ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Δημοτικό Σχολείο   /   Blog
Blog
Earth, Our Home (STEM Academy)
19. 01. 2017

 

The Energy Heroes stepped into our STEM Academy lab with smiles on their faces and full of creative ideas. This time our mission focuses on our home, the Earth. An interactive presentation helped us travel deep inside Earth’s layers and got us thinking and working. We made our own Earth model out of playdough and found the similarities between the layers of the Earth and a hardboiled egg. 

The “egg-crust” came off and we were left with a delicious mantle and the inner core. Together, we discovered that there’s more to find under all this land and water. Tectonic Plates! A juicy orange puzzle got us working together and delicious whipped cream and biscuits helped us comprehend how the plates move around the earth. We saw how mountains are formed and why earthquakes occur.  Who could have imagined that Earth Science could be so yummy...

Eξερευνούμε
Αξιολογούμε
Αλλάζουμε τη ζωή μας
Γνωρίζουμε τον κόσμο
Κατακτούμε τη γνώση
Διαφοροποιούμε τις μεθόδους μας
Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα
Χτίζουμε τον κόσμο
της φαντασίας μας
Καλλιεργούμε
παιδεία
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!