ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Εκπαίδευση Ενηλίκων   /   Γεωργικές Εφαρμογές   /   Γενικές Πληροφορίες
Γεωργικές Εφαρμογές
Γενικές Πληροφορίες

Η υπηρεσία Γεωργικών Εφαρμογών παρέχεται από τη Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με άλλους ομοειδείς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης συμμετέχει σε ένα σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων και προγραμμάτων ανάπτυξης και συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες, αναπτύσσοντας σημαντικές δράσεις στη συμβολαιακή γεωργία μέσα από προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Παρέχει γνώσεις μέσω βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συναντήσεων, παροχής συμβουλευτικής και επιτόπιων ερευνών.

Με τις δράσεις αυτές δίνεται έμφαση στις καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες που αφορούν την ποσοτική και ποιοτική βελτιστοποίηση της παραγωγής και την προστασία του περιβάλλοντος για την ενίσχυση της παραγωγής στον αγροδιατροφικό τομέα. Οι Γεωργικές Εφαρμογές αναπτύσσονται στο εκπαιδευτικό αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, στα εργαστήρια του PerrotisCollege, στους αγρούς των συμμετεχόντων και στις εγκαταστάσεις της εκάστοτε βιομηχανίας.

Αναπτύσσονται συνεχώς συνεργασίες με τον γεωργικό και βιομηχανικό κλάδο της Ελλάδας και του εξωτερικού, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία μοναδικής κουλτούρας συνεργασίας που θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα τροφοδοτήσει την οικονομική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα προάγει την:

 • Αύξηση της γεωργικής κερδοφορίας
 • Πιστοποίηση της ασφάλειας των τροφίμων
 • Τήρηση κανόνων εφαρμογής ορθών γεωργικών πρακτικών και νέας τεχνολογίας, που συνάδουν με την ευφυή παραγωγική διαδικασία
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Αξιολόγηση και επίλυση προβλημάτων που αφορούν την ποιοτική παραγωγή και διαχείριση προϊόντος.
 • Δημιουργία κουλτούρας στους τοπικούς αγρότες
 • Αναζωογόνηση κοινοτήτων μέσω της οικονομικής ανάπτυξης
 • Επέκταση και διατήρηση τοπικών επιχειρήσεων
 • Εκπαίδευση τοπικών υπαλλήλων, γεωπόνων και υπευθύνων
 • Σωστή διαχείριση υδάτων, εδάφους και ενεργειακών πόρων
 • Επίδειξη βέλτιστων πρακτικών παραγωγής, οικονομικά βιώσιμων, οικολογικά και κοινωνικά υπεύθυνων, για την αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου
 • Ανάδειξη των συμμετεχόντων σε «Φροντιστές της Γης»

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310-492860 

 

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!