ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γυμνάσιο Χασιώτη   /   Πρόγραμμα Σπουδών
Γυμνάσιο Χασιώτη
Πρόγραμμα Σπουδών

*Διαδικτυακή γνωριμία με το Γυμνάσιο Χασιώτη της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ 

Το πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου περιλαμβάνει διευρυμένη υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Παρέχεται ενισχυμένη διδασκαλία Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών (βιωματική ζώνη STEM),  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (βιωματική ζώνη Enviro-Science), Επαγγελματικού Προσανατολισμού (βιωματική ζώνη Career & Learning Academy) και Αγγλικών.

Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται επιπλέον με δράσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων ζωής, οι οποίες σχετίζονται με θέματα ηγεσίας, ψηφιακού γραμματισμού, προσωπικής ανάπτυξης και πολιτισμού.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται και ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα από τη βιωματική προσέγγιση στον τρόπο διδασκαλίας, τη διαθεματικότητα, τη διαφοροποίηση των μεθόδων, την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και τη σύνδεση της θεωρίας με τον πραγματικό κόσμο.

Μαθηματικά

 • Το πρόγραμμα ενισχύεται με μία επιπλέον ώρα μαθηματικών, η οποία χρησιμοποιείται για κάλυψη κενών, οδηγίες μελέτης και υποστήριξη των μαθητών για συμμετοχή σε μαθηματικούς διαγωνισμούς.
 • Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε απογευματινό εργαστήρι Μαθηματικών, όπου ανακαλύπτουν και εμβαθύνουν στις μαθηματικές έννοιες

Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες

 • Αξιοποιείται η βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
 • Εφαρμόζεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία
 • Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ομίλους Επιχειρηματολογίας, Δημιουργικής Γραφής και Φιλαναγνωσίας

Φυσικές Επιστήμες

 • Εφαρμόζεται η  βιωματική προσέγγιση σε συνδυασμό με τη διερευνητική μέθοδο.
 • Αξιοποιούνται τα εργαστήρια, η βιβλιοθήκη και το φυσικό περιβάλλον της Σχολής.
 • Στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του σχολείου ενσωματώνεται το πρόσθετο δίωρο πρόγραμμα «Νέες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις μέσα στην τάξη», με βιωματικές STEM δράσεις (Πειράματα, iMuScica, Arduino, Scratch, 3DPrinting, υποστήριξη διαγωνισμών).

Ψηφιακός Γραμματισμός - Τεχνολογία

 • Αξιοποιούνται τα εργαστήρια Η/Υ και Τεχνολογίας του Γυμνασίου και της Α.Γ.Σ
 • Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων ενισχύεται από τη χρήση των προσωπικών Laptopsτων μαθητών και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle.
 • Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στον όμιλο Ρομποτικής και Προγραμματισμού (LEGOMindstorms)

Αγγλική Γλώσσα

 • Το πρόγραμμα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας διευρύνεται κατά τρεις διδακτικές ώρες την εβδομάδα, ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν καθημερινά σε μαθήματα Αγγλικών.
 • Οι μαθητές συμμετέχουν σε ολιγομελή τμήματα.
 • Η διδασκαλία των Αγγλικών ενισχύεται από την ενσωμάτωση της αγγλικής γλώσσας σε μαθήματα και βιωματικές δραστηριότητες.
 • Αξιοποιείται η βιβλιοθήκη της Σχολής και το “Englishhouse”, ένας χώρος ιδιαίτερος και προσαρμοσμένος στις ανάγκες του μαθήματος.

2η Ξένη Γλώσσα

 • Οι μαθητές του Γυμνασίου επιλέγουν Γερμανικά ή Γαλλικά.
 • Διδάσκονται τη δεύτερη ξένη γλώσσα συμμετέχοντας σε ολιγομελή τμήματα.

Βιωματική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Πρόγραμμα Enviro-Science)

Το πρόγραμμα βιωματικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού προγράμματος σπουδών και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μίας ή δύο διδακτικών ωρών κάθε εβδομάδα στο φυσικό περιβάλλον της Σχολής συνδυάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες με το περιβάλλον.

Οι μαθητές μαθαίνουν για τους μύκητες και τη διαδικασία της παστερίωσης, μελετούν τη φυσιολογία των φυτών, ενώ συνειδητοποιούν ότι τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του οργανισμού μας.

Ηγεσία και ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων       

Η βιωματική προσέγγιση εκπαίδευσης, η συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων, η δημιουργία ομάδων δράσης και η ενασχόληση με ποικίλες δραστηριότητες δημιουργούν μαθητές - ηγέτες και διαπερνούν το καθημερινό πρόγραμμα του σχολείου.

 • Υποστήριξη των μαθητών σε θέματα μελέτης και διαχείρισης χρόνου
 • Εκμάθηση και εφαρμογή δεξιοτήτων παρουσίασης σε κοινό
 • Συμμετοχή σε προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας
 • Ομάδες μαθητικής πρωτοβουλίας (δημοσιογραφία, ραδιόφωνο, θέατρο)
  • Συμμετοχή των μαθητών σε μαθητικά συμβούλια
 • Βιωματικές δράσεις ενίσχυσης αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης

Καλές Τέχνες

Οι μαθητές συμμετέχουν σε δημιουργικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του πρωινού και απογευματινού προγράμματος, όπου μέσα από τις διαφορετικές μορφές τέχνης (ζωγραφική, γλυπτική, κεραμική, φωτογραφία, θέατρο, κινηματογράφος, κ.ά.) μαθαίνουν για τη φύση, τον άνθρωπο και τον πολιτισμό.

Ακαδημαϊκός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η έκθεση των μαθητών του Γυμνασίου σε εμπειρίες και δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού, τους δίνει πληροφορίες σχετικά με τις δυνατές επιλογές τους και τους κινητοποιεί να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα με βάση τους μακροπρόθεσμους στόχους τους.

Στο πρόγραμμα Career and Learning Academy οι μαθητές συμμετέχουν σε διαθεματικά projects, τα οποία σχετίζονται με προβλήματα από τον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων, ενώ τους βοηθούν να συνδέσουν τις γνώσεις που αποκτούν στα μαθήματά τους με τον πραγματικό κόσμο. Το πρόγραμμα Career and Learning Academy αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού προγράμματος σπουδών και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μίας ή δύο διδακτικών ωρών κάθε εβδομάδα. Οι δράσεις συντονίζονται από καθηγητές, οι οποίοι σε συνεργασία με επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων θέτουν στα παιδιά προβλήματα της κοινωνίας και του χώρου της εργασίας. Τα προβλήματα αυτά αντλούνται από τους τομείς της Υγείας, της Τεχνολογίας - Μηχανικής, της Τέχνης - Επικοινωνίας, του Δικαίου και της Επιχειρηματικότητας.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!