ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Δημοτικό Σχολείο   /   Blog
Blog
Apple Science (STEM)
07. 11. 2016

Leftover apples from Halloween festivities provided us with an excellent excuse for some science fun with our Grade 1 students. We asked everyone a "simple" question, if apples are put in a tub of water will they sink because of their weight or float like we do in the sea? The answers varried and so we marched on to the Greenhouse to see for ourselves. However, since we knew our experiment wouldn't take very long, we added a second part to it. We cut the apples and placed them in different fluids to monitor in which one would the apples be better preserved!  The right answer is lemon juice! Would you have guessed?

Eξερευνούμε
Αξιολογούμε
Αλλάζουμε τη ζωή μας
Γνωρίζουμε τον κόσμο
Κατακτούμε τη γνώση
Διαφοροποιούμε τις μεθόδους μας
Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα
Χτίζουμε τον κόσμο
της φαντασίας μας
Καλλιεργούμε
παιδεία
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!