.

Η Ομάδα

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το Hub αξιοποιεί κατά περίπτωση μέλη του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού του Perrotis College και στελέχη της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, καθώς και ειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.
 

Επικεφαλής: Δρ. Ευδοκία Κρυσταλλίδου
 
Senior Researcher: 
Δρ. Ηλίας Κάλφας 
Programme Manager: 
Χριστίνα Μουτίσια, BSc 
Συντονιστές Επικοινωνίας και Προώθησης Έργων: 
Νίκος Κυριακίδης BSc, Στέλλα Ταστσίδου MSc
 
Υπεύθυνος Κέντρου Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας: 
Κέλλυ Δημητρούλια, Δημοσιογράφος, BSc
Programme Leader Ζωικής Παραγωγής & Προϊόντων: 
Ευδοκία Κρυσταλλίδου, Γεωπόνος – Ζωοτέχνης, PhD
Programme Leader Φυτικής Παραγωγής & Προϊόντων: 
Ηλίας Κάλφας, Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής - Ειδικός στη Φυτοπροστασία, PhD
Programme Leader Προγραμμάτων Εναλλακτικού Τουρισμού: 
Νίκος Κυριακίδης, Βιολόγος BSc.
 
 
Ερευνητής/Σύμβουλος: Χρήστος Βασιλικιώτης, Γεωπόνος, PhD
Ερευνήτρια/Σύμβουλος: Κατερίνα Δουρβανάκη Γεωπόνος, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός,
Ερευνήτρια/Σύμβουλος: Κυριακή Ζηνοβιάδου, Γεωπόνος – Επιστήμονας Τροφίμων PhD
Ερευνητής/Σύμβουλος: Αθανάσιος Κάργας, Γεωπόνος, BSc.
Ερευνητής/Σύμβουλος: Νίκος Κυριακίδης, Βιολόγος, BSc
Ερευνήτρια/Σύμβουλος: Σοφία Λάλου, Χημικός, PhD
Ερευνητής/Σύμβουλος: Δημήτρης Μουστάκης, Γεωπόνος – Επιστήμονας Τροφίμων, Ειδικός Λειτουργιών Μάρκετινγκ, MSc, PhD cand.
Ερευνήτρια/Σύμβουλος: Ελισσάβετ Παπαδοπούλου, Ψυχολόγος, ΜΑ
Ερευνήτρια/Σύμβουλος: Βασιλική Παπώτη, Χημικός, PhD
Ερευνήτρια/Σύμβουλος: Στέλλα Ταστσίδου, Γεωπόνος – Ζωοτέχνης, Ειδικός στο Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, MSc
Administration Assistant: Βασιλεία Φωτακίδου MBA
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!