ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Δημοτικό Σχολείο   /   Blog
Blog
Thanksgiving turkey hats!
24. 11. 2016

This year we were fortunate to start celebrating from Thanksgiving Eve already and had the opportunity to participate in a wealth of different activities. One of our favorite activities was the "turkey hats"! Our Grade 1 students worked on collaboration, creativity and fine tuning their craft-making skills while having tons of fun!

Those who were better at cutting helped their friends, scissors and glues were passed on from one "turkey hat" maker to another and on everyone's lips came the classroom rule we use to sing at the beginning of the year, "help each other, we're one team"! We are so proud of everything we have accomplished so far and tremendously THANKFUL!

Eξερευνούμε
Αξιολογούμε
Αλλάζουμε τη ζωή μας
Γνωρίζουμε τον κόσμο
Κατακτούμε τη γνώση
Διαφοροποιούμε τις μεθόδους μας
Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα
Χτίζουμε τον κόσμο
της φαντασίας μας
Καλλιεργούμε
παιδεία
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!