ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γυμνάσιο Χασιώτη   /   Πρόγραμμα Σπουδών
Γυμνάσιο Χασιώτη
Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα μαθημάτων του σχολείου περιλαμβάνει διευρυμένη υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Παρέχεται ενισχυμένη διδασκαλία Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Αγγλικών, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται επιπλέον με δράσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων ζωής, οι οποίες σχετίζονται με θέματα ηγεσίας, ψηφιακού γραμματισμού, προσωπικής ανάπτυξηςκαι πολιτισμού.

Η εκπαίδευση στη Σχολή μας πραγματοποιείται και ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα από τη βιωματική προσέγγιση στον τρόπο διδασκαλίας, τη διαθεματικότητα, τη διαφοροποίηση των μεθόδων και τη σύνδεση της θεωρίας με τον πραγματικό κόσμο.

Οι μαθητές συμμετέχουν σε ομαδικές και ατομικές εργασίες, δραστηριότητες, πειράματα και προσομοιώσεις. Γίνονται συστηματικές επαναλήψεις και ακολουθείται η σπειροειδής προσέγγιση. Αξιοποιείται η εκπαιδευτική τεχνολογία και υποστηρίζονται καθημερινά στο πώς να μαθαίνουν και να μελετούν.

Μαθηματικά

 • Το πρόγραμμα ενισχύεται με μία επιπλέον ώρα μαθηματικών, η οποία χρησιμοποιείται για κάλυψη κενών, οδηγίες μελέτης και υποστήριξη των μαθητών.
 • Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε απογευματινό εργαστήρι Μαθηματικών, όπου ανακαλύπτουν και εμβαθύνουν στις μαθηματικές έννοιες.

Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες

 • Αξιοποιείται η βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
 • Εφαρμόζεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία
 • Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε ομίλους Επιχειρηματολογίας, Δημιουργικής Γραφής και Φιλαναγνωσίας

Φυσικές ΕπιστήμεςΤεχνολογία (STEM)

 • Εφαρμόζεται η βιωματική προσέγγιση σε συνδυασμό με τη διερευνητική μέθοδο
 • Αξιοποιούνται τα εργαστήρια, η βιβλιοθήκη και το φυσικό περιβάλλον της Σχολής
 • Στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του σχολείου ενσωματώνεται το πρόσθετο δίωρο πρόγραμμα «Νέες επιστημονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις μέσα στην τάξη», με βιωματικές STEM δράσεις (iMuScica, Arduino, Scratch, 3D Printing)

Ψηφιακός Γραμματισμός

Οι μαθητές  αποκτούν τεχνικές γνώσεις, δεξιότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας ως εργαλείου έρευνας, δημιουργίας, επικοινωνίας και μάθησης, αναπτύσσουν την ικανότητα υπολογιστικής σκέψης και ενημερώνονται σχετικά με ζητήματα πληροφορικής, ηθικής και δεοντολογίας, κώδικες διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριών από πηγές, καθώς και σχετικά με ζητήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 • Όμιλος Ρομποτικής και Προγραμματισμού (LEGO Mindstorms)

Αγγλική Γλώσσα

 • Το πρόγραμμα διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας διευρύνεται κατά τρεις διδακτικές ώρες την εβδομάδα, ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν καθημερινά σε μαθήματα Αγγλικών.
 • Αξιοποιείται η βιβλιοθήκη της Σχολής και το “English house”, ένας χώρος ιδιαίτερος και προσαρμοσμένος στις ανάγκες του μαθήματος.

Βιωματική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (EnviroScience Program)

Το πρόγραμμα βιωματικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αποτελεί μέρος του υποχρεωτικού προγράμματος σπουδών και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μίας ή δύο διδακτικών ωρών κάθε εβδομάδα στο φυσικό περιβάλλον της Σχολής συνδυάζοντας τις Φυσικές Επιστήμες με το περιβάλλον.

Οι μαθητές μαθαίνουν για τους μύκητες και τη διαδικασία της παστερίωσης, μελετούν τη φυσιολογία των φυτών, ενώ συνειδητοποιούν ότι τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του οργανισμού μας.

Ηγεσία και ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων     

Η ενίσχυση δεξιοτήτων, εμπειριών και γνώσεων ηγεσίας αποτελεί μέρος της αποστολής του ιδρύματος και καλλιεργείται στα παιδιά μέσα από την ολιστική εκπαίδευση, την οργάνωση δράσεων  και τη διαμόρφωση κατάλληλου σχολικού κλίματος.

 • Υποστήριξη των μαθητών σε θέματα μελέτης και διαχείρισης χρόνου
 • Εκμάθηση και εφαρμογή δεξιοτήτων παρουσίασης σε κοινό
 • Συμμετοχή σε προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας
 • Ομάδες μαθητικής πρωτοβουλίας (δημοσιογραφία, ραδιόφωνο, θέατρο)
 • Βιωματικές δράσεις ενίσχυσης αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης

Ακαδημαϊκός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 • Οργάνωση ημερών προσανατολισμού
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Συμμετοχή των μαθητών σε εργασίες σχετικές με επαγγέλματα
 • Οργάνωση βιωματικών δράσεων αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης
 • Πρόγραμμα Career and Learning Academy
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Ζητήστε Πληροφορίες